Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Μεταφορές’

Ευφυής ενέργεια στην Ευρώπη – Παρουσίαση των προσκλήσεων του 2013

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 24, 2013

Ημερίδα Ενημέρωσης για την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρωπη ΙΙ (2013) θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την συνδρομή του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119).
Σκοπός της ημερίδας είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
Ο προϋπολογισμός για το 2013 είναι 65 εκ. ευρώ και οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε δράσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα αξιολογηθούν ως επιτυχείς φτάνει έως το 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού τους. Οι ενδιαφερόμενοι, που μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 8 Μαΐου απευθείας στο Πρόγραμμα.
Η ημερίδα θα καλύψει αναλυτικά τις προτεραιότητες για το 2013 που είναι και το τελευταίο έτος για το Πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ. Την επόμενη χρονιά θα αλλάξει πολύ η μορφή των δράσεων και του πλαισίου των προτάσεων καθώς θα ενσωματωθούν στο νέο Πρόγραμμα Horizon 2020 που αφορά στην περίοδο 2014-2020. Σχετική παρουσίαση για τα ανωτέρω θα πραγματοποιήσει η εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Οι προτεραιότητες της προκήρυξης καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τη μορφή παρουσίασης των προτάσεων, περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
9:30
Εισαγωγή-καλωσόρισμα από εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ
10:00-11:00
Παρουσίαση του προγράμματος για το 2013 και του πλαισίου για την περίοδο 2014-20 από την εκπρόσωπο της ΕΕ Βασιλεία Αργυράκη
11:00-13:00
Παρουσίαση επιτυχών προτάσεων:
1. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου: Το έργο SMILEGOV
2. Θεοχάρης Τσούτσος, Πολυτεχνείο Κρήτης: Το έργο NEZEH
3. Ιωάννης Ψαρράς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Το έργο eReNET
4. Μάνος Ζούλιας, ΚΑΠΕ: Το έργο STORIES
13:00-13.30
Eρωτήσεις –απαντήσεις
13.30-15:00
Διμερείς συνομιλίες με την εκπρόσωπο ΕΕ για ιδέες προτάσεων από ενδιαφερομένους
Advertisements

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Προσκλήσεις μελετών για Οδική Ασφάλεια

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 29, 2011

Το ΕΠ Προσπελασιμότητας δημοσίευσε 3 προκηρύξεις για παροχή υπηρεσιών σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 14-2-2011. Αφορούν

1.Κατάταξη τμημάτων οδ.δικτύου υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων
2.Σύνταξη Οδηγιών Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας
3.Μεθοδολογία εντοπισμού οδ.τμημάτων υψηλής συγκέντωσης ατυχημάτων

Πληροφορίες ΕΠ Προσπελασιμότητα/Ανακοινώσεις

Posted in ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Προκηρύξεις για ψηφιακές υπηρεσίες

Posted by mechcon στο Ιουλίου 15, 2009

Τρείς προκηρύξεις για δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, της επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση δημοσιεύθηκαν από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Απευθύνονται σε φορείς του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικούς εταίρους και μη κερδοσκοπικούς φορείς (για υπηρεσίες βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών) .

Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από 31/8/2009 (Μέχρις εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης)

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη


Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – Παράταση

Posted by mechcon στο Ιουνίου 9, 2009

Παρατείνεται μέχρι 22 Ιουλίου 2009 η προθεσμία για υποβολή προτάσεων των δήμων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Επίσης τροποποιούνται οι αρχικές προδιαγραφές για την υποβολή της πρότασης.

Επισημαίνουμε ότι για την σύνταξη των φακέλων είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελετών η οποία μπορεί να γίνει είτε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου είτε και από ιδιώτες μηχανικούς και η αμοιβή είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και οδηγίες για το Πρόγραμμα  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – τελική πρόσκληση

Posted by mechcon στο Μαρτίου 31, 2009

Δημοσιεύθηκε στις 31-3-2009  η τελική πρόσκληση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  που αφορά κυρίως μηχανικούς που εργάζονται σε Οργανισμούς  τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου βαθμού (Δήμους). Έμμεσα, ενδιαφέρει Μελετητές, Προμηθευτές, Εργολήπτες κλπ.

Προθεσμία: Μέχρι 22-6-2009 Παράταση μέχρι 22-7-2009 και αλλαγή προδιαγραφών

Αντικείμενο: Eφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ περιλαμβάνει δράσεις/ενέργειες οι οποίες εντάσσονται σε έξι (6) Άξονες ως εξής:

1)Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια
2)Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος
3)Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές
4)Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές (δημοτικές) υποδομές
5)Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας-ενημέρωσης
6)Υποστήριξη της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικός οδηγός, οδηγίες,  έντυπα για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Προσκλήσεις στο Ε.Π Προσπελασιμότητα

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 18, 2009

Έξι προσκλήσεις έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Ε.Π Προσπελασιμότητα, το σύνολο των οποίων αφορά υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους φορείς (ΜΕΤΡΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ κλπ.) και αναφέρεται σε οδικά, λιμενικά κλπ έργα μεταφορών.

Περισσότερες Πληροφορίες: ΕΠ Προσπελασιμότητα

Posted in ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Ψηφιακή Σύγκλιση – Πρόσκληση για Φορείς (04_2.1)

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 26, 2009

Ανοικτή πρόσκληση για Φορείς (Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς φορείς, Συλλόγους κλπ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης, ανακοινώθηκε στις 12-1-2009 με Κωδικό Πρόσκληση 04_2.1.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ένα σχεδόν ανεξάντλητο πεδίο έργων, τα οποία μπορούν να ενταχθούν μέσω ΠΕΠ, από εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, έως διαδικασίες εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του πολίτη, μεταφορές, τουρισμό κλπ.

Αποτελεί μια πρόκληση για τους μηχανικούς, να σχεδιάσουν και να υποβάλουν έργα στους φορείς που εργάζονται ή με φορείς που συνεργάζονται.

Αναλυτικά, οι δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι εξής:

1. Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

2. Ανεξάρτητες Αρχές

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

4. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού1)

5. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν συσταθεί ή έχει κυρωθεί η σύστασή τους με νόμο ή κατά εξουσιοδότηση νόμου, είτε συμμετέχει σε αυτά το Κράτος ή ΝΠΔΔ κατά ποσοστό άνω του 50% είτε ασκείται ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία επ΄ αυτών από το Δημόσιο ή διορίζονται οι διευθύνοντες αυτού από το Κράτος ή χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή άλλο ΝΠΔΔ.

6. ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα

7. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα
 • Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους
 • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα2
 • Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους

8. Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους, οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις των ΜΚΟ και έχουν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις

με τον εκάστοτε αρμόδιο κρατικό φορέα για τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων πανελλήνιας εμβέλειας

Αντικείμενο προτάσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Ενδεικτικά, δύνανται να αφορούν:

 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών όπως για παράδειγμα εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία, που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην αύξηση αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • στην αύξηση της συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών με ενδεχόμενη αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών.
 • στην έμφαση σε παρεμβάσεις αξιοποίησης τεχνολογίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη σχέση πολιτών-τεχνολογίας (π.χ. καταναλωτών-τεχνολογίας).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη διασφάλιση των συστημάτων από κακόβουλες επιθέσεις.
 • στην αύξηση του βαθμού εξοικείωσης των πολιτών σε ζητήματα ασφάλειας των ΤΠΕ.
 • στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω ΤΠΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της απαιτούμενης προσπάθειάς τους για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται.
 • στην απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην υγεία, στην γεωργία.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως:

 • ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση.
 • υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενσωμάτωσης σχετικών πόρων και σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ.
 • ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τεχνολογικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 • ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας – πολιτισμού.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον αθλητισμό, όπου στοχεύεται και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αθλητών.
 • portals τουριστικού περιεχομένου.
 • συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.
 • ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (παρεμβάσεις απόλυτα συμβατές με τον Γενικό Στόχο 10 του ΕΣΠΑ).
 • τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες.
 • ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου.
 • υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτροπή φυσικών καταστροφών.

Βασική προϋπόθεση είναι ο φορέας να διαθέτει Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Β) Δικαιούχου

Καταληκτική ημερομηνία: Από 14 Ιανουαρίου 2009 μέχρι την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Αναλυτικές πληροφορίες:

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/4thperiod/newopis_digital/invitations_espa/p_04_2.1.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Οδηγίες για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 22, 2009

Αναρτήθηκαν στην 1η σελίδα του ΥΠΑΝ τα παρακάτω αρχεία με αναλυτικές οδηγίες για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (19-1-2009)

Σχετικά άρθρα:
Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Μητρώο αξιολογητών ΚΤΠ ΑΕ

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 9, 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) στα πλαίσια της Λειτουργίας του Μητρώου Μελών Επιτροπών Αξιολόγησης των προσφορών που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς που διενεργεί, δημοσιοποιεί πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών και επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη μελών του Μητρώου .

Περισσότερα :  ΚΤΠ ΑΕ http://www.ktp.gr/am.php?id=1

τηλ. 213 13 00 714

Επίσης, ανακοινώθηκε πρόσκληση επικαιροποίησης του  Μητρώου Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τομέα της ΚτΠ Α.Ε. που έχει σκοπό τη διασφάλιση διαρκούς διαθεσιμότητας μιας ικανής βάσης εμπειρογνωμόνων – αξιολογητών, ώστε οι προτάσεις που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις – δυνητικούς αποδέκτες των ενισχύσεων, να αξιολογούνται με την απαιτούμενη τεχνοοικονομική πληρότητα.

Περαιτέρω, στόχοι του Μητρώου Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τομέα της ΚτΠ Α.Ε. είναι:

– η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού διαχείρισης των ιδιωτικών έργων της ΚτΠ Α.Ε.
– η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας σύστασης και διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών, η οποία θα αποτελέσει ένα «καλό υπόδειγμα» αξιολόγησης προτάσεων δυνητικών αποδεκτών κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και ευρύτερα.

Τα κύρια γνωστικά/ θεματικά πεδία των μελών του Μητρώου αφορούν σε:

  • Πληροφορική/ Τηλεπικοινωνίες
  • Διοίκηση/ Οικονομικά
  • Ενέργεια – Φυσικοί Πόροι
  • Μεταφορές – Συγκοινωνίες
  • Υγεία
  • Εκπαίδευση – Κατάρτιση
  • Πολιτισμός – Ιστορία – Τέχνη
  • Γλώσσες – Λογοτεχνία
  • Λοιπές επιστήμες Θετικής κατεύθυνσης

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.ktp.gr/am.php?id=3

τηλ. 213 13 00 743

Posted in ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , | 2 Σχόλια »

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 6, 2009

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το περιεχόμενο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για την εφαρμογή δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στους Δήμους και πλαίσιο προετοιμασίας μέχρι την έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής.

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στοχεύει στη βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.
1.2. Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ-ΙΙ), ενώ θα καλύψει και τις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, μέσω των αντίστοιχων ΠΕΠ.
Περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ταξινομούνται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιοτήτων, ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων και ειδικότερα, τεχνικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια διαφόρων κατηγοριών όπως Δημαρχεία, κτίρια δημοτικών υπηρεσιών, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά κτίρια, κ.ά

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν σε δρόμους, πλατείες, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους των δήμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον περιβάλλοντα χώρο δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι δράσεις του Άξονα αφορούν καλές πρακτικές στο τομέα των μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα του αστικού προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωση των πολιτών. Ειδικότερα, οι δράσεις μπορεί να αφορούν, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων δημοτικών στόλων, στην ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς και στην υλοποίηση συγκοινωνιολογικών μελετών. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η καλύτερη χρήση και διαχείριση της ενέργειας είτε ως αποτέλεσμα αλλαγής/βελτίωσης σχεδιασμού και συμπεριφοράς, είτε με τη χρήση καθαρότερων καυσίμων.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η δράση αυτή αφορά κατ’ εξοχή σε μελέτες συνοδευόμενες από επιλεγμένες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς κ.ά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί προμελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει καταγραφή των χαρακτηριστικών και των ενεργειακών καταναλώσεων των εγκαταστάσεων και τεχνικοοικονομική ανάλυση, να αποβλέπει δε σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Στον Άξονα αυτόν περιλαμβάνονται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως των στελεχών του Δήμου, σε σχέση με την ενεργειακή παρακολούθηση (monitoring) των αποτελεσμάτων επί των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες:
ΥΠΑΝ – Ανακοίνωση Προγράμματος:  http://www.ypan.gr/docs/ANAKOINOSI_EXOIKONOMO.pdf

ΥΠΑΝ- Υλικό Προετοιμασίας Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , | 3 Σχόλια »

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια

Posted by mechcon στο Δεκέμβριος 20, 2008

Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013, Μέτρο 3.3,  Αλιευτικοί Λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και Καταφύγια.

Δράσεις

 • Επενδύσεις σε υφιστάμενους αλιευτικούς λιμένες
 • Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση και βελτίωση τόπων εκφόρτωσης
 • Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό       μικρών αλιευτικών καταφυγίων
 • Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών       καταφυγίων

Δικαιούχοι

Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Ι.Δ. που αναπτύσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση λιμένων

(α) Ειδικοί Στόχοι

Με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές, το μέτρο για τους Αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, έχει δράσεις που περιλαμβάνουν:

–         την βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισμένα λιμάνια σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα μέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα,

–         την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, μεταποίησης, υγιεινής,  αποθήκευσης και δημοπράτησης των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας,

–          την βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρμογής της Νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

–         την προμήθεια καυσίμων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,

–         τις εγκαταστάσεις συντήρησης αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισμού,

–         την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση προβλητών με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση,

–         την μηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,

–         την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,

–         την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριμμάτων και μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων,

–         επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών καταφυγίων.

Η βελτίωση των υποδομών σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις χρησιμοποιούν. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει μελέτες και τις αντίστοιχες κατασκευές, υπηρεσίες Συμβούλων και μπορεί να αφορά κυρίως:

–         την δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την υποστήριξη των αλιευτικών σκαφών,

–         την δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων αλιέων,

–         την δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας & υγιεινής κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων,

–         την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισμό των ιχθυοσκαλών της χώρας,

–         την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισμό χώρων εκφόρτωσης,

–         την βελτίωση των συνθηκών συντήρησης, αποθήκευσης & επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας στα αλιευτικά λιμάνια και καταφύγια.

Ειδικά για τα αλιευτικά λιμάνια και καταφύγια η βελτίωση θα αφορά τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων υποδομών τις μελέτες και τις αντίστοιχες κατασκευές μικρών αλιευτικών καταφυγίων. 

Στις προτάσεις για μελέτες, υπηρεσίες Συμβούλων και τα αντίστοιχα  έργα κατασκευής, εκσυγχρονισμού και επέκτασης αλιευτικών λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και αλιευτικών καταφυγίων, που θα υλοποιηθούν κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η εκπόνηση περιβαλλοντικών και άλλων αναγκαίων μελετών καθώς και  η διασφάλιση λήψης κατάλληλων προληπτικών ή και επανορθωτικών μέτρων για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να προβλέπουν την αρμονική τους ένταξη στο περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Παράλληλα θα πρέπει  να προβλέπονται εγκαταστάσεις συλλογής και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων.

Αναλυτικά η πρόσκληση: http://www.alieia.gr/4pp/3_3.htm

Posted in ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »