Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών’

ΥΠΟΙΑΝ – Προσκλήσεις 165 εκατ. ευρώ από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

Posted by fch στο Αύγουστος 3, 2010

Την έκδοση προσκλήσεων για τους τομείς της Παιδείας και της Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 165 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η πρώτη πρόσκληση (Πρόσκληση 21.2), προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων στον τομέα της Παιδείας, βάση της ενιαίας στρατηγικής για το «Ψηφιακό Σχολείο».

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ενίσχυση της κατάρτισης και η προώθηση της Δια Βίου Μάθησης.

 Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να υποδέχεται προτάσεις μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου και η Πρόσκληση 21.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Η δεύτερη και η τρίτη πρόσκληση αφορούν τον κλάδο της Υγείας. Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση 22.1, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποσκοπεί στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, την παρακολούθηση των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η Πρόσκληση 22.2, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς αυτού και στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών Πρόνοιας – Ψυχικής Υγείας και Δημόσιας Υγείας προς τους πολίτες.

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

«Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» – έργο του ΤΕΕ

Posted by fch στο Απρίλιος 27, 2009

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχεδίασε και υλοποιεί έργο με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5, κατηγορία πράξης 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Το έργο αφορά στην εκπαίδευση των μελών του ΤΕΕ όλης της χώρας και των τακτικών μελών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ (eTEE), πάνω σε σύγχρονα και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με παραδοσιακή διδασκαλία είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (elearning) είτε με συνδυαστικές μεθόδους, που θα προσφέρουν οι φορείς εκπαίδευσης.

Τόσο η εγγραφή των καταρτιζομένων όσο και η υποβολή εκπαιδευτικών πακέτων από τους φορείς εκπαίδευσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου. ( συνεχής ενημέρωση γίνεται στην ιστοσελίδα : www.e-engineers.tee.gr )

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Γ΄ΚΠΣ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »