Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘πολιτική των πόλεων’

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «URBACT ΙΙ» 2007-2013

Posted by fch στο Ιουνίου 26, 2009

1. URBACT ΙΙ

URBACT II (πρóγραμμα δικτύου για την αστική ανάπτυξη) για την κοινοτική διαρθρωτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Ένα πρόγραμμα ανταλλαγής και εκμάθησης για πόλεις που συμβάλλουν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή».

2. Επισκόπηση

Στις 2 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το URBACT ΙΙ  2007-2013, ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της αστικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 68 εκατομμύρια ευρώ, Η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που έχουν διατεθεί για την διαπεριφερειακή συνεργασία και προγράμματα δικτύωσης βάσει του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »