Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Πληροφορική’

Αξιοποιήστε την καινοτόμα ιδέα σας για ανοιχτές τεχνολογίες

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 26, 2015

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει μια καινοτόμα ιδέα στις Ανοιχτές Τεχνολογίες να δηλώσει συμμετοχή για την ένταξή του στον επιχειρηματικό επιταχυντή του INNOVATHENS.
Ο Eπιχειρηματικός Eπιταχυντής του INNOVATHENS προσφέρει υπηρεσίες συστηματικής και στοχευμένης συμβουλευτικής στους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν, ώστε να ενισχυθεί ταχύρρυθμα η εισαγωγή τους στην αγορά ή η βελτίωση της επιχειρηματικής τους θέσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 1ο κύκλο λήγει αυτό το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου. Τα σχετικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 10 Μαρτίου 2015.

Στείλτε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σας στο info@innovathens.gr με θέμα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ” αναφέροντας για ποια χρονική περίοδο του επιταχυντή ενδιαφέρεστε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

1. Ονομαστικά στοιχεία για το πρόσωπο ή/και την ομάδα που υποβάλλει την πρόταση, όπως ζητούνται στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα.

2. Σύντομη περιγραφή της ιδέας/project/επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρήζει συμβουλευτικής για την ανάπτυξη/μορφοποίηση/βελτίωσή της (maximum 500 λέξεις).

3. Προσδιορισμός του πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η πρόταση και τεκμηρίωση του καινοτομικού της χαρακτήρα (maximum 300 λέξεις).

4. Βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με την ένταξη στον επιταχυντή (maximum 300 λέξεις).

5. Επίπεδο ωριμότητας/αναγκών στο οποίο θεωρείται ότι εντάσσεται η υποψήφια ομάδα:

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Βελτίωση της κατανόησης βασικών αρχών ανάπτυξης επιχειρήσεων και ενίσχυσης δεξιοτήτων καινοτομίας (επίπεδο υπό σύσταση ή νεοφυούς επιχείρησης)

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Βελτίωση επιχειρηματικής λειτουργίας και καινοτομικών ικανοτήτων (επίπεδο για λειτουργούσα επιχείρηση <3 έτη)

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Αναπροσαρμογή λειτουργιών, εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών, ανάπτυξη νέου καινοτομικού προϊόντος ή επαναπροσανατολισμός σχετικά ώριμης επιχείρησης (επίπεδο για λειτουργούσα επιχείρηση > 3 έτη)

6. Ιεράρχηση των ειδικών αναγκών του υποψηφίου.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΤΟΥ INNOVATHENS εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εδώ

Advertisements

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Καινοτομικές τεχνολογίες διαδικτύου – Αιτήσεις μέχρι 31-1-2014 για άνεργους και νέους μηχανικούς

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 27, 2014

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις άνεργοι και νέοι μηχανικοί για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης για νέους άνεργους ή ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που ζουν ή εργάζονται στην Αθήνα, στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ Περιφέρειας Αττικής.

Αντικείμενα Εκπαίδευσης:

 1. Γεωχωρικά Δεδομένα (Geographical Information), και δημιουργία υπηρεσιών διαδικτύου, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας με βάση τα Γεωχωρικά Δεδομένα, διαχείριση βάσεων δεδομένων, λογισμικό WEB-GIS, διαφήμιση και μάρκετινγκ υπάρχουσας δραστηριότητας μέσω τεχνικών κοινωνικής δικτύωσης (search engine marketing, Google Adwords). Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε σχετικές εφαρμογές.
 2. Αρχές Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονομία, Ανάπτυξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες:  Κοινοπραξία ΑΣΤΙΕΤ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Απασχόληση μέσα από «ψηφιακό συνασπισμό» σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 5, 2013

Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ανέργων και την ύφεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να αναπτύξει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην ψηφιακή οικονομία με τη δημιουργία ενός μεγάλου συνασπισμού φορέων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ.

Οι μηχανικοί και κυρίως οι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροροφορικής είναι καλό να παρακολουθήσουν το θέμα και να αξιοποιήσουν πιθανές ευκαιρίες, στις ιδιόμορφες Ελληνικές συνθήκες της κρίσης αλλά και της μεγάλης υστέρησης μεγάλου μέρους των πολιτών  στην ψηφιακή ετοιμότητα.

Περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμο υλικό στη διεύθυνση:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_el.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 25, 2013

Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Προθεσμία υποβολής: 10/5/2013

Στόχος  η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.
Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Περισσότερες πληροφορίες, οδηγός προγράμματος και αρμόδιοι φορείς

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | 2 Σχόλια »

Προκήρυξη για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται σε ΤΠΕ – ICT4GROWTH

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 19, 2013

Μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2013 μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος ICT4GROWTH για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό  το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Περισσότερες πληροφορίες

 

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Posted by mechcon στο Απρίλιος 18, 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων δημοσιεύθηκε από την Κοινωνία ττης Πληροφορίας ΑΕ.  Το Μητρώο απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπα τουλάχιστον αποφοίτους σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν εξειδίκευση στα εξής κύρια θεματικά πεδία:

 • Πληροφορική
 • Διοίκηση – Οικονομία
 • Δίκαιο – Νομική Επιστήμη

Η προθεσμία είναι ανοικτή αλλά η υποβολή ενδιαφεροντος ξεκινάει από 8 Μαΐου 2012

Περισσότερες πληροφορίες: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Posted in ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Επιταγές κατάρτισης στις ΤΠΕ

Posted by mechcon στο Απρίλιος 11, 2012

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Προσοχή. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Για τους ε̟ιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του ε̟ιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους»

Περισσότερες πληροφορίες: ΟΑΕΔ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Ευκαιρίες ψηφιοποίησης εκδόσεων

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 24, 2011

Ευκαιρίες για τον χώρο της Πληροφορικής που αφορούν στην  ψηφιοποίηση εκδόσεων, ιδιαιτέρως για χώρες όπως  η Ελλάδα που διαθέτουν πλούσιο περιεχόμενο,  δημιουργεί το Μνημόμιο που υπογράφηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) υπογράφηκε από βιβλιοθήκες, εκδότες, συγγραφείς, και εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και αφορά ένα σύνολο  βασικών αρχών που θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και σε ανάλογης φύσης πολιτιστικά ιδρύματα να ψηφιοποιήσουν και να διαθέσουν στο Διαδίκτυο βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά των συλλογών τους, τα οποία δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο. Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου, οι βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στο ΜΣ θα ενθαρρύνουν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύναψη συμφωνιών εκούσιας αδειοδότησης, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός βιβλίου που δεν κυκλοφορεί πλέον στο εμπόριο πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως από τους κατόχους των δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Ποια είναι τα 107 σημαντικά έργα που επιταγχύνονται μέσα στο 2011

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 23, 2011

Ανακοινώθηκαν τα 107 έργα που συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν μέσα στο 2011 από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., κ. Johannes Hahn.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, πρόκειται να δρομολογηθούν έως το τέλος του 2011 σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Δείτε αναλυτικά τα έργα στη διεύθυνση www.espa.gr 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω πίνακες έργων:

 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΔΑ Μεταφορών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠΠΕΡΑΑ
 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφερειών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Προσπελασιμότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, Περιβάλλον, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Καινοτομίες ΤΠΕ στον τουρισμό και στη διατροφική αλυσίδα

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 18, 2011

Μια προκήρυξη για συνεργάτες σχετικά με την χρήση καινοτομικών υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τουρισμό και στη διατροφική αλυσίδα που αναδεικνύει κρυμμένες ευκαιρίες για τους Έλληνες μηχανικούς λήγει στις 23-9-2011.

Οι ευκαιρίες δεν αφορούν τόσο αυτήν την ίδια την προκήρυξη, όσο τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται από το περιεχόμενό της, στο μέλλον.  Ως γνωστόν, ο τουρισμός αλλά και η διατροφική αλυσίδα αποτελούν σημαντικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας με προοπτικές (αντικειμενικά). Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ σε αυτούς τους τομείς υστερεί σημαντικά στη χώρα μας, ελλείψει στοιχειώδους στρατηγικής. Για παράδειγμα, ενώ η Χώρα κατατάσσεται στην 22η θέση διεθνώς ως προς την ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό, καταλαμβάνει μόλις την 39η θέση ως προς την ανταγωνιστικότητα στην χρήση ΤΠΕ στον τουριστικό τομέα (The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008).  Καθώς οι ΤΠΕ δεν αποτελούν κυρίως επενδύσεις κεφαλαίου αλλά επενδύσεις γνώσεις, στις οποίες κάθε άλλο παρά υστερούμε ως Χώρα, μπορούν να δημιουργηθούν ρεαλιστικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη εγχώριας προστιθέμενης αξίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Έγγραφο αναφοράς: Boosting e-Business for small and medium-sized enterprises

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | 1 Comment »

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Δημοσιεύθηκε η τελική προκήρυξη του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα με αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στο 60% , διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και δυνατότητα υποβολής προτάσεων μέχρι 30-9-2011. Νέα ημερομηνία μέχρι 18-10-2011

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» , συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €,  αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας), νεοσύστατων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

• την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
• Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
• Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα :

1. Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν, που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών
2. Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών. Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, από ιδέα έως πλήρη εμπορευματοποίηση.
3. Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει να κάνει. Η λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι ότι «μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε», δίνοντας έτσι ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν προέρχονται.
4. Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, προωθώντας τα startups.
5. Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν σταματά στον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται σε ετήσια βάση, παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην αγορά.
6. Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από την επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως καινοτομικές μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
7. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει τη συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων πάνω στην αρχή: «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά».
8. Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των έργων (follow up) και επιβραβεύονται τα  θετικά αποτελέσματα και η υλοποίηση στόχων.
9. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων ‘χαρτιών’ που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Υποβολή προτάσεων από 1-8-2011 έως 30-9-2011

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Digi-Content και Digi-Retail για κάθε είδους επιχείρηση

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 28, 2010

Ξεκινούν οι δράσεις Digi Retail και Digit Content που απευθύνονται για πρώτη φορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπουν σημαντικές επενδύσεις με σημαντικά αυξημένους προϋπολογισμούς ώστε να καλύψουν τις πραγματικες ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπουν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων, που φθάνουν έως και το 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η δράση «digi-retail» αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η θιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες κ.α.

Η δράση «digi-content» αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται αμπορικά. Απαυθύνεται σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες (εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικών και Πανεπιστημιακών συγγραμάτων, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις Τύπου) καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, σε εταιρίες διαχείρισης εντύπου κλπ.

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» θα διαρκέσει από την 6η Δεκεμβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011, ενώ στη δράση  «digi-retail», από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=230

 

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης – ΜΑΠΨΣ

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 26, 2010

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης – ΜΑΠΨΣ, δηλ. που κατ’ ελάχιστο διαθέτουν όλα τα παρακάτω, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο μητρώο.

Προϋποθέσεις

 • Βασικό πτυχίο θετικής κατεύθυνσης.
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σε ΤΠΕ.
 • Εργασική Εμπειρία σε θέματα ΤΠΕ στον ιδιωτικό ή/και δημόσιο τομέα (τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία οι κάτοχοι διδακτορικού, πεναετή εμπειρία οι κάτοχοι μεταπτυχιακού).
 • Εμπειρία σε αξιολόγηση ή/και έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://registry.digitalplan.gov.gr

Posted in ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Ψηφιακός σχεδιασμός: Τέσσερις νέες προσκλήσεις τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών

Posted by fch στο Ιουνίου 8, 2010

Έκδοση Προσκλήσεων 13, 14, 15 και 16

H πρώτη πρόσκληση (Πρόσκληση 13), προϋπολογισμού 50.000.000€ εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αφορά την υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Η δεύτερη πρόσκληση (Πρόσκληση 14), προϋπολογισμού 70.000.000€  εκατομμυρίων ευρώ, αφορά δράσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η τρίτη πρόσκληση (Πρόσκληση 15), προϋπολογισμού 50.000.000€, αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση και επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η τέταρτη πρόσκληση (πρόσκληση 16), προϋπολογισμού 20.000.000€, αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών και την ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή Κειμένου: Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού  στα πλαίσια του E.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει 4 νέες προσκλήσεις για τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. 
Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις στο Δημόσιο Τομέα και εντάσσονται στη κυβερνητική στρατηγική για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Διαβούλευση για επανασχεδιασμό

Posted by mechcon στο Απρίλιος 5, 2010

Μέχρι 15 Απριλίου 2010 τίθεται σε διαβούλευση το επανασχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση»  .

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 23-4-2010 αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο μίας ισορροπημένης  προσέγγισης, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους για την άρση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και την υλοποίηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων σε ορίζοντα τετραετίας, η κυβερνητική πολιτική στον τομέα των ΤΠΕ θα κινηθεί σε 3 παράλληλους άξονες δράσης:

1. Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών ΤΠΕ που δημιουργήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έργων του Γ ΚΠΣ, με παρεμβάσεις διορθωτικού και βελτιωτικού χαρακτήρα. Στόχος είναι η αποφυγή της απαξίωσης επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει και μένουν ανενεργές, μέσω της παραγωγικής τους αξιοποίησης στον βαθμό που είναι εφικτό κατά περίπτωση.

2. Άμεση υλοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού επιχειρησιακά κρίσιμων έργων που θα επιλύσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και θα συμβάλλουν στην ταχεία ανασύνταξη της πραγματικής οικονομίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται και έργα που έχουν υποβληθεί/ ενταχθεί ήδη στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και είναι συμβατά με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, καθώς και ένα σύνολο νέων παρεμβάσεων άμεσης εφαρμογής, που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με διαφανείς και απλοποιημένες διαδικασίες εντός του 2010.

3. Άμεση ενεργοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κεντρικούς στόχους:

 • Την ενσωμάτωση των πολιτικών προτεραιοτήτων που έχουν αποτυπωθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα και την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών, έναντι του υφιστάμενου ασαφούς χαρακτήρα του Προγράμματος,
 • Την εξειδίκευση του Προγράμματος μέσω κατάλληλων Προσκλήσεων, ώστε να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις της ελληνικής πραγματικότητας, στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης των υποδομών, της στήριξης της ιδιωτικής οικονομίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
 • Την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας αλλά και της ουσιαστικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
 • Τη διασφάλιση μίας αντικειμενικής, αποτελεσματικής και απόλυτα διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων έργων προς υλοποίηση,
 • Το συντονισμό – ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες του Ε.Π. «διοικητική μεταρρύθμιση» και ειδικότερα με τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Το διαχωρισμό προτεραιοτήτων με επικαλυπτόμενες δράσεις άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ».

Δείτε και πάρτε μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για το Μητρώο Εισηγητών – Εκπαιδευτών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 10, 2009

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Εισηγητών – Εκπαιδευτών για  την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών κατάρτισης που προκύπτουν από τη Δράση. «Ανάπτυξη Στελεχιακού Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση υπηρεσιών και υποδομών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιου του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) από την ΚτΠ ΑΕ» (Αρ. Απόφ. ΚτΠ ΑΕ 17719/17-07-2009)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »