Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘ευρωπαικές πολιτικές’

Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις για τα LIFE+ και Natura 2000

Posted by fch στο Δεκέμβριος 17, 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις με θέμα το περιβάλλον. Η πρώτη διαβούλευση αφορά το επόμενο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, το οποίο θα διαδεχθεί το LIFE+ μετά την λήξη ισχύος του, στα τέλη του 2013. Η δεύτερη αφορά τη χρηματοδότηση του Natura 2000, του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ. Και οι δύο διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2011.
Για το LIFE+ ζητούνται απόψεις σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις προτεραιότητες και τους τρόπους στήριξης. Η ηλεκτρονική αυτή διαβούλευση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο, η δε Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα στην κατάρτιση πρότασης για νέο χρηματοδοτικό μέσο. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι εισηγήσεις από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, εμπλεκόμενους παράγοντες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, από τον ιδιωτικό τομέα και το ευρύ κοινό. Η διαβούλευση συνίσταται σε 19 ερωτήσεις διαθέσιμες σε έξι γλώσσες της ΕΕ. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε συμμετοχές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και διαθέσιμη σε έξι γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά και πολωνικά). Το LIFE έχει συνεισφέρει, από το 1992 και μετά, πάνω από 2 δις € στην περιβαλλοντική προστασία. Πρόσβαση στη διαβούλευση μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας :
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Η δεύτερη διαβούλευση, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση του Natura 2000, θα συμβάλει στην κατάρτιση ανακοίνωσης που πρόκειται να εκδοθεί το καλοκαίρι του 2011, στην οποία θα αξιολογείται η τρέχουσα αντίληψη για τη χρηματοδότηση του δικτύου. Στη διαβούλευση το ζητούμενο είναι κατά πόσον η μέχρι τούδε ακολουθούμενη προσέγγιση υπήρξε επαρκής για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου και εξετάζονται τρόποι για τη μεγέθυνση των μέχρι στιγμής επιτυχιών.
Επιζητείται η διατύπωση των απόψεων των δημόσιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα, των εμπλεκόμενων παραγόντων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και των ενδιαφερόμενων πολιτών. Η διαβούλευση συνίσταται σε 10 ερωτήσεις, αν και ευπρόσδεκτες είναι και οι ελεύθερες ερωτήσεις και σχόλια. Το Natura 2000, ακρογωνιαίος λίθος της ενωσιακής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, αποτελεί το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Τώρα καλύπτει σχεδόν το 18% της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ. Η διαβούλευση, που διατίθεται σε έξι γλώσσες, ολοκληρώνεται στις 17 Φεβρουαρίου 2011.
http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20101215perivallon_el.htm

Advertisements

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής – Συνάντηση Υπουργών Περιφερειακής πολιτικής

Posted by fch στο Μαρτίου 3, 2010

Aπό την συνάντηση των Υπουργών Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σαραγόσα, Ισπανία, στις 19 Φεβρουαρίου 2010 όπου συζήτησαν το μέλλον της πολιτικής συνοχής.
Τα συμπεράσματα της, σε περίληψη, παρουσιάζονται στο σχετικό συνημμένο  αρχείο.

20100226_summary_of_interventions_(EN)[1]

(ενημέρωση από την συνάδελφο Μ. Αντ., μέλος της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ)

Posted in ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Εκθεση για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ε.Ε

Posted by fch στο Μαΐου 11, 2009

Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process

 This report focuses on a few priority topics related to the emerging European Higher Education Area (EHEA), in particular the Bachelor-Master Degree Structure; ECTS; Diploma Supplement; National Qualifications Frameworks; Mobility and Portability of financial support. These priorities have been examined from the point of view of national policy and implementation measures.

Information for the report has been gathered through the Eurydice National units for the 31 countries that are members of the Eurydice network. For the other 15 countries that are participating in the Bologna process, information has been collected through the national representatives in the Bologna Follow-Up Group.

The comparative overview is preceded by a short historical overview of the Bologna Process mapping the main decisions and achievements from the bi-annual meetings of European education ministers accompanying the Bologna Process. A Glossary of country codes and abbreviations, as well as definitions of frequently used terms can be found at the end of the publication.

Reference year(s):2008/09

 Αναλυτικά η έκθεση στην διεύθυνση:

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=099EN

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »