Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘ΕΣΠΑ’

Έκθεση της ΕΕ για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) της Ελλάδας

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 8, 2013

Με μία σημαντική έκθεσή της η ΕΕ με τίτλο: «Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020» παρουσιάζει την άποψή της για την  κατάσταση στην Ελλάδα και τα αναπτυξιακά προβλήματα και προτείνει κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να λάβει η  νέα προγραμματική συμφωνία για τη χώρα μας (Νέο ΕΣΠΑ  2014-2020 ).

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση: http://www.espa.gr/elibrary/121113_Thesi_EE_gia_symfonia_kai_programmata_stin_Ellada_2014-2020.pdf

Advertisements

Posted in 2013-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Με παρέμβασή του στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

  1. Αξιοποίηση του ΕΠ για τη στήριξη των νέων Ελλήνων Επιστημόνων
  2. Ψηφιακό Σχολείο ως Καινοτομία
  3. Το Νέο Σχολείο – Το παράδειγμα του μαθήματος της Τεχνολογίας
  4. Ενιαία Εργαστηριακή Επιμόρφωση Τεχνικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και νέων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  5. Θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην μεγάλη ανεργία  των επιστημόνων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως των νέων, τεκμηριώνοντας με ειδική έρευνα το παράδοξο της απασχόλησης και το μοναδικό φαινόμενο, οι νέοι επιστήμονες και ακόμη περισσότερο οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών να εμφανίζουν τεράστια προβλήματα απασχόλησης σε σχέση με τους αποφοίτους των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις για το θέμα:

1. Σε όλες τις δράσεις να θεωρείται ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης των επιστημόνων – αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών

2. Να ενημερωθούν για το πρόβλημα οι Επιτροπές των υπόλοιπων ΕΠ για ανάλογες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που γίνει ανασχεδιασμός και ανακατανομή πόρων να ενισχυθούν ειδικές δράσεις υπέρ των επιστημόνων όπως ενδεικτικά, της πρακτικής άσκησης και της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και της  ενίσχυσης Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια για πρακτική άσκηση και επιχειρηματικότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας είναι πενιχρά (λιγότερα από 3 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για αποφοίτους ΟΑΕΔ (36,5 εκατ.), Σπουδαστών ΙΕΚ (8,8 εκατ) Α ετών σπουδαστών Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (17 εκατ  επιδότηση 800 ευρώ το μήνα ανά σπουδαστή επί 6 μήνες)

4. Να προσδιοριστεί η έννοια του ανέργου αυτοαπασχολούμενου, δικαιούχου των αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ιδιαιτέρως αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ασφυκτικό πλαίσιο υποαπασχόλησης και ανεργίας στους αυτοαπασχολουμένους, όπως οι μηχανικοί που οδηγούνται μαζικά σε κλείσιμο των ατομικών τους επιχειρήσεων και, πέραν των άλλων, στην ταχεία απαξίωση της τεχνογνωσίας τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της κας Ρομπόλη στην 3η ΕΠ, «για την ελληνική οικονομία κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα τεχνικά επαγγέλματα μέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ενώ η μείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι τετραπλάσια από το σύνολο των κλάδων της Εθνικής Οικονομίας (Persistence of High Unemployment http://www.oecd.org/dataoecd/8/36/47656668.pdf) .   Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι και να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις υπέρ ανέργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  μέσω της ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετο ρίσκο πιθανής ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, στο οποίο θα πρέπει, μέσω κινήτρων να συμμετάσχει και η Πολιτεία.

Επαναφέρουμε τη διατύπωση που είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία κατά το παρελθόν σχετικά με  την ιδιότητα του άνεργου μηχανικού:

«Ωφελούμενοι από τις προκηρύξεις περί ανέργων μπορούν να είναι:

1.  Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο:

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»

(βλ. http://espaengineers.wordpress.com/2009/03/21/ypapthetiko)

5. Να συσταθεί ειδικό τμήμα στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχετικά με την απασχόληση Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν και στα υπόλοιπα θέματα.

Δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ

 

 

 

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για Μικρά Δημόσια Έργα από το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Μέχρι 31-10-2011 καλούνται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄βαθμού, να υποβάλουν προτάσεις για Μικρά Δημόσια Έργα,  στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα έργα επεκτείνονται από πλακοστρώσεις πλατειών και διαμόρφωση ποδηλατικών διαδρομών μέχρι λιμνοδεξαμενές και έργα εξοικονόμησης ύδατος και από δενδροφυτεύσεις μέχρι ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων για κοινωφελή σκοπό.

Οι  μηχανικοί των ΟΤΑ αλλά και οι ιδιώτες μηχανικοί νομίζουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για κοινωνικά ανταποδοτικά έργα, βάσει μελετών,  ενταγμένων σε κάποια ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της κάθε περιοχής και όχι για έργα βιτρίνας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted in ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Οι εργαζόμενοι της ΜΟΔ μιλάνε για το ΕΣΠΑ

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 1, 2011

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22.2.2011 η Ημερίδα του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΟΔ για το ΕΣΠΑ. Δείτε παρακάτω τις εισηγήσεις

ΕΣΠΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - Λόγοι καθυστέρησης στην απορρόφηση των κονδυλίων

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ -Παραχωρήσεις Αυτοκινητοδρόμων

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΟΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ /ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ & ΠΔΕ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Κοινοτικά κονδύλια για επενδύσεις

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 23, 2011

Το ΕΣΠΑ παρέχει κρατικά δάνεια και επιδοτήσεις για τουριστικές μονάδες, εμπόρους, αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ενίσχυση μικρών και μεγάλων μεταποιητικών μονάδων.

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ενεργοποιεί μία σειρά από προγράμματα. Ορισμένα τρέχουν  με τον «παραδοσιακό» τρόπο επιδοτήσεις, ενώ κάποια άλλα ξεκινούν τον νέο θεσμό των χαμηλότοκων πιστώσεων που αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια σε μία προσπάθεια -όπως σημειώνουν οι αρμόδιοι-τα χρήματα του ΕΣΠΑ να πάνε σε πιο πολλούς επιχειρηματίες.

 Παρουσίαση – κωδικοποίηση τους στον πίνακα : –προγράμματα ενισχύσεων και δανείων προς επιχειρήσεις-ΕΣΠΑ– όπως προέκυψε από την επεξεργασία σχετικών δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο ( η/και στην συνέχεια του άρθρου παρακάτω). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

digi-retail – Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων. digi-content -Παρατείνεται η υποβολή

Posted by fch στο Ιανουαρίου 14, 2011

Ξεκίνησε την  Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011,  η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) που αποσκοπεί στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Η δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Η δράση έχει σκοπό: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης των επιχειρήσεων λιανικής και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων λιανικής και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» θα διατεθούν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση χαρακτηρίζεται από μια σειρά καινοτομιών που διευκολύνουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, η δράση «digi-retail» απευθύνεται για πρώτη φορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων λιανικής, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι τις πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ενίσχυση επενδύσεων σημαντικά αυξημένων προϋπολογισμών ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ καθορίστηκαν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων, που φθάνουν έως και 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί της δράσης «digi-retail» βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού www.digitalplan.gov.gr και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας http://www.mindev.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, ατελώς, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό αρωγής επιχειρήσεων 800-5000-115.

H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Επιπρόσθετα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» μέχρι την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00. Στόχος της δεκαπενθήμερης παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες καταχωρίζουν με αυξανόμενους ρυθμούς τα επενδυτικά τους σχέδια στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.Παρατηρήσεις Εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Posted by fch στο Ιανουαρίου 13, 2011

Στη δημοσιότητα δόθηκε, κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, το σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, (KANETE KΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ) το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ενός ουσιαστικού διάλογου για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, που θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2011.

Στόχος είναι η σύνδεση της Διά Βίου Μάθησης με την απασχόληση και με κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, ο τουρισμός, τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό, στο σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, εκτιμάται ότι  υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα. (Το ποσό θα αυξηθεί όταν  οριστικοποιηθούν οι εθνικοί πόροι).

Πηγή: http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=10823:diabioumathisipanoapo-2-disekatommiriaeirogiaekpaideisikaikatartisitosxedioethnikouprogrammatos&Itemid=1796

Βασικές Παρατηρήσεις:

 1.Το γεγονός το πληροφορήθηκα από τον τύπο παρά την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Θέσεις ΤΕΕ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ!!

Posted by fch στο Δεκέμβριος 7, 2010

Στα αζήτητα τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την απασχόληση

Το θέμα αυτό παρουσιάζεται σήμερα , με αντίστοιχους τίτλους, από όλα τα ΜΜΕ…..

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Ν. Χουντή

…..Ελάχιστη έως και μηδενική είναι η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την ανεργία και την απασχόληση από την χώρα μας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πολιτική Συνοχής: Επόμενη Προγραμματική Περίοδος

Posted by fch στο Δεκέμβριος 6, 2010

Έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής σε Υπουργικές Συναντήσεις, συνέδρια και συζητήσεις. Επίσης είτε ολοκληρώθηκαν είτε εκπονούνται ακόμη σχετικές μελέτες.

 Το 2011, θα αρχίσει επίσημα, στις επιτροπές του Συμβουλίου, η διαπραγμάτευση, ενώ στην Ομάδα Δημοσιονομικών Προοπτικών θα γίνει συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στην Ομάδα Διαρθρωτικών Δράσεων το θεσμικό πλαίσιο και τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Πολιτική Συνοχής της νέα προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης – ΜΑΠΨΣ

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 26, 2010

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης – ΜΑΠΨΣ, δηλ. που κατ’ ελάχιστο διαθέτουν όλα τα παρακάτω, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο μητρώο.

Προϋποθέσεις

  • Βασικό πτυχίο θετικής κατεύθυνσης.
  • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σε ΤΠΕ.
  • Εργασική Εμπειρία σε θέματα ΤΠΕ στον ιδιωτικό ή/και δημόσιο τομέα (τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία οι κάτοχοι διδακτορικού, πεναετή εμπειρία οι κάτοχοι μεταπτυχιακού).
  • Εμπειρία σε αξιολόγηση ή/και έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://registry.digitalplan.gov.gr

Posted in ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης καταναλωτή, παραγωγού, εμπόρου

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 15, 2010

Μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση για την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης καταναλωτών, παραγωγών και εμπόρων που απευθύνεται στους οργανισμούς προστασίας του καταναλωτή.

Οι φορείς των μηχανικών θα μπορούσαν να παρέμβουν ώστε να ενσωματωθούν στο Πρόγραμμα δράσεις που προωθούν θέματα ποιότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων, προϊόντων και παράλληλα αναδεικνύουν τις ανταποδοτικές για την κοινωνία υπηρεσίες των μηχανικών

Αναλυτικά η προκήρυξη: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1357

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΜΜΕΧ : Μητρώα Αξιολογητών και Ελεγκτών για δράσεις του ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Ιουνίου 8, 2010

Η είδηση προέρχεται από την ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ.

Αιτήσεις στα  Μητρώα Αξιολογητών και Ελεγκτών του ΕΟΜΜΕΧ για δράσεις του ΕΣΠΑ (08/06/2010)

 Ο ΕΟΜΜΕΧ θα προβεί στη συμπλήρωση του Μητρώου Αξιολογητών ή/ και του Μητρώου Ελεγκτών για τις δράσεις του ΕΣΠΑ που υλοποιεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον αντίστοιχο κανονισμό (άρθρο 7) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/101Γ/25-6-2009 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7α/113Γ/6-10-2009 απόφαση του ΔΣ/ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, βάσει του οποίου τα Μητρώα συμπληρώνονται με νέα μέλη μία φορά το χρόνο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από την 21.06.2010 και μέχρι την 14.30 ώρα της 25.6.2010 μέσω ηλεκτρονικού εντύπου. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν εντός της ίδιας προθεσμίας μέσω γενικού πρωτοκόλλου ΕΟΜΜΕΧ (08.00 – 14.30) ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή courier στον ΕΟΜΜΕΧ, Ξενίας 16 & Έβρου, Αθήνα 11528.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για όσους επιθυμούν να εγγραφούν και στα δύο Μητρώα υποβάλλονται μία φορά. Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών ή/και Μητρώου Ελεγκτών δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση παρά μόνο όσοι δεν επιθυμούν  να συμμετέχουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση εξαίρεσής τους από το αντίστοιχο μητρώο .

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Μαΐου 14, 2010

Ενημέρωση 10-7-2010

Ενεργοποίηση Ενστάσεων από Δευτέρα 12-7-2010 για το Πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Νέοι ΕπιστήμονεςΕνημέρωση 30-6-2010


Από την σχετική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ αναδημοσιεύουμε,

1. Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων από τους Ελεύθερους Επαγγελματίες – Επιλεξιμότητα και εύλογο κόστους δαπανών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/04/2010

Επιλεξιμότητα και εύλογο του κόστους εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων.

Περισσότερα

2. Ενημέρωση για την αποστολή αποφάσεων στους υποψήφιους επενδυτές της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων / ελεύθερων επαγγελματιών (Προκήρυξη υπ. αριθ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/04/2010

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων/ελευθέρων επαγγελματιών, ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής των σχετικών  αποφάσεων στους επενδυτές.

Συνεχείς διευκρινήσεις για το Πρόγραμμα στα Νέα του ΕΣΠΑ

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Έκδοση Προσκλήσεων 11 και 12 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Posted by fch στο Μαΐου 14, 2010

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού στo πλαίσιo του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,  

ανακοίνωσε την έκδοση δύο νέων Προσκλήσεων οι οποίες θα υποδέχονται προτάσεις από 1 0/5/2010.

 Οι προσκλήσεις αυτές αποτελούν στοχευμένες δράσεις που εντάσσονται στη νέα στρατηγική αξιοποίησης των ΤΠΕ, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Πρόσκληση 11, προϋπολογισμού 8Ο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σημαντικά έργα γέφυρες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και θα ολοκληρωθούν από το Ε.Π. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Η Πρόσκληση 12, προϋπολογισμού 3Ο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά παρεμβάσεις στον τομέα της Οικονομίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι καίριες κυβερνητικές προσπάθειες για δημοσιονομικό εξορθολογισμό.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/newopis_digital/

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Οι θέσεις του ΤΕΕ στη «2η Διάσκεψη των Προέδρων και των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013

Posted by fch στο Μαΐου 6, 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΤΕΕ

6 Μαΐου 2010
Ένα από τα σημαντικά εργαλεία εισροής πόρων αλλά και οικονομικής και αναπτυξιακής ανάκαμψης, όπως είναι το ΕΣΠΑ, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να παραμένει αναξιοποίητο, τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΤΕΕ στη «2η Διάσκεψη των Προέδρων και των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013», που συγκάλεσε το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο κ. Αλαβάνος ανάφερε ότι πράγματι έχουν σημειωθεί από τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία και πρόοδο του προγράμματος, στο πλαίσιο ενός αποδεδειγμένα γραφειοκρατικού, δαιδαλώδους και αναποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ταυτοχρόνως όμως υπογράμμισε ότι είναι καθοριστικής σημασίας να εκταμιευτούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 2010 κοινοτικοί πόροι ύψους περίπου 3 δις ευρώ αφενός μεν για την κάλυψη των προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) αφετέρου δε για να μην έχουμε οριστικές απώλειες λόγω του κανόνα ν+3 στο τέλος του έτους.

    Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ειδικότερα ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει η ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ και επισήμανε κινδύνους παρεκκλίσεων και προβλημάτων στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για το ΕΣΠΑ (ν. 3840/2010) κυρίως αναφορικά με τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης (ΕΣΥ) και τη διασύνδεση τους με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», υπενθυμίζοντας ότι το ΤΕΕ είχε καταθέσει θέσεις και προτάσεις από το Νοέμβριο 2009 διακρίνοντας τις διαχειριστικές διαδικασίες σε άμεσες, που δεν απαιτούν τροποποίηση του νόμου και σε μεσοπρόθεσμες, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι προτάσεις του ΤΕΕ δεν εισακούστηκαν με αποτέλεσμα να χαθούν έξι πολύτιμοι μήνες για οριακές τροποποιήσεις της νομοθεσίας, η οποία μπορεί να επιφέρει και αποτελέσματα αντίθετα από τα αναμενόμενα. Θεσμικές αλλαγές μπορούν να προωθηθούν μόνο εφόσον το ΕΣΠΑ τίθεται «εν κινήσει». Χρειάζεται διαβούλευση, ταχύτητα και εγκατάλειψη κάθε ερασιτεχνισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ στην «Στρατηγική για την Ευρώπη 2020-Πολιτική Συνοχής» επισημαίνοντας ότι από το Φάκελο της Διάσκεψης γίνεται αναφορά μόνο στις διαδικασίες από πλευράς ΕΕ, ενώ απουσιάζουν θέσεις της Ελλάδας για το θέμα και σημείωσε ότι το ΤΕΕ έχει υποβάλλει τις απόψεις του σχετικά για το Έγγραφο Εργασίας της ΕΕ «διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020» τόσο στην ΕΕ όσο και στο υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας από τον Ιανουάριο 2010.

    Σημείωση: Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα με τα βασικά σημεία των θέσεων του ΤΕΕ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Μαΐου 5, 2010

Αναδημοσιεύουμε τα πρόσφατα καταχωρημένα στοιχεία προόδου του ΕΣΠΑ , όπως παρουσιάσθηκαν με αφορμή την 2η συνεδρίαση της Διάσκεψης Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

stoixeia espa

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »