Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Εργα’

Ποια είναι τα 107 σημαντικά έργα που επιταγχύνονται μέσα στο 2011

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 23, 2011

Ανακοινώθηκαν τα 107 έργα που συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν μέσα στο 2011 από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., κ. Johannes Hahn.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, πρόκειται να δρομολογηθούν έως το τέλος του 2011 σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Δείτε αναλυτικά τα έργα στη διεύθυνση www.espa.gr 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω πίνακες έργων:

 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΔΑ Μεταφορών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠΠΕΡΑΑ
 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφερειών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Προσπελασιμότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Advertisements

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, Περιβάλλον, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Υπό Διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τις Μελέτες και τα Δημόσια Έργα

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 16, 2011

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έθεσε σε διαβούλευση μέχρι 3 Μαρτίου 2011 το Νομοσχέδιο

«Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις »

το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο,  αναλύεται σε τρία διακριτά μέρη, το πρώτο των οποίων αφορά σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών (Ν 3316/2005), το δεύτερο σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν 3669/2008) και το τρίτο στην ίδρυση μιας αρχής ελέγχου των διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.

Δείτε το Νομοσχέδιο, την αιτιολογική έκθεση και τη διαβούλευση

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Posted by fch στο Μαΐου 4, 2010

Άρθρο του συναδέλφου Δ. Γεωργαράκη, μέλους της ΟΔ για το ΕΣΠΑ του ΤΕΕ.

Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις της κρίσης της ελληνικής οικονομίας. Τα πρόσφατα αναπόφευκτα ως φαίνεται αλλά οδυνηρά μέτρα της κυβέρνησης και οι μετέπειτα αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν ίσως μια κάποια πρόσκαιρη ανακούφιση. Ακολούθησε όμως αρκετός σκεπτικισμός.

Τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα  και η αναμενόμενη σοβαρή ύφεση , χωρίς κινητικότητα στην πραγματική οικονομία είναι αμφίβολο αν θα επιτρέψει να προκύψουν τα δημόσια έσοδα στο μέγεθος που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης .

Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η επιτάχυνση της Ανάπτυξης, η μεγέθυνση των Δημόσιων και η μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση ουσιαστικών Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Όμως η Δημοσιονομική εξυγίανση και η μείωση του Δημόσιου Χρέους είναι πολιτικές αντίθετες με τις Δημόσιες Επενδύσεις .

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Εκλογές 2009: Υπόμνημα εφ’ όλης της ύλης έστειλε στα κόμματα το ΤΕΕ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 22, 2009

Στο υπόμνημα ,το ΤΕΕ θέτει πέντε προϋποθέσεις για να μην επαναληφθούν σφάλματα του παρελθόντος

Το σχετικό απόσπασμα του υπομνήματος που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ είναι το ακόλουθο :

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007-13

Ποιοτική και ποσοτική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)

Με έμφαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων (επιβαλλόμενες από διεθνή οικονομική κρίση), ολοκληρωμένη πολιτική στην Ψηφιακή Σύγκλιση και μεσο –μακροπρόθεσμη πολιτική και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ΜΜΕ στην πλειονότητά τους.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Περιφερειακών ανισοτήτων που προβλέπεται και θεσμικά.

Αναθεώρηση-τροποποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραμμάτων

α)  Τροποποίηση του Ν. 3614/2008 για τα ΣΔΕ 

Το ΤΕΕ είχε εξ αρχής επισημάνει το βαρύ, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο σε έναρξη εφαρμογής αλλά και σε λειτουργία νέο Σύστημα Διαχείρισης 2007-13 : διαχειριστικές αρχές 1ου και 2ου επιπέδου, νέοι Ενδιάμεσοι Φορείς, νέες Α.Ε., αλληλο-εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κεντρικούς φορείς και φορείς κέντρου –περιφέρειας, μεγάλο διαχειριστικό κόστος, κ.α.

Ολιγομελή και ευέλικτα σχήματα με σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα και τους φορείς

Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο

Διασφάλιση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους στις επί μέρους επιλογές και αποφάσεις

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της  δημόσιας διοίκησης συνολικά και σε μόνιμη βάση

β)  Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων

Το ΤΕΕ αναγνώρισε ως ένα από τα θετικά σημεία του Νόμου 3614/08 την αντιμετώπιση, για πρώτη φορά, της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων, σημείο όπου έχει εντοπισθεί από δεκαπενταετίας το πρόβλημα έγκαιρης υλοποίησης και απορρόφησης πόρων.

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ για απλούστευση των διαδικασιών κατά το μεταβατικό στάδιο (μέχρι την θέση σε ισχύ των προτύπων επάρκειας του ΕΛΟΤ), με την οποία καταστρατηγούνται τα παραπάνω.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | 1 Comment »

Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τελική Απόφαση

Posted by mechcon στο Αύγουστος 30, 2009

Ενημέρωση 1-10-2009.
Παράταση υποβολής προτάσεων  μέχρι 30-11-2009 . Δείτε σχετικά

Δημοσιεύθηκε η τελική απόφαση για την Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), με έναρξη υποβολής προτάσεων την 1-9-2009 και λήξη  τις 30-11-2009 9-10-2009. Σύμφωνα με την Απόφαση, η ενίσχυση αφορά στην    » την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού».

Ως ενδιάμεσοι φορείς έχουν επιλεγεί 25 τράπεζες που αναφέρονται στην Απόφαση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:

 • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
 • να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
 • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
 • όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)&

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Μηχανικοί, Ιατροί, Οδοντίατροι,Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

35.000 €

28.000 €

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι, Λογιστές

25.000 €

20.000 €

Συμβολαιογράφοι

50.000 €

40.000 €

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες – άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).

Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε ΕΥΡΩ)

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ιατροί, Οδοντίατροι

10.000

40.000

6.250

25.000

Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

8.000

16.000

5.000

10.000

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Συμβολαιογράφοι κλπ

6.000

10.000

3.750

6.250

Ποσοστό Επιχορήγησης

 • Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:
 • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
 • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή /και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Δείτε Αναλυτικά την Προκήρυξη, τα Παραρτήματά της, οδηγό υποβολής και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Δείτε επίσης:

Σχετική συζήτηση μεταξύ  μηχανικών,  στο  forum michanikos.gr (μετά τη σελίδα 14)

Οδηγό για την ενίσχυση για αγορά εξοπλισμού

Σχετικό Άρθρο: «Επιστολή του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΘΟ για το Πρόγραμμα ενίσχυσης εν ενεργεία Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών»

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | 13 Σχόλια »

Επιστολή ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης εν ενεργεία ελευθέρων επαγγελματιών

Posted by mechcon στο Ιουλίου 29, 2009

Ενημέρωση 28-8-2009

Δημοσιεύθηκε η τελική Απόφαση για την Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Δείτε το άρθρο: Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τελική Απόφαση

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στο Πρόγραμμα ενίσχυσης εν ενεργεία ελευθέρων επαγγελματιών.  Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρατηρήσεις στην Πρόταση του ΥΠΟΙΟ σχετικά με την προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.

1. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την ενίσχυση επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών κυρίως διότι η ενίσχυση των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Σε μια χώρα όπου τα βασικά της ανταγωνιστικά μειονεκτήματα είναι η υστέρηση σε υποδομές, τεχνολογική ετοιμότητα και οργάνωση, η αναβάθμιση των επιστημόνων και των υπηρεσιών τους μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

2. Οι μηχανικοί, λόγω του τρόπου φορολόγησής τους  δεν είναι δυνατόν να φοροδιαφεύγουν, συνεπώς  το όριο ακαθαρίστων εσόδων που τίθεται θα πρέπει να μειωθεί στο ύψος των 20.000 για Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης και των 15.000 ευρώ για την υπόλοιπη επικράτεια. Τα 35000, θεωρούμε (περίπου 2900Ε/μήνα) ότι είναι αρκετά μεγάλο ποσό για νέους μηχανικούς, ακόμα και άνω της 5ετίας.

3. Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο της τριετίας για το ποσοστό επιδότησης του 80% θα πρέπει να αυξηθεί στην πενταετία .

Το έργο επαγγελματικής δραστηριότητας των Μηχανικών είναι συμβάσεις έργου (άρθρα 681 κ.επ.ΑΚ) . Ένα έργο, που συνήθως ολοκληρώνεται σε πλαίσιο πενταετίας (μελέτη και επίβλεψη π.χ κατοικίας) και η νόμιμη αμοιβή των Μηχανικών καταβάλλεται με την ολοκλήρωση αυτού.

4.Επιπλέον, έχουμε την άποψη, ότι  το ανώτατο όριο επιχορήγησης για μηχανικούς πρέπει να αυξηθεί . Οι σύγχρονες υπηρεσίες μηχανικού δεν περιορίζονται στη δουλειά του γραφείου και μόνο.

Οι μηχανικοί των περισσοτέρων ειδικοτήτων (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, κτλ)  απαιτείται να είναι εξοπλισμένοι με ιδιαίτερα δαπανηρά όργανα μετρήσεων και ελέγχων για να εξασφαλίζουν την ποιότητα των έργων που επιβλέπουν και την τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης προς όφελος της ασφάλειας των κατασκευών και του Δημοσίου Συμφέροντος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε προς ενημέρωσή σας:

Α. Γενικός εξοπλισμός γραφείου μηχανικού

Eξοπλισμός Κόστος ευρώ Παρατηρήσεις
Υπολογιστής 4.000 Ένας βασικός και ένας τουλάχιστον εφεδρικός
Plotter 3.000 από 1800 – 8.800 ευρώ δείτε σχετικά

http://www.plaisio.gr/productlist.aspx?catalog=23&category=69978148

Λογισμικό 10.000 Το αναφερόμενο κόστος μπορεί να θεωρηθεί συντηρητικό καθώς περιλαμβάνει βασικό λειτουργικό, τεχνικό λογισμικό ειδικότητας, εξειδικευμένο λογισμικό για ειδικές κατηγορίες πχ.

α. το Autocad με κάποια απαραίτητα παρελκόμενα κοστίζει 6.000 ευρώ http://greece.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=13044047&id=13135440

β. ένα  γεωδαιτικό πακέτο φθάνει τα 10.000 ευρώ

http://www.strad.gr/prices

γ. Ένα πακέτο οπλισμένου σκυροδέματος φθάνει μέχρι 4.500 ευρώ

γ. Ένα πρόγραμμα για διαχείριση έργων το οποίο χρειάζεται το σύνολο των ειδικοτήτων κοστίζει μέχρι 3.000 ευρώ

http://doc.texnikoi.gr/4Mforms/times.aspx?p=17

Διάφορα 2.000 Εκτυπωτές, scanner, μέσα αποθήκευσης κλπ
ΣΥΝΟΛΟ 19.000

Β. Όργανα μετρήσεων και ελέγχου απαραίτητα για μηχανικό

Για τις περισσότερες ειδικότητες μηχανικών,  ένας απαραίτητος εξοπλισμός μετρήσεων και ελέγχων μπορεί να φθάσει μέχρι τα 20.000 ευρώ

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 1. Ο σύγχρονος εξοπλισμός για τοπογραφικές εργασίες είναι ιδιαίτερα δαπανηρός και συνίσταται από πλήθος οργάνων και παρελκομένων. Δείτε σχετικά: http://www.geoshop.gr/index.php?show=proionta&product=259 Για παράδειγμα, ένα σύγχρονο GPS απαραίτητο για τοπογραφικές εργασίες κοστίζει σε προσφορά 16.000 ευρώ. Δείτε σχετικά: http://www.etok.gr/offers/gpsx90.html
  Ένας θεοδόλιχος κοστίζει περίπου 1.500 ευρώ http://www.etok.gr/offers/leicat100.html
 2. Βασικά όργανα ελέγχου και μετρήσεων (παχύμετρα, θερμόμετρα, αμπεροτσιμπήδες, πολύμετρα, έλεγχος γείωσης, ταχύτητα αέρος, ανιχνευτής αερίων, ανιχνευτής καλωδίων κλπ) κόστος περίπου  2.000 ευρώ
  Δείτε σχετικά:
  http://www.elemko.gr/pdf/elemko_instruments.pdf
  http://www.markidis.gr
  http://www.e-moraitis.gr/cube/index.php?cat_id=191&catname=%C5%D0%C1%C3%C3%C5%CB%CC%C1%D4%C9%CA%C1+%CF%D1%C3%C1%CD%C1
  Ένας φορητός παλμογράφος κόστίζει περί τα 1.000 ευρώ
  Δείτε σχετικά: http://www.e-moraitis.gr/cube/view_product.php?product=%D8%E7%F6Z8MUG107
 3. Ένας αξιοπρεπής εξοπλισμός ελέγχων και μετρήσεων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και βιομηχανίας που αναμένονται να αποτελέσουν μια σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών το προσεχές διάστημα υπολογίζεται ότι κοστίζει από 25.000 – 35.000 ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι:
  Μία θερμική κάμερα προϋπολογίζεται σε 16.000 ευρώ. Δείτε σχετικά http://www.teiath.gr/userfiles/eee/prokirixi_tempus_kamera.doc
  Ένας αναλυτής καυσαερίων έχει κόστος 2.500 ευρώ http://www.soldatos.gr/shop/index.php?category_id=007028
 4. Για να ελεγχθεί σωστά ένα δίκτυο δομημένης καλωδίωσης απαιτείται αναλυτής  ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 7.000 -16.000 ευρώ http://www.datacomtools.com/catalog/Fluke_dtx.htm
 5. Για έναν μεγάλο αριθμό μηχανικών  οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ευαίσθητο χώρο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας απαιτείται, πέραν του βασικού εξοπλισμού,  πλήθος πρόσθετων οργάνων μετρήσεων και ελέγχων. Δείτε σχετικά http://www.enco.gr/category_products.php?id=28

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | 2 Σχόλια »

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Παρέμβαση ΤΕΕ

Posted by mechcon στο Ιουλίου 3, 2009

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου, τον  Υφυπουργό κ. Αθ. Μπούρα και τον   Γενικό Γραμματέα κ. Σ. Ευσταθόπουλο που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς και στις εργοληπτικές επιχειρήσεις,  σχετικά με την προδημοσίευση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ» .

Κύριε Υπουργέ,

Με την προδημοσίευση  της προκήρυξης για την  «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στις 25/05/2009, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι παρέμεινε  ανοιχτό το θέμα της ενίσχυσης των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών (μεταξύ των άλλων επιστημόνων -ελεύθερων επαγγελματιών) μέσα από νέα δράση ύψους 250 εκατ. ευρώ, καθώς από τις ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις υπηρεσιών εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών (ΚΑΔ 71.11, 71.12 αντίστοιχα).

Επιπλέον, εξαιρούνται από την προκήρυξη, χωρίς μάλιστα στην περίπτωση αυτή να παραμένει κάποια άλλη δυνατότητα ανοιχτή, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές κτιρίων, σε έργα πολιτικού μηχανικού και σε εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 41,42,43 αντίστοιχα).

Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι το θέμα είχε τεθεί επανειλημμένα από το ΤΕΕ στους προκατόχους σας οι οποίοι, δεχόμενοι απόλυτα τα επιχειρήματά μας, μας διαβεβαίωναν για την οριστική επίλυση του θέματος στο αμέσως επόμενο μέλλον. Αντίστοιχη διαβεβαίωση είχαμε πάρει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι η εξαίρεση αυτή των συναδέλφων μηχανικών έχει ξεσηκώσει σωρεία αντιδράσεων και διαμαρτυριών του τεχνικού κόσμου σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι, ως γνωστόν, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες,  βασικοί ανταγωνιστικοί δείκτες στους οποίους κυρίως υστερεί η Ελλάδα επικεντρώνονται στην τεχνολογική ετοιμότητα, την οργάνωση και τις υποδομές ([1]) ενώ παρατηρείται το φαινόμενο να μην αξιοποιείται ο μεγάλος αριθμός υψηλού επιπέδου ([2]) ([3]επιστημόνων και μηχανικών που διαθέτει η Χώρα. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα και με τους «δείκτες της Λισσαβόνας», ο αριθμός θετικών επιστημόνων και μηχανικών αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας χώρας.

Επανερχόμαστε, λοιπόν, στο καθολικά αποδεκτό δίκαιο αίτημά μας να ενταχθούν οι παραπάνω δραστηριότητες τόσο στη συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων των ΠΕΠ όσο και σε ανάλογες κατηγορίες δράσεων και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  δεδομένου ότι η αξιοποίηση των επιστημόνων και των μηχανικών  πρέπει να αποτελεί  βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα της χώρας μας, στο βαθμό μάλιστα που είναι ευθέως συμβατή με τις βασικές στρατηγικές επιλογές του ΕΣΠΑ.

Κύριε Υπουργέ

Είμαστε βέβαιοι ότι, κατανοείτε πλήρως τη θέση μας και αναμένουμε τη σχετική διορθωτική κίνηση εκ μέρους σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Αλαβάνος


[1] “The Global Competitiveness Report 2008-2009” http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html

[2] “Science, Technology and Competitiveness, key figures report 08/09” http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf

[3] “Benchmarking IT industry competitiveness 2008” http://global.bsa.org/2008eiu/study/2008-eiu-study.pdf

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | 2 Σχόλια »

Αγροτικός εξηλεκτρισμός

Posted by mechcon στο Ιουνίου 15, 2009

Ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την προετοιμασία της  δράσης  «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός» – Μέτρο 125 – Δράση Α3) του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής (Πρόσκληση 125).

Οι στόχοι του Μέτρου είναι η ηλεκτροδότηση ή και επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σκοπό τη βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καιθώς και των επιχειρήσεων της πρώτης μεταποίησης.

Υπεύθυνος Φορέας: Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών έργων και Μηχανικού εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – Παράταση

Posted by mechcon στο Ιουνίου 9, 2009

Παρατείνεται μέχρι 22 Ιουλίου 2009 η προθεσμία για υποβολή προτάσεων των δήμων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Επίσης τροποποιούνται οι αρχικές προδιαγραφές για την υποβολή της πρότασης.

Επισημαίνουμε ότι για την σύνταξη των φακέλων είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελετών η οποία μπορεί να γίνει είτε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου είτε και από ιδιώτες μηχανικούς και η αμοιβή είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και οδηγίες για το Πρόγραμμα  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Πράσινη επιχειρηματικότητα 2009

Posted by fch στο Μαΐου 28, 2009

Από τις 20 Ιουλίου οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέτουν επενδυτικές προτάσεις για υπαγωγή στα τρία νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτούν έργα στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

Πρόκειται για τις «Πράσινες Υποδομές 2009» προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ,  «Πράσινη Επιχείρηση 2009» προυπολογισμού 60 εκατ. ευρώ και «Μετεγκατάσταση 2009», προυπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, που είναι ενταγμένα στο ευρύτερο πρόγραμμα «Επιχειρώ».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , | 1 Comment »

Kοινή δράση για έξοδο από την κρίση από ΤΕΕ και φορείς κλάδου δομικών υλικών

Posted by fch στο Απρίλιος 13, 2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – Δελτίο Τύπου

Η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ολόκληρος ο τομέας, με έμφαση σ’ αυτά που αφορούν στις επιχειρήσεις δομικών υλικών, τέθηκαν «επί τάπητος» κατά τη συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και συμμετοχή εκπροσώπων των κυριότερων συλλογικών φορέων των βιομηχανιών του κλάδου.

…………Η κρίση, όπως αναφέρθηκε, είναι ενδογενής και επιδεινώνεται εξαιτίας της συνεχιζόμενης μείωσης των κατασκευαστικών έργων, της έλλειψης μελετών και της δυσκολίας απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, το οποίο μαζί με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» έχουν οδηγηθεί σε αδράνεια, αλλά και της δυσκολίας χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Ειδική αναφορά έγινε και στις ΣΔΙΤ, ο αργός ρυθμός των οποίων επιβεβαιώνει εκείνους που υποστήριξαν ότι χρησιμοποιήθηκαν προπαγανδιστικά, απλώς και μόνο για να μειωθεί σε πρωτοφανή επίπεδα – προ δεκαπενταετίας – το ΠΔΕ, αλλά και να παρακαμφτεί το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων. Με τον τρόπο αυτό, όμως, χάθηκαν πόροι του Γ΄ ΚΠΣ και φυσικά πολύτιμα έργα για τη χώρα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – τελική πρόσκληση

Posted by mechcon στο Μαρτίου 31, 2009

Δημοσιεύθηκε στις 31-3-2009  η τελική πρόσκληση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  που αφορά κυρίως μηχανικούς που εργάζονται σε Οργανισμούς  τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου βαθμού (Δήμους). Έμμεσα, ενδιαφέρει Μελετητές, Προμηθευτές, Εργολήπτες κλπ.

Προθεσμία: Μέχρι 22-6-2009 Παράταση μέχρι 22-7-2009 και αλλαγή προδιαγραφών

Αντικείμενο: Eφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ περιλαμβάνει δράσεις/ενέργειες οι οποίες εντάσσονται σε έξι (6) Άξονες ως εξής:

1)Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια
2)Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος
3)Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές
4)Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές (δημοτικές) υποδομές
5)Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας-ενημέρωσης
6)Υποστήριξη της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικός οδηγός, οδηγίες,  έντυπα για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Eπιχειρηματικότητα νέων από ΕΟΜΜΕΧ – Διαβούλευση

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 11, 2009

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε  σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2009, τη δράση για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων, το οποίο θα διαχειριστεί ο ΕΟΜΜΕΧ και αποτελεί δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007- 2013.

Το Πρόγραμμα αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για το νέο μηχανικό αλλά και για τους παλαιότερους, στην περίπτωση που αναδειχθεί η αναγκαιότητα των υπηρεσιών των μηχανικών στις επενδύσεις.

Διαβάστε το κείμενο διαβούλευσης στη σελίδα του ΥΠΑΝ (δεν υπάρχει μετά τη λήξη της διαβούλευσης) και

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ στέλνοντας τις απόψεις σας με σχόλια στην παρούσα σελίδα!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Με πλάγια γράμματα είναι τα αναφερόμενα στο κείμενο διαβούλευσης

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

 • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
 • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

Νομίζω ότι η παραπάνω διατύπωση είναι επαρκής ώστε να συμπεριληφθούν οι άνεργοι μηχανικοί που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος, σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη σελίδα 19.

Να το ελέγξει το Γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ.

Άρθρο 7

Επιλέξιμες Δαπάνες

Είναι απαραίτητο να προστεθούν όργανα ελέγχου, μετρήσεων και καταγραφής τεχνικών και άλλων επιστημονικών επαγγελμάτων, όργανα μη καταστροφικών ελέγχων κλπ

Τα παραπάνω χρειάζονται για διάφορα επαγγέλματα μηχανικών και αφορούν ενδεικτικά σε ψηφιακά και άλλα όργανα μετρήσεων και καταγραφής  μήκους, τοπογραφικά όργανα, όργανα μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας, χαμηλών τάσεων, ακτινοβολίας, μόνωσης, συντήρησης θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, χημικά εργαστήρια κλπ. Ενόψει μάλιστα της εφαρμογής της οδηγίας για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, οι μηχανικοί είναι απαραίτητο να διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για  αξιόπιστους ελέγχους.

Στην παράγραφο 3.2 Άλλες δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μόνο τα παρακάτω:

 • Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).
 • Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Να αλλάξει ο τίτλος και από «Άλλες δαπάνες» να γίνει «Μελέτη, επίβλεψη και άλλες δαπάνες»

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της ανάγκης Μελετών και Επιβλέψεων για την αποδοτική αξιοποίηση των κεφαλαίων, του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού. Σημειώνουμε ότι αξιόπιστες διεθνείς έρευνες σημειώνουν ότι η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά σε θέματα τεχνολογικής ετοιμότητας, καινοτομίας, διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Αναφέρουμε σχετικά τις τελευταίες έρευνες για την Καινοτομία (European Innovation Score Board 2007 και 2008) αλλά κυρίως το πρόσφατο Global Competitiveness Report http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html

Επίσης υπάρχει σχετική τεκμηρίωση στην πρόσφατη παρέμβαση του ΤΕΕ στη συνάντηση πρυτάνεων και κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών η οποία δημοσιεύθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, τεύχος 2521, σελ. 17 και 18 και βρίσκεται στη σελίδα: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/ENHMEROTIKO_DELTIO/ED-YEAR-2009/ED2521/2521_THEMA.pdf

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε επιπλέον να αναφέρεται σαφώς στις παραπάνω δαπάνες και Μελέτη διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.

Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστά, Μελέτη Πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης της Πληροφορίας), υπογεγραμμένη από τους κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες

Επισημαίνουμε ότι η χώρα μας υπολείπεται δραματικά των άλλων χωρών της Ευρώπης σε θέματα αποδοτικής αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις επιχειρήσεις. Ένα από τα βασικότερα αίτια είναι η έλλειψη μελετών ορθολογικής αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης από επιστήμονες – μηχανικούς, που διαθέτουν τα προσόντα για ανάλογες υπηρεσίες και όχι από τεχνικούς εφαρμογής.

Βλέπε σχετικά: Θέσεις ΤΕΕ για την Ψυφιακή Σύγκλιση (σελ. 17) http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/omadadrashs/%D0%F1%EF%F3%F5%ED%E5%E4%F1%E9%E1%EA%DD%F2%20%E7%EC%E5%F1%DF%E4%E5%F2%20-%20%D3%F5%ED%DD%E4%F1%E9%EF%20%D4%C5%C5%20%E3%E9%E1%20%C5%D3%D0%C1/psyfiakiSygklisi.pdf

Παράγραφος 7.2

Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών

Οι δαπάνες προβολής και προώθησης να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή κατηγορία από το «Άλλες δαπάνες» και το ανώτατο όριό τους να ανέρχεται στο 5%

Το ανώτατο όριο της ξεχωριστής κατηγορίας «Μελέτη, Επίβλεψη και άλλες δαπάνες» (εδάφιο 3.2 Άλλες δαπάνες στο υπό διαβούλευση κείμενο) προτείνουμε να ανέρχεται στο 6% .

Επίσης υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται και ένα κατώτατο όριο των δαπανών «Μελέτη, Επίβλεψη και άλλες δαπάνες» το οποίο προτείνουμε στο 1%.

Με το δεδομένο της μεγάλης τεχνολογικής και διοικητικής υστέρησης της χώρας μας, νομίζουμε ότι η αναγκαιότητα για τεχνολογικά προηγμένες επενδύσεις απαιτεί (όχι απλά προβλέπει) ουσιαστική μελέτη και επίβλεψη από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Άρθρο 9

Α. Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας πρότασης

Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί και να περιλαμβάνει προσφορές – προτιμολόγια – τιμοκαταλόγους…

Να προστεθεί η Μελέτη και η διατύπωση να γίνει: «Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί και να περιλαμβάνει μελέτες, προσφορές – προτιμολόγια – τιμοκαταλόγους…»

Β. Καθορισμός βαθμολογουμένων κριτηρίων

Προτείνουμε, εκτός του αριθμού των θέσεων εργασίας, να συμπεριληφθεί και σαφής αναφορά στο απαιτούμενο επίπεδο σπουδών των θέσεων εργασίας.

Αυτή η πρόταση μπορεί να ενισχύσει μελλοντικούς επιχειρηματίες οι οποίοι δεν διαθέτουν ανάλογο επίπεδο σπουδών αλλά προτίθενται να αξιοποιήσουν κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.

Σημειώνουμε ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού σε σχέση με το σύνολο των χωρών. Είναι γνωστό ότι, μέχρι πρόσφατα η ανεργία των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν μεγαλύτερα από αυτήν των αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην παρέμβαση του ΤΕΕ στη συνάντηση Πρυτάνεων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών.

6.  Σπουδές σε marketing ή/και management ή/και σε αντικείμενο μηχανικού.

Η παραπάνω διατύπωση απαιτείται για δύο λόγους:

α. Οι σπουδές των μηχανικών στις πολυτεχνικές σχολές περιλαμβάνουν σαφώς μαθήματα management

β. Οι περισσότερες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και τεχνολογικό αντικείμενο ενώ το σύνολό τους περιλαμβάνει ειδικότερα χρήση και αξιοποίηση της πληροφορικής.

Γ. Τρόπος βαθμολόγησης κριτηρίων

Στο 3 θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη αύξηση της βαθμολόγησης με συντελεστές ανάλογους του επιπέδου σπουδών των προβλεπόμενων εργαζομένων, όπως εφαρμόζεται στο κριτήριο 4 για την εκπαίδευση του επιχειρηματία.

Το 6 να διατυπωθεί: «Σπουδές σε marketing ή/και management ή/και σε αντικείμενο μηχανικού»

Η βαθμολογία στο 16 να περιλαμβάνει μια πρόσθετη βαθμολόγηση, στην περίπτωση που η αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας γίνεται βάσει σχετικής ειδικής μελέτης. Σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολόγηση να ανέρχεται σε 20. Διαφορετικά να διατυπωθεί όπως και στα προηγούμενα κριτήρια: «Πρόβλεψη Σχεδίου για την αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προτείνουμε να προστεθούν δύο νέες κατηγορίες οι οποίες αφορούν σε βασικότατους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας και δεν θα έπρεπε, έστω και ενδεικτικά να μην αναφέρονται:

4.5 Κατασκευές και υπηρεσίες μηχανικού

Καινοτομία προϊόντος

 • Νέες τεχνολογίες οικοδομικών εργασιών
 • Νέες τεχνολογίες οικολογικών κατασκευών και προϊόντων
 • Νέες τεχνολογίες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων (ενέργειας, νερού κλπ)
 • Νέες τεχνολογίες αξιοποίησης αποβλήτων

Καινοτομία διαδικασίας

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση έργων (project management) μέσω Η/Υ ή διαδικτύου
 • Συμμετοχική εκπόνηση μελετών μέσω Πληροφορικής
 • Νέα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών
 • Νέα Συστήματα Μετρήσεων  και έλεγχων έργων και εγκαταστάσεων
 • Νέα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

4.6 Τουριστικές Υπηρεσίες

Καινοτομία διαδικασίας

 • Συστήματα e-booking
 • Συστήματα οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών (Clusters) στον τουριστικό τομέα, υποβοηθούμενα ή όχι από εφαρμογές Ιντερνετ (e-commerce ή απλές εφαρμογές προσφοράς και ζήτησης.
 • Νέα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων (ενέργειας, νερού κλπ) για τουριστικές εγκαταστάσεις
 • Νέες τεχνολογίες για Συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων τουριστικών μονάδων
 • Αποδοτική χρήση οικολογικών προϊόντων στον τουριστικό τομέα
 • Διαδικασίες απόκτησης πράσινων πιστοποιητικών (πχ Green Keys κλπ)
 • Νέα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ στέλνοντας τις απόψεις σας με σχόλια στην παρούσα σελίδα!

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , | 3 Σχόλια »

Προκηρύξεις για τα ΠΕΠ

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 9, 2009

Σημαντικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων  για οδικά έργα, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, σχολεία κλπ προκηρύχθηκαν στις αρχές του 2009, μέσα από διάφορα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σε όλη την Ελλάδα.

Απευθύνονται σε Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειών, Νομαρχιών, ΟΤΑ κλπ

Περισσότερα: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Εγχειρίδιο Κοινοτικών Κανόνων Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 3, 2009

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Είναι χρήσιμο και για τους μηχανικούς που προετοιμάζονται για  την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ  από τον  φορέα  / επιχείρηση που συνεργάζονται ή για την τεκμηρίωση των μελλοντικών προτάσεων που θα υποβληθούν.

Περιλαμβάνει το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων οι οποίες μπορούν να  αξιοποιηθούν καθώς και τους όρους που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Το κανονιστικό πλαίσιο (Κατευθυντήριες, Κανονισμοί, Πλαίσια, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις), όπως ισχύει μετά την πρόσφατη αναθεώρησή του, παρουσιάζεται σε κωδικοποιημένη μορφή, για τις διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων: Περιφερειακές ενισχύσεις, De Minimis, Οριζόντιου τύπου ενισχύσεις (π.χ. Έρευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία, Προστασία Περιβάλλοντος), Ειδικοί Κανόνες και Ειδικά Μέσα ενισχύσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει το σύνολο των κανόνων ώστε να επιλέξει το κατάλληλο μέσο για τη διαμόρφωση καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις και Απασχόληση
 • Ενισχύσεις προς νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις Σελ. 13

DE MINIMIS Σελ. 17

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σελ. 19

 • Επενδύσεις και απασχόληση  Σελ. 20
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα Σελ. 23
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Σελ. 26
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σελ. 29

 • Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση
 • Απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία
 • Αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σελ. 33

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σελ. 36

 • Ενισχύσεις δαπανών δικαιωμάτων βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις
 • Ενισχύσεις για Καινοτόμο διεργασία και Οργανωτική Καινοτομία στον τομέα των Υπηρεσιών
 • Ενισχύσεις για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καινοτομίας και Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας
 • Ενισχύσεις για δανεισμό προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
 • Ενισχύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη στους Τομείς Γεωργίας και Αλιείας
 • Ενισχύσεις Μελετών Τεχνικής Σκοπιμότητας
 • Ενισχύσεις για συμπλέγματα φορέων Καινοτομίας (Clusters)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Επενδυτικές Ενισχύσεις προς Επιχειρήσεις για την Υπέρβαση των Κοινοτικών Προτύπων ή για την αύξηση της Προστασίας του Περιβάλλοντος ελλείψει Κοινοτικών Προτύπων Σελ. 48
 • Ενισχύσεις για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπορβαίνουν τα Κοινοτικά Πρότυπα και αυξάνουν το βαθμό προστασίας του Περιβάλλοντος ελλείψει Κοινοτικών προτύπων Σελ. 55
 • Ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά Κοινοτικά Πρότυπα Σελ. 61
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα εξοικονόμησης Ενέργειας Σελ. 67
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης Σελ.74
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Σελ. 82
 • Ενισχύσεις για εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών Σελ. 90
 • Ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις Τηλεθέρμανσης Σελ. 95
 • Ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών Φόρων Σελ.98
 • Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων  Σελ. 100
 • Ενισχύσεις για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων  Σελ. 103
 • Ενισχύσεις περιλαμβανόμενες σε συστήματα εμπορεύσιμων αδειών Σελ. 106
 • Ενισχύσεις για την αποκατάσταση Μολυσμένων Χώρων Σελ. 109
 • Ενισχύσεις για διάσωση και αναδιάρθρωση Σελ. 111

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Σελ. 115

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ενισχύσεις στην παραγωγή Γεωργικών Προϊόντων  Σελ. 122
 • Διατήρηση Παραδοσιακών Τοπίων και Κτιρίων  Σελ. 129
 • Μετεγκατάσταση Αγροτικών Κτιρίων για λόγους δημοσίου συμφέροντος σελ.  134
 • Ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων Γεωργών και ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση σελ. 138
 • Ενισχύσεις σε ομάδες παραγωγών  Σελ. 144
 • Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση νόσων ζώων και φυτών και της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς Σελ. 149
 • Ενισχύσεις για ζημιές που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Σελ. 154
 • Ενισχύσεις για την πληρωμή ασφαλίστρων Σελ. 160
 • Ενισχύσεις αναδασμού  Σελ. 160
 • Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας Σελ. 165
 • Τεχνική Υποστήριξη στον Γεωργικό Τομέα Σελ. 171
 • Στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας  Σελ. 177
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις συναφείς με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών Προϊόντων
 • Ενισχύσεις για την ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων
 • Ενισχύσεις  NATURA 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία  2000/60/ΕΚ
 • Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων σε ορισμένες περιοχές
 • Ενισχύσεις για την εκπλήρωση προτύπων
 • Ενισχύσεις για τις άκρως απόκεντρες Περιφέρειες και τις νήσους του Αιγαίου
 • Ενισχύσεις για την κατάργηση ικανότητας παραγωγής, επεξμεργασίας και εμπορίας
 • Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
 • Ενισχύσεις για Απασχόληση
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη
 • Μέσα οριζόντιων ενισχύσεων που έχουν εφαρμογή στο τομέα της Γεωργίας
 • Ενισχύσεις για τη διαφήμιση γεωργικών προϊόντων
 • Ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων
 • Ενισχύσεις που συνδέονται με φορολογικές απαλλαγές βάσει της οδηγίας  2003/96/ΕΚ
 • Ενισχύσεις για το δασικό τομέα Σελ. 183

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΜΜΕ  Σελ. 192

Υ.Γ.Ο.Σ. Σελ. 196

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Σελ. 199

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. 202

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σελ. 204

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σελ. 207

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Κοινοτικών Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων από τη διεύθυνση:

http://www.ypan.gr/docs/egxeiridio%20kratikon%20enisxyseon.pdf


Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Τροποποίηση επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 29, 2009

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον Σχέδιο Νόμου, που αναφέρεται στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με τίτλο:«Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Θέματα Ειδικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Αλλαγή χαρακτήρα της ΜΟΔ ΑΕ (παύει να υπάγεται στο καθεστώς των ΔΕΚΟ)
 • Ίδρυση της εταιρίας ΝΟΜΟΣ ΑΕ για τη στήριξη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όσον αφορά στη διαχείριση αναπτυξιακών έργων
 • Τροποποίηση διατάξεων Νόμου  3299/2004  κλπ

Δείτε την αιτιολογική έκθεση: http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=644

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Τεχνική Υποστήριξη | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »