Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Ερευνα’

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας ΠΑΒΕ 2013

Posted by leftengineer στο Μαΐου 20, 2013

Έως 13/6/2013 μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις στο νέο ΠΑΒΕ 2013 που απευθύνεται σε εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, με παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση. Ως φορείς έρευνας και τεχνολογίας ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:

 • ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
 • Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ
 • Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004
 • Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου

Περισσότερες πληροφορίες: ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Advertisements

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

FAMELAB 2013: Διαγωνισμός ανάδειξης νέων ταλέντων στην επικοινωνία της επιστήμης.

Posted by leftengineer στο Απρίλιος 6, 2013

Το FameLab είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,με σκοπό την ανάδειξη νέων ταλέντων στην επικοινωνία της επιστήμης. Δηλώσεις συμμετοχής έως 19 Απριλίου 2013.

Στόχος του FameLab είναι να ενθαρρύνει νέους επιστήμονες και να τους εμπνεύσει να μεταδώσουν το όραμα τους για την επιστήμη και τεχνολογία του 21ο αιώνα. Τα κριτήρια που πρέπει να συγκεντρώνουν οι παρουσιάσεις των υποψηφίων είναι έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, σαφήνεια και χαρισματικότητα. Επιπρόσθετα το επιστημονικό θέμα πρέπει να είναι δοσμένο με απλό και ευρηματικό τρόπο, να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού και να είναι ευχάριστο.

Περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Posted in Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 5, 2013

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για διπλωματούχους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, ιδιαιτέρως  κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών, που περιλαμβάνει κάλυψη του 80% του μισθού τους σε περίπτωση πρόσληψής τους σε επιχειρήσεις για συγκεκριμένο ερευνητικό σκοπό.

Πέραν από την πρωτοβουλία των ίδιων των επιχειρήσεων, νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο και οι ίδιοι οι μηχανικοί να πάρουν την πρωτοβουλία ώστε να επιδιώξουν αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος για την πρόσληψή τους σε επιχειρήσεις του άμεσου ερευνητικού τους ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

Η δράση  αφορά στην ενίσχυση  επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση ερευνητών/ερευνητριών, και συγκεκριμένα  καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν από τις επιχειρησεις για την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Στη δράση μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.

Κάθε επιχείρηση (δικαιούχος) υποβάλει μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη ενός (1) έως δύο (2) ερευνητών. Επικουρικά, μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Στην πρότασή της η επιχείρηση περιγράφει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν προτείνει συγκεκριμένα άτομα, αλλά αναφέρει τον απαιτούμενο αριθμό των θέσεων (ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού) θα απαιτηθεί να καλυφθούν για την υλοποίηση του έργου και περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κλπ).

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται
α) κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του
μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως Τεχνικό/ Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται:
α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό
β) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθοί του προσωπικού και πρόσθετες δαπάνες έρευνας οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  15 Μαρτίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρακτικός οδηγός Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 5, 2013

Ένας νέος πρακτικός οδηγός 140 σελίδων που αναφέρεται στις  δυνατότητες χρηματοδότησης καινοτομικών ιδεών ή έργων εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει check list με στόχο να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους βήμα – βήμα, ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας της ιδέας τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Παρουσίαση της πρόσκλησης Έρευνας και Καινοτομίας 2013

Posted by mechcon στο Ιουλίου 4, 2012

Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2013 για την Έρευνα και την Καινοτομία (τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 7oυ Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) πραγματοποιείται  τη Δευτέρα 9 Ιουλίου και ώρα 13.15  από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  (Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αίθουσα «Γ. Σιώτη»).

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.eliamep.gr/archives/2624

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Δημοσιεύθηκε η τελική προκήρυξη του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα με αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στο 60% , διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και δυνατότητα υποβολής προτάσεων μέχρι 30-9-2011. Νέα ημερομηνία μέχρι 18-10-2011

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» , συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €,  αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας), νεοσύστατων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

• την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
• Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
• Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα :

1. Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν, που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών
2. Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών. Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, από ιδέα έως πλήρη εμπορευματοποίηση.
3. Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει να κάνει. Η λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι ότι «μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε», δίνοντας έτσι ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν προέρχονται.
4. Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, προωθώντας τα startups.
5. Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν σταματά στον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται σε ετήσια βάση, παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην αγορά.
6. Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από την επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως καινοτομικές μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
7. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει τη συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων πάνω στην αρχή: «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά».
8. Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των έργων (follow up) και επιβραβεύονται τα  θετικά αποτελέσματα και η υλοποίηση στόχων.
9. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων ‘χαρτιών’ που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Υποβολή προτάσεων από 1-8-2011 έως 30-9-2011

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Με παρέμβασή του στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

 1. Αξιοποίηση του ΕΠ για τη στήριξη των νέων Ελλήνων Επιστημόνων
 2. Ψηφιακό Σχολείο ως Καινοτομία
 3. Το Νέο Σχολείο – Το παράδειγμα του μαθήματος της Τεχνολογίας
 4. Ενιαία Εργαστηριακή Επιμόρφωση Τεχνικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και νέων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην μεγάλη ανεργία  των επιστημόνων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως των νέων, τεκμηριώνοντας με ειδική έρευνα το παράδοξο της απασχόλησης και το μοναδικό φαινόμενο, οι νέοι επιστήμονες και ακόμη περισσότερο οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών να εμφανίζουν τεράστια προβλήματα απασχόλησης σε σχέση με τους αποφοίτους των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις για το θέμα:

1. Σε όλες τις δράσεις να θεωρείται ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης των επιστημόνων – αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών

2. Να ενημερωθούν για το πρόβλημα οι Επιτροπές των υπόλοιπων ΕΠ για ανάλογες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που γίνει ανασχεδιασμός και ανακατανομή πόρων να ενισχυθούν ειδικές δράσεις υπέρ των επιστημόνων όπως ενδεικτικά, της πρακτικής άσκησης και της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και της  ενίσχυσης Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια για πρακτική άσκηση και επιχειρηματικότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας είναι πενιχρά (λιγότερα από 3 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για αποφοίτους ΟΑΕΔ (36,5 εκατ.), Σπουδαστών ΙΕΚ (8,8 εκατ) Α ετών σπουδαστών Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (17 εκατ  επιδότηση 800 ευρώ το μήνα ανά σπουδαστή επί 6 μήνες)

4. Να προσδιοριστεί η έννοια του ανέργου αυτοαπασχολούμενου, δικαιούχου των αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ιδιαιτέρως αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ασφυκτικό πλαίσιο υποαπασχόλησης και ανεργίας στους αυτοαπασχολουμένους, όπως οι μηχανικοί που οδηγούνται μαζικά σε κλείσιμο των ατομικών τους επιχειρήσεων και, πέραν των άλλων, στην ταχεία απαξίωση της τεχνογνωσίας τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της κας Ρομπόλη στην 3η ΕΠ, «για την ελληνική οικονομία κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα τεχνικά επαγγέλματα μέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ενώ η μείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι τετραπλάσια από το σύνολο των κλάδων της Εθνικής Οικονομίας (Persistence of High Unemployment http://www.oecd.org/dataoecd/8/36/47656668.pdf) .   Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι και να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις υπέρ ανέργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  μέσω της ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετο ρίσκο πιθανής ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, στο οποίο θα πρέπει, μέσω κινήτρων να συμμετάσχει και η Πολιτεία.

Επαναφέρουμε τη διατύπωση που είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία κατά το παρελθόν σχετικά με  την ιδιότητα του άνεργου μηχανικού:

«Ωφελούμενοι από τις προκηρύξεις περί ανέργων μπορούν να είναι:

1.  Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο:

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»

(βλ. http://espaengineers.wordpress.com/2009/03/21/ypapthetiko)

5. Να συσταθεί ειδικό τμήμα στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχετικά με την απασχόληση Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν και στα υπόλοιπα θέματα.

Δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ

 

 

 

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση επιστημόνων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 20, 2011

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για μηχανικούς καθώς παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ αλλά και κατόχων master και διδακτορικού, με προθεσμία υποβολής προτάσεων 15-9-2011. Προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και όπως αναφέρεται στην προκήρυξη «Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί/ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το 70% του μισθολογικού κόστους. Το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα εορτών και επίδομα αδείας), είναι:

Ερευνητικό Προσωπικό

α. Διδάκτορας 2000€-2300€

Τεχνικό Προσωπικό

β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1800€-2000€
γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 1700€-1900€
δ. Πτυχιούχος ΤΕΙ 1600€-1800€

Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% του (μισθολογικού) κόστους για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το έργο (π.χ. μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα κλπ)

Περισσότερες πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Posted in Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Διαβούλευση της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 11, 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με σημαντικές βελτιώσεις στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ.

Οι βελτιώσεις αποσκοπούν στο να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα προγράμματα, να αυξηθούν ο επιστημονικός και οικονομικός αντίκτυπος και να βελτιωθεί η σχέση κόστους-οφέλους. Το προτεινόμενο «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο», που περιλαμβάνεται σε Πράσινη Βίβλο, θα καλύπτει το τρέχον πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (7ΠΠ), το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το αποτέλεσμα θα είναι ένα συνεκτικό σύνολο μέσων που θα χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την «αλυσίδα καινοτομίας», από τη βασική έρευνα μέχρι την εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζει τη μη τεχνολογική καινοτομία, για παράδειγμα στους τομείς του σχεδιασμού και της εμπορίας. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής αποτελεί επίσης τη βάση για εκτεταμένη απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων. Στόχος των αλλαγών είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ στην πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στην διαβούλευση μέχρι τις 20 Μαΐου 2011.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα και την καινοτομία, κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την αξία κάθε ευρώ που η ΕΕ επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία. Επιθυμούμε την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της ενωσιακής χρηματοδότησης για την αύξηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Ευρώπη ενόψει γιγαντιαίων προκλήσεων όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή απόδοση και η ασφάλεια των τροφίμων.

Καθιστώντας τα προγράμματά μας συνεκτικότερα και απλούστερα, διευκολύνουμε τους ερευνητές και τους καινοτόμους – ιδίως τις ΜΜΕ – προσελκύουμε περισσότερους υποψήφιους και πετυχαίνουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Προσδοκώ εκτεταμένο και παραγωγικό διάλογο, μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.» Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση Έρευνας και Καινοτομίας

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 9, 2011

Μέχρι 20 Μαΐου 2011 μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να πουν τη γνώμη τους για το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αλλαγές έχουν ως στόχο να κάνουν ευκολότερη τη συμμετοχή στα σχετικά προγράμματα, να βελτιώσουν το ρόλο της Έρευνας και της Καινοτομίας και να κάνουν αποδοτικότερη τη χρηματοδότηση (Value of money).

Δείτε αναλυτικά για τη Διαβούλευση

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας – Προκήρυξη υπό διαβούλευση

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 2, 2011

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σχεδιάζει,  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,  την προκήρυξη για  τη δράση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ».
Η δράση  αποσκοπεί στην ενίσχυση των κύριων παραγωγικών, ανταγωνιστικού προσανατολισμού, δυνάμεων της Περιφέρειας σε τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με γνώμονα την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών μιας τέτοιας παρέμβασης,  η ΓΓΕΤ έχει επεξεργαστεί  σχετικό κείμενο   στο οποίο αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα αποτελέσουν τους στόχους, τη δομή, τη θεματική στόχευση και τις δραστηριότητες που καλείται να καλύψει μια τέτοια προκήρυξη.

Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν προτάσεις και απόψεις οι οποίες θα συμβάλουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης.

Περισσότερα: ΓΓΕΤ  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6785

Καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού:  30/1/2011

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Δημόσιες διαβουλεύσεις για την Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία και τις προτεραιότητες στον Παραγωγικό Τομέα

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 5, 2010

Δημόσιες διαβουλεύσεις για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» και την ανάδειξη των κεντρικών προτεραιοτήτων της Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα εγκαινίασε το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η πρώτη, που είναι ανοιχτή έως τις 17 Οκτωβρίου, αφορά την «αρχιτεκτονική» και οργάνωση του ερευνητικού ιστού της χώρας και απευθύνεται σε ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, θεσμικά όργανα έρευνας και τεχνολογίας, παραγωγικό τομέα, επιστημονικές οργανώσεις, κ.λπ.
H δεύτερη αφορά τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και μεθόδων για νέες αποτελεσματικές ερευνητικές και τεχνολογικές δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στη ζήτηση και όχι μόνο στις δυνατότητες προσφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή, αλλά για τον κύκλο των προκηρύξεων του φθινοπώρου 2010, θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια που θα κατατεθούν έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δημόσια διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=315

«Η Έρευνα και η Τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης»: Δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στον Παραγωγικό Τομέα

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=309

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

ΘΑΛΗΣ – Πρόγραμμα ερευνών για ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 1, 2010

Μέχρι 25-2-2010 μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ για ερευνητικά προγράμματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Προγράμματα Πρωτοτυπώ, Εξελίσσομαι, Μετοικώ 2009

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2009

Ενημέρωση 23-7-2009

Νέα προγράμματα, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009,  ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Βιομηχανίας) που αφορούν άμεσα  μηχανικούς εν ενεργεία και άνεργους μηχανικούς.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

Πρωτοτυπώ Νέοι Επιχειρηματίες

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα ή/και μία κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία  σε επιχειρηματική καινοτομία.

Σημειώνουμε ότι στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι θα συστήσουν εμπορική εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις  θα πρέπει να ιδρύονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01-01-2008 μέχρι και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3),..
Στις περιπτώσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο των ελευθέρων επαγγελματιών, δεν πρέπει να αποτελεί συνέχεια, εκσυγχρονισμό ή επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας τους.
Αναλυτικά η πρόσκληση «Πρωτοτυπώ Νέοι Επιχειρηματίες» (23-7-2009)

Πρωτοτυπώ Επιχειρήσεις

Με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων/πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
Αναλυτικά η πρόσκληση «Πρωτοτυπώ Επιχειρήσεις» (23-7-2009)

Εξελίσσομαι – Μεσαίες Επιχειρήσεις

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
Αναλυτικά η πρόσκληση «Εξελίσσομαι – Μεσαίες Επιχειρήσεις» (23-7-2009)

Μετοικώ 2009

Αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία  που συνδέεται με παρεμβάσεις ενίσχυσης στον τομέα μεταποίησης, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από μη επιχειρηματίες, καθώς και τ βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μετεγκατάστασης υφισταμένων επιχειρήσεων από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και διαμένουν μόνιμα στους νομούς Αττικής (πλην των Δήμων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης (πλην επαρχίας Λαγκαδά) και είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος και τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν σε ΟΤΑ μεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας, καθώς και στις εξαιρούμενες περιοχές του νομού Αττικής και στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης, επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στο  Παράρτημα 1 της προκήρυξης.

Ως άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη ατομικής επιχείρησης από τον ενδιαφερόμενο ή η συμμετοχή του ως εταίρος σε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον. Ε.Π.Ε.).

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3) και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Αναλυτικά η πρόσκληση «ΜΕΤΟΙΚΩ» (23-7-2009)

Υποβολή προτάσεων: Από 9/11/2009 έως 10/1/2010

Υλικό από τη συνέντευξη τύπου του ΥΠΑΝ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Οδηγοί για Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτόμες Επιχειρήσεις

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2009

Δύο οδηγοί  για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και για Καινοτόμες Επιχειρήσεις που απευθύνονται σε  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ο ΕΟΜΜΕΧ  (Φόρουμ Επιχειρηματικότητας).

Στους οδηγούς περιλαμβάνονται πληροφορίες, πηγές ενημέρωσης, βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, προοπτικές και ευκαιρίες για το Πράσινο Επιχειρείν, και την Καινοτομία, κίνητρα κλπ.

Για τους μηχανικούς, αυτός ο οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς καθώς μπορούν:

 • Να προτείνουν με πρόσθετη επιχειρηματική τεκμηρίωση συγκεκριμένες επενδύσεις στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται και να αναδείξουν το ρόλο τους.
 • Να παρακινήσουν ΜΜΕ οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανικό να επενδύσουν στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και να αναδείξουν την ανταποδοτικότητα της δουλειάς των μηχανικών
 • Να δημιουργήσουν ειδικές υπηρεσίες (portfolio) υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και έτσι να διευρύνουν τον κύκλο των δυνητικών πελατών τους
 • Να συνεργαστούν με άλλους μηχανικούς της περιοχής τους ή να κινητοποιήσουν τοπικούς συλλόγους μηχανικών για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, εξειδίκευση των παραπάνω οδηγών στην ειδικότητά τους κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οδηγός Πράσινης Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,52 Mb)

Οδηγός Καινοτόμας Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,11Mb)

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Υπερψήφιση ν/σ για χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Ιουλίου 8, 2009

Χωρίς την παρουσία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ και με το ΚΚΕ να την καταγγέλλει, υπερψηφίστηκε η τροπολογία σχετικά με την χρηματοδότηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Η σχετική τροπολογία είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τις «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» και βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Μπούγα και την αντιπολίτευση που ζήτησε την απόσυρση της κάνοντας λόγο για καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής…….

Περισσότερα : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/07/2009_287738

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »