Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘ΟΤΑ’

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε Δημοτικές εγκαταστάσεις

Posted by leftengineer στο Ιουνίου 29, 2013

Πρόσκληση για «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα, υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. »  που απευθύνεται σε ΟΤΑ  Α ή Β βαθμού και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Ευρωπαϊκά βραβεία καινοτομίας για δημόσιους φορείς

Posted by mechcon στο Ιουλίου 16, 2012

Στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου για την έρευνα και Τεχνολογία θα δοθούν Ευρωπαϊκά βραβεία καινοτομίας σε δημόσιους οργανισμούς οι οποίοι έχουν να επιδείξουν καινοτόμα έργα εν λειτουργία, προς όφελος των πολιτών τους.

Υποβολή προτάσεων: Από 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως 15 Φεβρουαρίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Δήμους

Posted by mechcon στο Απρίλιος 2, 2012

Καλούνται οι Δήμοι της Χώρας να υποβάλουν προτάσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών κτιριακών υποδομών.

Προθεσμία:  30-6-2012

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για Μικρά Δημόσια Έργα από το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Μέχρι 31-10-2011 καλούνται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄βαθμού, να υποβάλουν προτάσεις για Μικρά Δημόσια Έργα,  στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα έργα επεκτείνονται από πλακοστρώσεις πλατειών και διαμόρφωση ποδηλατικών διαδρομών μέχρι λιμνοδεξαμενές και έργα εξοικονόμησης ύδατος και από δενδροφυτεύσεις μέχρι ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων για κοινωφελή σκοπό.

Οι  μηχανικοί των ΟΤΑ αλλά και οι ιδιώτες μηχανικοί νομίζουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για κοινωνικά ανταποδοτικά έργα, βάσει μελετών,  ενταγμένων σε κάποια ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της κάθε περιοχής και όχι για έργα βιτρίνας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted in ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Αστικές Παρεμβάσεις και έργα Αποχέτευσης από ΠΕΠ Αττικής

Posted by mechcon στο Μαρτίου 28, 2010

Δύο προσκλήσεις για υποβολές προτάσεων από 24-3-201ο ανακοίνωσε το ΠΕΠ Αττικής.

Αφορούν :

Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Ευρείας Κλίμακας (04.61.01.01) (Αττικό Άλσος, ΠεδίονΆρεως, Παραλία Πόρου)

Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Υγρών Αποβλήτων (02.46.01.01) (Δήμος Θρακομακεδόνων)

Posted in ΕΠ Αττικής, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Προκηρύξεις για ψηφιακές υπηρεσίες

Posted by mechcon στο Ιουλίου 15, 2009

Τρείς προκηρύξεις για δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, της επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση δημοσιεύθηκαν από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Απευθύνονται σε φορείς του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικούς εταίρους και μη κερδοσκοπικούς φορείς (για υπηρεσίες βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών) .

Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από 31/8/2009 (Μέχρις εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης)

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη


Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Υποδομές εκπαίδευσης από ΠΕΠ – Τι πρέπει να προσέξουμε

Posted by mechcon στο Ιουνίου 23, 2009

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και κυρίως του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ), οι επενδύσεις για νέα κτίρια, νέα εργαστήρια και γενικά υποδομές Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και όχι κεντρικά από το ΥΠΕΠΘ.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν έγκαιρα προτάσεις από τα σχολεία/ιδρύματα  Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα ΠΕΠ, τότε υπάρχει η πιθανότητα να εξαντληθούν τα δεσμευμένα κονδύλια σε άλλες ανάγκες των Περιφερειών.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει, οι μηχανικοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην  Εκπαίδευση ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να ενταχθούν στα ΠΕΠ οι ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων  σε υποδομές.

Δείτε τις  προσκλήσεις από τα ΠΕΠ (πλην Αττικής)

Επίσης, ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για να εκσυγχρονιστούν οι κτιριακές και Ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές σχολείων είναι το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , στο οποίο μπορούν να ενταχθούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας (προθεσμία 22-7-2009).

Posted in ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Επιχορήγηση επιχειρήσεων και φορέων για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων

Posted by mechcon στο Μαΐου 13, 2009

Με την με αριθμ. 8780/208/28-3-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 690/Β/14-4-2009) καθορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η τακτική επιδότηση τους λόγω ανεργίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αρχίσει στις 13-5-2009.

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση (25) ημερών το μήνα είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται ο άνεργος.

Περισσότερες πληροφορίες: ΟΑΕΔ- http://www.oaed.gr/Pages/SN_855.pg

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – τελική πρόσκληση

Posted by mechcon στο Μαρτίου 31, 2009

Δημοσιεύθηκε στις 31-3-2009  η τελική πρόσκληση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  που αφορά κυρίως μηχανικούς που εργάζονται σε Οργανισμούς  τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου βαθμού (Δήμους). Έμμεσα, ενδιαφέρει Μελετητές, Προμηθευτές, Εργολήπτες κλπ.

Προθεσμία: Μέχρι 22-6-2009 Παράταση μέχρι 22-7-2009 και αλλαγή προδιαγραφών

Αντικείμενο: Eφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ περιλαμβάνει δράσεις/ενέργειες οι οποίες εντάσσονται σε έξι (6) Άξονες ως εξής:

1)Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια
2)Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος
3)Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές
4)Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές (δημοτικές) υποδομές
5)Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας-ενημέρωσης
6)Υποστήριξη της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικός οδηγός, οδηγίες,  έντυπα για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ΠΕΠ Αττικής – Λιμενικά έργα και Υποδομές προσχολικής αγωγής

Posted by mechcon στο Μαρτίου 29, 2009

Νέες προσκλήσεις του ΠΕΠ Αττικής για Λιμενικά έργα  και Υποδομές Προσχολικής αγωγής (Νηπιαγωγεία, Βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ) δημοσιεύθηκαν το Μάρτιο του 2009.

Περισσότερα: ΠΕΠ Αττικής

Posted in ΕΠ Αττικής, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ μας ενδιαφέρει

Posted by mechcon στο Μαρτίου 14, 2009

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος,  απευθύνεται βασικά στους ΟΤΑ, όμως ενδιαφέρει τους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, είτε εργάζονται σε Τοπικούς Φορείς, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε εργάζονται σε τεχνικές πωλήσεις κλπ.

Για την άμεση και περιληπτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μηχανικών σχετικά με το Πρόγραμμα δημοσιεύουμε σχετική παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΝ Κ. Μουσουρούλη.

ΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

•      η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φορτίου αιχμής

•      η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμός της κλιματικής αλλαγής

•      η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις

•      η δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος και ο περιορισμός του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας

•      η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

•      η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και η αλλαγή της καθημερινής συμπεριφοράς

•      η κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς και η προώθηση επενδύσεων προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

η εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης:

κυρίως

 • στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και
 • στην αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων

και δευτερευόντως

 • στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών, και
 • στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις.

Μέσω υλοποίησης

 • τεχνικών παρεμβάσεων, και
 • δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

•      Κάθε Δήμος (που θα κριθεί επιλέξιμος σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας) θα υποβάλει Σχέδιο Δράσης για υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας.

•      Στο Σχέδιο θα προσδιορίζονται και θα καταγράφονται παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ’.

•      Κάθε Δήμος θα υποβάλει 1 Σχέδιο Δράσης.

•      Κάθε Σχέδιο Δράσης μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις είτε από έναν είτε από περισσότερους του ενός άξονες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Σημαντικές τρέχουσες προσκλήσεις ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Μαρτίου 6, 2009

ενημέρωση από τον συνάδελφο Γ.Π

Μια νέα περίοδος επιδοτούμενων προγραμμάτων  ξεκινά αυτήν την περίοδο για επενδύσεις σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά και σε συνεταιρισμούς, δημοτικές επιχειρήσεις, νέους υποψήφιους επιχειρηματίες και γυναίκες.

1. Ενίσχυση Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

2. Πρόγραμμα για ΜΜΕ

3. Αναζωογόνηση αστικών περιοχών

4. Ειδικές επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου για θεματικά πάρκα, βιοτεχνικά κέντρα, πολιτιστικά και εκθεσιακά κέντρα

5. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ανάλυση των ανωτέρω προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια του άρθρου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Προκηρύξεις για τα ΠΕΠ

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 9, 2009

Σημαντικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων  για οδικά έργα, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, σχολεία κλπ προκηρύχθηκαν στις αρχές του 2009, μέσα από διάφορα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σε όλη την Ελλάδα.

Απευθύνονται σε Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειών, Νομαρχιών, ΟΤΑ κλπ

Περισσότερα: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Έργα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 4, 2009

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς ανακοίνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Με την 1η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος οι Περιφέρειες, οι Δήμοι,  Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, Δημοτικές ή Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για έργα βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης.

ΣΤΟΧΟΙ

1         Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισμών σε βιολογικούς καθαρισμούς με την δημιουργία όπου απαιτείται και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων

2         Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της χώρας, καθώς και των ακτών κολύμβησης και των ποταμών και λιμνών που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα

3         Επαναχρησιμοποίηση των υδάτων που προκύπτουν μετά την επεξεργασία των λυμάτων, κυρίως για αγροτική χρήση, με προτεραιότητα στις ελλειμματικές περιοχές

Κατεβάστε την πρόσκληση από τη σελίδα:

http://www.minenv.gr/download/2009/4.2.09%20prosklisi%20ipovolis%20protaseon.zip

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | 1 Comment »

Εγχειρίδιο Κοινοτικών Κανόνων Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 3, 2009

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Είναι χρήσιμο και για τους μηχανικούς που προετοιμάζονται για  την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ  από τον  φορέα  / επιχείρηση που συνεργάζονται ή για την τεκμηρίωση των μελλοντικών προτάσεων που θα υποβληθούν.

Περιλαμβάνει το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων οι οποίες μπορούν να  αξιοποιηθούν καθώς και τους όρους που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Το κανονιστικό πλαίσιο (Κατευθυντήριες, Κανονισμοί, Πλαίσια, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις), όπως ισχύει μετά την πρόσφατη αναθεώρησή του, παρουσιάζεται σε κωδικοποιημένη μορφή, για τις διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων: Περιφερειακές ενισχύσεις, De Minimis, Οριζόντιου τύπου ενισχύσεις (π.χ. Έρευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία, Προστασία Περιβάλλοντος), Ειδικοί Κανόνες και Ειδικά Μέσα ενισχύσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει το σύνολο των κανόνων ώστε να επιλέξει το κατάλληλο μέσο για τη διαμόρφωση καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις και Απασχόληση
 • Ενισχύσεις προς νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις Σελ. 13

DE MINIMIS Σελ. 17

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σελ. 19

 • Επενδύσεις και απασχόληση  Σελ. 20
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα Σελ. 23
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Σελ. 26
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σελ. 29

 • Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση
 • Απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία
 • Αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σελ. 33

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σελ. 36

 • Ενισχύσεις δαπανών δικαιωμάτων βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις
 • Ενισχύσεις για Καινοτόμο διεργασία και Οργανωτική Καινοτομία στον τομέα των Υπηρεσιών
 • Ενισχύσεις για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καινοτομίας και Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας
 • Ενισχύσεις για δανεισμό προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
 • Ενισχύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη στους Τομείς Γεωργίας και Αλιείας
 • Ενισχύσεις Μελετών Τεχνικής Σκοπιμότητας
 • Ενισχύσεις για συμπλέγματα φορέων Καινοτομίας (Clusters)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Επενδυτικές Ενισχύσεις προς Επιχειρήσεις για την Υπέρβαση των Κοινοτικών Προτύπων ή για την αύξηση της Προστασίας του Περιβάλλοντος ελλείψει Κοινοτικών Προτύπων Σελ. 48
 • Ενισχύσεις για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπορβαίνουν τα Κοινοτικά Πρότυπα και αυξάνουν το βαθμό προστασίας του Περιβάλλοντος ελλείψει Κοινοτικών προτύπων Σελ. 55
 • Ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά Κοινοτικά Πρότυπα Σελ. 61
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα εξοικονόμησης Ενέργειας Σελ. 67
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης Σελ.74
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Σελ. 82
 • Ενισχύσεις για εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών Σελ. 90
 • Ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις Τηλεθέρμανσης Σελ. 95
 • Ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών Φόρων Σελ.98
 • Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων  Σελ. 100
 • Ενισχύσεις για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων  Σελ. 103
 • Ενισχύσεις περιλαμβανόμενες σε συστήματα εμπορεύσιμων αδειών Σελ. 106
 • Ενισχύσεις για την αποκατάσταση Μολυσμένων Χώρων Σελ. 109
 • Ενισχύσεις για διάσωση και αναδιάρθρωση Σελ. 111

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Σελ. 115

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ενισχύσεις στην παραγωγή Γεωργικών Προϊόντων  Σελ. 122
 • Διατήρηση Παραδοσιακών Τοπίων και Κτιρίων  Σελ. 129
 • Μετεγκατάσταση Αγροτικών Κτιρίων για λόγους δημοσίου συμφέροντος σελ.  134
 • Ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων Γεωργών και ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση σελ. 138
 • Ενισχύσεις σε ομάδες παραγωγών  Σελ. 144
 • Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση νόσων ζώων και φυτών και της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς Σελ. 149
 • Ενισχύσεις για ζημιές που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Σελ. 154
 • Ενισχύσεις για την πληρωμή ασφαλίστρων Σελ. 160
 • Ενισχύσεις αναδασμού  Σελ. 160
 • Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας Σελ. 165
 • Τεχνική Υποστήριξη στον Γεωργικό Τομέα Σελ. 171
 • Στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας  Σελ. 177
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις συναφείς με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών Προϊόντων
 • Ενισχύσεις για την ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων
 • Ενισχύσεις  NATURA 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία  2000/60/ΕΚ
 • Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων σε ορισμένες περιοχές
 • Ενισχύσεις για την εκπλήρωση προτύπων
 • Ενισχύσεις για τις άκρως απόκεντρες Περιφέρειες και τις νήσους του Αιγαίου
 • Ενισχύσεις για την κατάργηση ικανότητας παραγωγής, επεξμεργασίας και εμπορίας
 • Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
 • Ενισχύσεις για Απασχόληση
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη
 • Μέσα οριζόντιων ενισχύσεων που έχουν εφαρμογή στο τομέα της Γεωργίας
 • Ενισχύσεις για τη διαφήμιση γεωργικών προϊόντων
 • Ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων
 • Ενισχύσεις που συνδέονται με φορολογικές απαλλαγές βάσει της οδηγίας  2003/96/ΕΚ
 • Ενισχύσεις για το δασικό τομέα Σελ. 183

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΜΜΕ  Σελ. 192

Υ.Γ.Ο.Σ. Σελ. 196

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Σελ. 199

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. 202

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σελ. 204

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σελ. 207

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Κοινοτικών Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων από τη διεύθυνση:

http://www.ypan.gr/docs/egxeiridio%20kratikon%20enisxyseon.pdf


Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ψηφιακή Σύγκλιση – Πρόσκληση για Φορείς (04_2.1)

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 26, 2009

Ανοικτή πρόσκληση για Φορείς (Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς φορείς, Συλλόγους κλπ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης, ανακοινώθηκε στις 12-1-2009 με Κωδικό Πρόσκληση 04_2.1.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ένα σχεδόν ανεξάντλητο πεδίο έργων, τα οποία μπορούν να ενταχθούν μέσω ΠΕΠ, από εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, έως διαδικασίες εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του πολίτη, μεταφορές, τουρισμό κλπ.

Αποτελεί μια πρόκληση για τους μηχανικούς, να σχεδιάσουν και να υποβάλουν έργα στους φορείς που εργάζονται ή με φορείς που συνεργάζονται.

Αναλυτικά, οι δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι εξής:

1. Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

2. Ανεξάρτητες Αρχές

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

4. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού1)

5. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν συσταθεί ή έχει κυρωθεί η σύστασή τους με νόμο ή κατά εξουσιοδότηση νόμου, είτε συμμετέχει σε αυτά το Κράτος ή ΝΠΔΔ κατά ποσοστό άνω του 50% είτε ασκείται ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία επ΄ αυτών από το Δημόσιο ή διορίζονται οι διευθύνοντες αυτού από το Κράτος ή χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή άλλο ΝΠΔΔ.

6. ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα

7. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα
 • Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους
 • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα2
 • Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους

8. Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους, οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις των ΜΚΟ και έχουν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις

με τον εκάστοτε αρμόδιο κρατικό φορέα για τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων πανελλήνιας εμβέλειας

Αντικείμενο προτάσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Ενδεικτικά, δύνανται να αφορούν:

 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών όπως για παράδειγμα εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία, που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην αύξηση αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • στην αύξηση της συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών με ενδεχόμενη αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών.
 • στην έμφαση σε παρεμβάσεις αξιοποίησης τεχνολογίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη σχέση πολιτών-τεχνολογίας (π.χ. καταναλωτών-τεχνολογίας).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη διασφάλιση των συστημάτων από κακόβουλες επιθέσεις.
 • στην αύξηση του βαθμού εξοικείωσης των πολιτών σε ζητήματα ασφάλειας των ΤΠΕ.
 • στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω ΤΠΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της απαιτούμενης προσπάθειάς τους για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται.
 • στην απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην υγεία, στην γεωργία.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως:

 • ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση.
 • υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενσωμάτωσης σχετικών πόρων και σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ.
 • ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τεχνολογικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 • ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας – πολιτισμού.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον αθλητισμό, όπου στοχεύεται και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αθλητών.
 • portals τουριστικού περιεχομένου.
 • συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.
 • ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (παρεμβάσεις απόλυτα συμβατές με τον Γενικό Στόχο 10 του ΕΣΠΑ).
 • τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες.
 • ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου.
 • υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτροπή φυσικών καταστροφών.

Βασική προϋπόθεση είναι ο φορέας να διαθέτει Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Β) Δικαιούχου

Καταληκτική ημερομηνία: Από 14 Ιανουαρίου 2009 μέχρι την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Αναλυτικές πληροφορίες:

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/4thperiod/newopis_digital/invitations_espa/p_04_2.1.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »