Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘πολιτικη συνοχής’

Νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές και ο προϋπολογισμός της Συνοχής στην Ευρωπαική Ενωση.

Posted by fch στο Οκτώβριος 1, 2010

Αρθρο του συναδέλφου Νίκου Κομνηνίδη, μέλους της Ομάδας Δράσης του Τ.Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ.

» Ως είθισται,οι Βόρειες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεση περικοπής του  Προϋπολογισμού με το επιχείρημα της δημοσιονομικής κρίσης.

Αν δεχθούμε ότι στο βάθος η οικονομική κρίση είναι απόρροια,μεταξύ άλλων,των διεθνών ανακατατάξεων στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα,έχουν ορθά τοποθετηθεί οι στόχοι της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020,με εξαίρεση το επίπεδο προτεραιόητας στο οποίο ανάγεται ο στόχος της κοινωνικοοικονομικής Συνοχής.

Οι συζητήσεις για τον οικονομικό συντονισμό επικεντρώνονται σε κατασταλτικές προβλέψεις δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στα επιτεύγματα της Γερμανίας ή του κεντρικού πυρήνα των ανεπτυγμένων χωρών της Ενωσης.Η διαπίστωση αυτή συνεπάγεται φυσιολογικά αύξηση του ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,με κύριο προσανατολισμό τη διάθεσή του κατά προτεραιότητα στις χώρες της Περιφέρειας. 

Η επερχόμενη Πολωνική Προεδρία έχει,για παράδειγμα, θέσει ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την αποφυγή της διεύρυνσης του χάσματος ανισότητας στα επίπεδα ανάπτυξης, με διαρθρωτικά ταμεία που να μπορούν να ανταποκριθούν σ¨αυτό το στόχο.

 Αν προχωρήσει κανείς σε μια συγκριτική αξιολόγηση των ωφελών που αποκόμισαν οι ανεπτυγμένες χώρες της Ενωσης σε σχέση με τις χώρες της Περιφέρειας,από την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς και της χρήσης ενιαίου νομίσματος αφενός,και του διπλασιασμού των πόρων των διαρθρωτικών  Ταμείων,επί εποχής Delors, ασφαλώς θα διαπιστώσει το συγκριτικά μεγαλύτερο κέρδος των ανεπτυγμένων χωρών-και ιδιαίτερα της Γερμανίας.Οι οικονομολόγοι ,όπως ο Krugmann,είχαν από τότε προβλέψει τις άνισες εξελίξεις από την απουσία ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής απέναντι στην απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς.

Η δημοσιονομική κρίση ξέσπασε στις χώρες της Συνοχής.Αποδεικνύεται ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές που ασκήθηκαν,με έμφαση την ενίσχυση των επενδύσεων (Ιρλανδία),του ανθρώπινου δυναμικού (Πορτογαλία),των υποδομών (Ελλάδα),ήταν ανεπαρκείς για την προώθηση πραγματικής σύγκλισης.Απαιτείται -πέρα από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού-αμείωτη συνέχιση διάθεσης των διαρθρωτικών πόρων, ώστε να προωθηθεί και να επιτευχθεί ένα πιο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό μοντέλο που να αντέχει στις διαταράξεις του διεθνούς περιβάλλοντος.

 Στην Ελλάδα,η πίεση που ασκείται στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων,στα πλαίσια του Μνημονίου,αλλά και η προβολή που μπορεί να γίνει για την επίτευξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας τα επόμενα χρόνια ,δείχνει ότι χωρίς τη συνέχιση αμείωτης της υποστήριξης των διαρθρωτικών ταμείων στη νέα δημοσιονομική περίοδο,δεν θα μπορέσει να  επιτευχθεί ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης  που να οδηγεί στη σύγκλιση με την Ε.Ενωση.»

                                                                                 Ν.ΚΟΜΝΗΝΙΔΗΣ  ___1/10/2010

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής – Συνάντηση Υπουργών Περιφερειακής πολιτικής

Posted by fch στο Μαρτίου 3, 2010

Aπό την συνάντηση των Υπουργών Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σαραγόσα, Ισπανία, στις 19 Φεβρουαρίου 2010 όπου συζήτησαν το μέλλον της πολιτικής συνοχής.
Τα συμπεράσματα της, σε περίληψη, παρουσιάζονται στο σχετικό συνημμένο  αρχείο.

20100226_summary_of_interventions_(EN)[1]

(ενημέρωση από την συνάδελφο Μ. Αντ., μέλος της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ)

Posted in ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »