Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Καινοτομία’

Πρόγραμμα Eco Innovation για την οικολογική καινοτομία

Posted by leftengineer στο Ιουνίου 11, 2013

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη του Προγράμματος Eco-innovation με καταληκτική ημερομηνία την 5η Σεπτεμβρίου 2013 και προϋπολογισμό 31,5 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία Eco-Innovation έχει στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογής της οικολογικής καινοτομίας σε ιδέες, προϊόντα και πρακτικές της αγοράς και της βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία Eco-innovation στηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα καινοτόμα πράσινα προϊόντα, αλλά και διαδικασίες και υπηρεσίες, που βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση και χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης και χρειάζονται υποστήριξη για να διεισδύσουν στην αγορά.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και να συμμετάσχουν όλα τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε επιλέξιμες χώρες. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία που έχει ήδη περάσει τη φάση της επίδειξης. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή συνεργατικών επιστημονικών σχηματισμών (clusters) με έργα που θα αναδείξουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα παρουσιάζουν υψηλή δυναμική εφαρμογής στην αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες: Enterprise Europe Network

Advertisements

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Εκδήλωση για το egg, για νέους με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 20, 2013

To πρόγραμμα egg -­ enter•grow•go, που, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του,  «στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων», προσκαλεί νέους και νέες 18-35 ετών που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και το πάθος να την μετατρέψουν σε επιτυχημένη δραστηριότητα, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, μέχρι τις 26 Μαρτίου 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00, στο Μέγαρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη (Αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης», Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα) γίνεται η  πρώτη ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με στόχο να παρουσιασθούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος και να γίνει διάλογος μεταξύ των συντελεστών και των ενδιαφερομένων.

Η είσοδος είναι δωρεάν αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.theegg.gr

Posted in Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 5, 2013

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για διπλωματούχους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, ιδιαιτέρως  κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών, που περιλαμβάνει κάλυψη του 80% του μισθού τους σε περίπτωση πρόσληψής τους σε επιχειρήσεις για συγκεκριμένο ερευνητικό σκοπό.

Πέραν από την πρωτοβουλία των ίδιων των επιχειρήσεων, νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο και οι ίδιοι οι μηχανικοί να πάρουν την πρωτοβουλία ώστε να επιδιώξουν αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος για την πρόσληψή τους σε επιχειρήσεις του άμεσου ερευνητικού τους ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

Η δράση  αφορά στην ενίσχυση  επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση ερευνητών/ερευνητριών, και συγκεκριμένα  καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν από τις επιχειρησεις για την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Στη δράση μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.

Κάθε επιχείρηση (δικαιούχος) υποβάλει μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη ενός (1) έως δύο (2) ερευνητών. Επικουρικά, μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Στην πρότασή της η επιχείρηση περιγράφει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν προτείνει συγκεκριμένα άτομα, αλλά αναφέρει τον απαιτούμενο αριθμό των θέσεων (ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού) θα απαιτηθεί να καλυφθούν για την υλοποίηση του έργου και περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κλπ).

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται
α) κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του
μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως Τεχνικό/ Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται:
α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό
β) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθοί του προσωπικού και πρόσθετες δαπάνες έρευνας οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  15 Μαρτίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρακτικός οδηγός Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 5, 2013

Ένας νέος πρακτικός οδηγός 140 σελίδων που αναφέρεται στις  δυνατότητες χρηματοδότησης καινοτομικών ιδεών ή έργων εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει check list με στόχο να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους βήμα – βήμα, ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας της ιδέας τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Παρουσίαση της πρόσκλησης Έρευνας και Καινοτομίας 2013

Posted by mechcon στο Ιουλίου 4, 2012

Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2013 για την Έρευνα και την Καινοτομία (τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 7oυ Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) πραγματοποιείται  τη Δευτέρα 9 Ιουλίου και ώρα 13.15  από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  (Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αίθουσα «Γ. Σιώτη»).

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.eliamep.gr/archives/2624

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Κυψέλες επιχειρηματικότητας

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 14, 2012

Η προκήρυξη αφορά δράσεις που προβλέπεται να κάνει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Θεωρητικά ενδιαφέρει έντονα μηχανικούς, αν και κατά το παρελθόν τα πακέτα  επιχειρηματικότητας έχουν σπαταληθεί χωρίς σοβαρό αντίκρυσμα. Να δούμε…

Δείτε την προκήρυξη προς τη ΓΓΝΓ

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Παρατείνεται το πρόγραμμα Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 27, 2011

Παρατείνεται μέχρι 18-10-2011 το πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Δημοσιεύθηκε η τελική προκήρυξη του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα με αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στο 60% , διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και δυνατότητα υποβολής προτάσεων μέχρι 30-9-2011. Νέα ημερομηνία μέχρι 18-10-2011

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» , συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €,  αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας), νεοσύστατων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

• την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
• Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
• Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα :

1. Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν, που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών
2. Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών. Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, από ιδέα έως πλήρη εμπορευματοποίηση.
3. Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει να κάνει. Η λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι ότι «μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε», δίνοντας έτσι ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν προέρχονται.
4. Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, προωθώντας τα startups.
5. Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν σταματά στον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται σε ετήσια βάση, παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην αγορά.
6. Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από την επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως καινοτομικές μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
7. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει τη συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων πάνω στην αρχή: «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά».
8. Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των έργων (follow up) και επιβραβεύονται τα  θετικά αποτελέσματα και η υλοποίηση στόχων.
9. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων ‘χαρτιών’ που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Υποβολή προτάσεων από 1-8-2011 έως 30-9-2011

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 30, 2011

Ενημέρωση 22-6-2011

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα με αύξηση της επιχορήσης και διάφορες άλλες αλλαγές.
Υποβολή προτάσεων από 1-8-2011 έως 30-9-2011

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ύψους 30 εκ. ευρώ, παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρηση μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α.

Με το Πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 300.000,00 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00 έως 200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους.

Στα σχετικά αρχεία θα βρείτε τον προδημοσιευμένο Οδηγό του Προγράμματος και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | 1 Comment »

Διαβούλευση της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 11, 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με σημαντικές βελτιώσεις στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ.

Οι βελτιώσεις αποσκοπούν στο να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα προγράμματα, να αυξηθούν ο επιστημονικός και οικονομικός αντίκτυπος και να βελτιωθεί η σχέση κόστους-οφέλους. Το προτεινόμενο «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο», που περιλαμβάνεται σε Πράσινη Βίβλο, θα καλύπτει το τρέχον πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (7ΠΠ), το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το αποτέλεσμα θα είναι ένα συνεκτικό σύνολο μέσων που θα χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την «αλυσίδα καινοτομίας», από τη βασική έρευνα μέχρι την εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζει τη μη τεχνολογική καινοτομία, για παράδειγμα στους τομείς του σχεδιασμού και της εμπορίας. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής αποτελεί επίσης τη βάση για εκτεταμένη απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων. Στόχος των αλλαγών είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ στην πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στην διαβούλευση μέχρι τις 20 Μαΐου 2011.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα και την καινοτομία, κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την αξία κάθε ευρώ που η ΕΕ επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία. Επιθυμούμε την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της ενωσιακής χρηματοδότησης για την αύξηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Ευρώπη ενόψει γιγαντιαίων προκλήσεων όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή απόδοση και η ασφάλεια των τροφίμων.

Καθιστώντας τα προγράμματά μας συνεκτικότερα και απλούστερα, διευκολύνουμε τους ερευνητές και τους καινοτόμους – ιδίως τις ΜΜΕ – προσελκύουμε περισσότερους υποψήφιους και πετυχαίνουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Προσδοκώ εκτεταμένο και παραγωγικό διάλογο, μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.» Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση Έρευνας και Καινοτομίας

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 9, 2011

Μέχρι 20 Μαΐου 2011 μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να πουν τη γνώμη τους για το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αλλαγές έχουν ως στόχο να κάνουν ευκολότερη τη συμμετοχή στα σχετικά προγράμματα, να βελτιώσουν το ρόλο της Έρευνας και της Καινοτομίας και να κάνουν αποδοτικότερη τη χρηματοδότηση (Value of money).

Δείτε αναλυτικά για τη Διαβούλευση

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας – Προκήρυξη υπό διαβούλευση

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 2, 2011

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σχεδιάζει,  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,  την προκήρυξη για  τη δράση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ».
Η δράση  αποσκοπεί στην ενίσχυση των κύριων παραγωγικών, ανταγωνιστικού προσανατολισμού, δυνάμεων της Περιφέρειας σε τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με γνώμονα την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών μιας τέτοιας παρέμβασης,  η ΓΓΕΤ έχει επεξεργαστεί  σχετικό κείμενο   στο οποίο αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα αποτελέσουν τους στόχους, τη δομή, τη θεματική στόχευση και τις δραστηριότητες που καλείται να καλύψει μια τέτοια προκήρυξη.

Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν προτάσεις και απόψεις οι οποίες θα συμβάλουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης.

Περισσότερα: ΓΓΕΤ  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6785

Καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού:  30/1/2011

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»

Posted by mechcon στο Ιουλίου 20, 2010

Ενημέρωση 28-9-2010

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2010 και διευρύνονται οι παροχές και οι δικαιούχοι

Συγκεκριμένα: Διευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»φυσικά πρόσωπα καθώς δίδεται δικαίωμα συμμετοχής και στις Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 30.000,00€. Δείτε σχετικά στο http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=138

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις  για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013, από 29-7-2010 έως 30-9-2010. 1-10-2010 έως 20-12-2010 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Το Πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» επιδιώκει τον µετασχηµατισµό της µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας προς νέα ή διαφοροποιηµένα προϊόντα και µεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας.

Ειδικότεροι στόχοι του Προγράµµατος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι:

 • Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της  ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
 • Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
 • Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές.
 • Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (µεταποιητικών υπηρεσιών) στο παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
 • Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτοµίας.
 • Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.
 • Διατήρηση για τις υφιστάµενες ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας και δηµιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση:

 • Υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος.
 • Νέες και υπό σύσταση (start –up) µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος του τοµέα της µεταποίησης ή άλλων τοµέων που επιθυµούν να επεκταθούν σε µεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους τοµείς της µεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος.

Περισσότερς πληροφορίες και Οδηγοί στη διεύθυνση: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=124

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για οικολογικά καινοτομικά προϊόντα

Posted by mechcon στο Ιουνίου 19, 2010

Μια νέα πρόσκληση δημοσίευσε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε. για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση 50 περίπου έργων που αναφέρονται σε Καινοτομίες σχετικά με Οικολογικά προϊόντα με τίτλο Eco Innovation projects.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 και επικεντρώνεται στα εξής έργα:

 • Ανακύκλωση υλικών (συλλογή, επεξεργασία και δημιουργία προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά)
 • Αειφόρα οικοδομικά υλικά (προϊόντα, μέθοδοι κατασκευής, συνδυασμένη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και ήπιες μορφές ενέργειας)
 • Κλάδος τροφίμων ποτών (οικολογική παραγωγή, συσκευασία και διαχείριση αποβλήτων)
 • Πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10337_en.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Προγράμματα Πρωτοτυπώ, Εξελίσσομαι, Μετοικώ 2009

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2009

Ενημέρωση 23-7-2009

Νέα προγράμματα, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009,  ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Βιομηχανίας) που αφορούν άμεσα  μηχανικούς εν ενεργεία και άνεργους μηχανικούς.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

Πρωτοτυπώ Νέοι Επιχειρηματίες

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα ή/και μία κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία  σε επιχειρηματική καινοτομία.

Σημειώνουμε ότι στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι θα συστήσουν εμπορική εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις  θα πρέπει να ιδρύονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01-01-2008 μέχρι και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3),..
Στις περιπτώσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο των ελευθέρων επαγγελματιών, δεν πρέπει να αποτελεί συνέχεια, εκσυγχρονισμό ή επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας τους.
Αναλυτικά η πρόσκληση «Πρωτοτυπώ Νέοι Επιχειρηματίες» (23-7-2009)

Πρωτοτυπώ Επιχειρήσεις

Με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων/πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
Αναλυτικά η πρόσκληση «Πρωτοτυπώ Επιχειρήσεις» (23-7-2009)

Εξελίσσομαι – Μεσαίες Επιχειρήσεις

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
Αναλυτικά η πρόσκληση «Εξελίσσομαι – Μεσαίες Επιχειρήσεις» (23-7-2009)

Μετοικώ 2009

Αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία  που συνδέεται με παρεμβάσεις ενίσχυσης στον τομέα μεταποίησης, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από μη επιχειρηματίες, καθώς και τ βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μετεγκατάστασης υφισταμένων επιχειρήσεων από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και διαμένουν μόνιμα στους νομούς Αττικής (πλην των Δήμων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης (πλην επαρχίας Λαγκαδά) και είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος και τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν σε ΟΤΑ μεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας, καθώς και στις εξαιρούμενες περιοχές του νομού Αττικής και στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης, επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στο  Παράρτημα 1 της προκήρυξης.

Ως άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη ατομικής επιχείρησης από τον ενδιαφερόμενο ή η συμμετοχή του ως εταίρος σε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον. Ε.Π.Ε.).

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3) και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Αναλυτικά η πρόσκληση «ΜΕΤΟΙΚΩ» (23-7-2009)

Υποβολή προτάσεων: Από 9/11/2009 έως 10/1/2010

Υλικό από τη συνέντευξη τύπου του ΥΠΑΝ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Οδηγοί για Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτόμες Επιχειρήσεις

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2009

Δύο οδηγοί  για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και για Καινοτόμες Επιχειρήσεις που απευθύνονται σε  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ο ΕΟΜΜΕΧ  (Φόρουμ Επιχειρηματικότητας).

Στους οδηγούς περιλαμβάνονται πληροφορίες, πηγές ενημέρωσης, βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, προοπτικές και ευκαιρίες για το Πράσινο Επιχειρείν, και την Καινοτομία, κίνητρα κλπ.

Για τους μηχανικούς, αυτός ο οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς καθώς μπορούν:

 • Να προτείνουν με πρόσθετη επιχειρηματική τεκμηρίωση συγκεκριμένες επενδύσεις στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται και να αναδείξουν το ρόλο τους.
 • Να παρακινήσουν ΜΜΕ οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανικό να επενδύσουν στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και να αναδείξουν την ανταποδοτικότητα της δουλειάς των μηχανικών
 • Να δημιουργήσουν ειδικές υπηρεσίες (portfolio) υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και έτσι να διευρύνουν τον κύκλο των δυνητικών πελατών τους
 • Να συνεργαστούν με άλλους μηχανικούς της περιοχής τους ή να κινητοποιήσουν τοπικούς συλλόγους μηχανικών για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, εξειδίκευση των παραπάνω οδηγών στην ειδικότητά τους κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οδηγός Πράσινης Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,52 Mb)

Οδηγός Καινοτόμας Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,11Mb)

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »