Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Επιτροπές Παρακολούθησης Ε.Π’

Παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Με παρέμβασή του στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

  1. Αξιοποίηση του ΕΠ για τη στήριξη των νέων Ελλήνων Επιστημόνων
  2. Ψηφιακό Σχολείο ως Καινοτομία
  3. Το Νέο Σχολείο – Το παράδειγμα του μαθήματος της Τεχνολογίας
  4. Ενιαία Εργαστηριακή Επιμόρφωση Τεχνικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και νέων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  5. Θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην μεγάλη ανεργία  των επιστημόνων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως των νέων, τεκμηριώνοντας με ειδική έρευνα το παράδοξο της απασχόλησης και το μοναδικό φαινόμενο, οι νέοι επιστήμονες και ακόμη περισσότερο οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών να εμφανίζουν τεράστια προβλήματα απασχόλησης σε σχέση με τους αποφοίτους των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις για το θέμα:

1. Σε όλες τις δράσεις να θεωρείται ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης των επιστημόνων – αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών

2. Να ενημερωθούν για το πρόβλημα οι Επιτροπές των υπόλοιπων ΕΠ για ανάλογες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που γίνει ανασχεδιασμός και ανακατανομή πόρων να ενισχυθούν ειδικές δράσεις υπέρ των επιστημόνων όπως ενδεικτικά, της πρακτικής άσκησης και της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και της  ενίσχυσης Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια για πρακτική άσκηση και επιχειρηματικότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας είναι πενιχρά (λιγότερα από 3 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για αποφοίτους ΟΑΕΔ (36,5 εκατ.), Σπουδαστών ΙΕΚ (8,8 εκατ) Α ετών σπουδαστών Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (17 εκατ  επιδότηση 800 ευρώ το μήνα ανά σπουδαστή επί 6 μήνες)

4. Να προσδιοριστεί η έννοια του ανέργου αυτοαπασχολούμενου, δικαιούχου των αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ιδιαιτέρως αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ασφυκτικό πλαίσιο υποαπασχόλησης και ανεργίας στους αυτοαπασχολουμένους, όπως οι μηχανικοί που οδηγούνται μαζικά σε κλείσιμο των ατομικών τους επιχειρήσεων και, πέραν των άλλων, στην ταχεία απαξίωση της τεχνογνωσίας τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της κας Ρομπόλη στην 3η ΕΠ, «για την ελληνική οικονομία κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα τεχνικά επαγγέλματα μέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ενώ η μείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι τετραπλάσια από το σύνολο των κλάδων της Εθνικής Οικονομίας (Persistence of High Unemployment http://www.oecd.org/dataoecd/8/36/47656668.pdf) .   Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι και να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις υπέρ ανέργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  μέσω της ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετο ρίσκο πιθανής ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, στο οποίο θα πρέπει, μέσω κινήτρων να συμμετάσχει και η Πολιτεία.

Επαναφέρουμε τη διατύπωση που είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία κατά το παρελθόν σχετικά με  την ιδιότητα του άνεργου μηχανικού:

«Ωφελούμενοι από τις προκηρύξεις περί ανέργων μπορούν να είναι:

1.  Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο:

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»

(βλ. http://espaengineers.wordpress.com/2009/03/21/ypapthetiko)

5. Να συσταθεί ειδικό τμήμα στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχετικά με την απασχόληση Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν και στα υπόλοιπα θέματα.

Δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ

 

 

 

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Οι θέσεις του ΤΕΕ στη «2η Διάσκεψη των Προέδρων και των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013

Posted by fch στο Μαΐου 6, 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΤΕΕ

6 Μαΐου 2010
Ένα από τα σημαντικά εργαλεία εισροής πόρων αλλά και οικονομικής και αναπτυξιακής ανάκαμψης, όπως είναι το ΕΣΠΑ, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να παραμένει αναξιοποίητο, τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΤΕΕ στη «2η Διάσκεψη των Προέδρων και των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013», που συγκάλεσε το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο κ. Αλαβάνος ανάφερε ότι πράγματι έχουν σημειωθεί από τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία και πρόοδο του προγράμματος, στο πλαίσιο ενός αποδεδειγμένα γραφειοκρατικού, δαιδαλώδους και αναποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ταυτοχρόνως όμως υπογράμμισε ότι είναι καθοριστικής σημασίας να εκταμιευτούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 2010 κοινοτικοί πόροι ύψους περίπου 3 δις ευρώ αφενός μεν για την κάλυψη των προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) αφετέρου δε για να μην έχουμε οριστικές απώλειες λόγω του κανόνα ν+3 στο τέλος του έτους.

    Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ειδικότερα ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει η ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ και επισήμανε κινδύνους παρεκκλίσεων και προβλημάτων στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για το ΕΣΠΑ (ν. 3840/2010) κυρίως αναφορικά με τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης (ΕΣΥ) και τη διασύνδεση τους με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», υπενθυμίζοντας ότι το ΤΕΕ είχε καταθέσει θέσεις και προτάσεις από το Νοέμβριο 2009 διακρίνοντας τις διαχειριστικές διαδικασίες σε άμεσες, που δεν απαιτούν τροποποίηση του νόμου και σε μεσοπρόθεσμες, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι προτάσεις του ΤΕΕ δεν εισακούστηκαν με αποτέλεσμα να χαθούν έξι πολύτιμοι μήνες για οριακές τροποποιήσεις της νομοθεσίας, η οποία μπορεί να επιφέρει και αποτελέσματα αντίθετα από τα αναμενόμενα. Θεσμικές αλλαγές μπορούν να προωθηθούν μόνο εφόσον το ΕΣΠΑ τίθεται «εν κινήσει». Χρειάζεται διαβούλευση, ταχύτητα και εγκατάλειψη κάθε ερασιτεχνισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ στην «Στρατηγική για την Ευρώπη 2020-Πολιτική Συνοχής» επισημαίνοντας ότι από το Φάκελο της Διάσκεψης γίνεται αναφορά μόνο στις διαδικασίες από πλευράς ΕΕ, ενώ απουσιάζουν θέσεις της Ελλάδας για το θέμα και σημείωσε ότι το ΤΕΕ έχει υποβάλλει τις απόψεις του σχετικά για το Έγγραφο Εργασίας της ΕΕ «διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020» τόσο στην ΕΕ όσο και στο υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας από τον Ιανουάριο 2010.

    Σημείωση: Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα με τα βασικά σημεία των θέσεων του ΤΕΕ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Μαΐου 5, 2010

Αναδημοσιεύουμε τα πρόσφατα καταχωρημένα στοιχεία προόδου του ΕΣΠΑ , όπως παρουσιάσθηκαν με αφορμή την 2η συνεδρίαση της Διάσκεψης Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

stoixeia espa

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Αρχίζει ο νέος κύκλος συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π του ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Απρίλιος 27, 2010

Με αφετηρία την 2η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού  Προγράμματος Αλιείας  η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Μαΐου  2010 στην Αθήνα, ξεκινά ο κύκλος των 2ων συνεδριάσεων των Επ. Παρακολούθησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων.

Δείτε τα εισηγητικά υλικά της διάσκεψης  και άλλες χρήσιμες πληροφορίες στο 

http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=195.

Σχετικά αρχεία

       –   Φάκελος 2ης Συνεδρίασης της Διάσκεψης (ZIP – 1207,01Kb)

       –   100427_Prosklisi_2ndEpPaESPA.doc (DOC – 219Kb)

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Νέα πρωτοβουλία για την συμμετοχή του ΤΕΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 21, 2010

Με νέα πρωτοβουλία του Προέδρου του Γ. Αλαβάνου, το ΤΕΕ επανέρχεται και επανυποβάλει με σχετική επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία  ( τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Γεώργιο Πετράκο και τον  Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Στέφανο Γκρίτζαλη, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ),  το αίτημα του για την ουσιαστική και πλήρη συμμετοχή του ΤΕΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Ειδικότερα ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται πως, » Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013,  καταγράφεται, αναιτιολόγητα και εσφαλμένα κατά την άποψη μας, μία εξαίρεση στη συμμετοχή του ΤΕΕ ως τακτικού μέλους, στις Επιτροπές Παρακολούθησης. Είναι αυτή που αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ».

 Η Δημόσια Διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση είναι κέντρα στα οποία εργάζονται, συμβάλλονται επιχειρηματικά, συναλλάσσονται ως πολίτες, δραστηριοποιούνται πολιτικά,  χιλιάδες μηχανικοί.

Είναι επομένως «νόμιμο», αναγκαίο και ιδιαίτερα χρήσιμο, ο λόγος και το έργο του ΤΕΕ για τα αναπτυξιακά, διαχειριστικά, προσωπικού, θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, να καταγράφεται και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Διοικητική Μεταρρύθμιση», με τη συμμετοχή του ως τακτικού μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Πολύ περισσότερο που το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνδέεται πλέον άμεσα με την υποστήριξη της μεγάλης πρωτοβουλίας του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», στην προετοιμασία και την εφαρμογή της οποίας το ΤΕΕ έχει την  βούληση και το σχέδιο να συμμετάσχει.»

 

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Έγκριση Κριτηρίων Ένταξης και Αξιολόγησης Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 16, 2010

Οι παρατηρήσεις του Δρ Αθανάσιου Κονταξή,

Εκπροσώπου του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης

για τα κριτήρια ένταξης και αξιολόγησης των  πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ.Αγαπητοί κύριοι,

 Σε συνέχεια του υπ. Αρ. 942 /1-2-2010 εγγράφου σας, σας υποβάλω τις παρακάτω παρατηρήσεις.

 Γενική παρατήρηση: Στα κριτήρια αξιολόγησης  ωριμότητας πράξεων θεωρούμε ότι υπάρχει σχετική υποτίμηση της επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων ως προς το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν. Επισημαίνουμε ότι στη χώρα μας παρατηρείται το μοναδικό φαινόμενο στις χώρες του ΟΟΣΑ οι νέοι κυρίως επιστήμονες (απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα απασχόλησης από αυτούς των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης. Παράλληλα,  οι διάφορες μελέτες ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας κλπ κατατάσσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα την ποσότητα και την ποιότητα του επιστημονικού προσωπικού της Ελλάδας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αξιοποιηθεί το συγκεκριμενο κεφάλαιο που διαθέτουμε, ως βασικό ανταγωνιστικο πλεονέκτημα της Χώρας.

Επιπλέον, η εμπειρία από το ΕΠΕΑΕΚ δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μας κριτήριο  ιδιαίτερης βαρύτητας για την θετική αξιολόγηση κάποιου φορέα καθώς τα αποτελέσματα των περισσότερων δράσεων είναι πενιχρά. Αντίθετα αναδεικνύει την ανάγκη, οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν έργα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε επιστημονική επάρκεια.

Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., παρά την οικονομική κρίση, δημιουργούνται ασπίδες προστασίας του επιστημονικού τους δυναμικού με σκοπό την  αξιοποίησή του για την μετά την κρίση εποχή. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Θέσεις ΤΕΕ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Εγκριση της ετήσιας έκθεσης έτους 2008 του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Posted by fch στο Ιουνίου 29, 2009

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», η οποία συγκροτήθηκε με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ.  οικ. 116070/7.2.2008  και βάσει του Άρθρου 6 παρ. Βii του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », ολοκληρώνοντας τη γραπτή διαδικασία λήψης απόφασης (  9  Ιουνίου  2009, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Οίκ. 164413/ 18 -5-2009), ενέκρινε          κατά πλειοψηφία (μία αρνητική ψήφος), την τελική έκθεση 2008  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Εκθεση 2008 ΕΠΠΕΡΑΑ – final

Posted in Περιβάλλον, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Posted by fch στο Μαΐου 11, 2009

Tο ΤΕΕ, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ΕΣΠΑ (και του προηγούμενου Γ’ ΚΠΣ), έχει προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες παρακολούθησης και υποστήριξης, όπως τη σύσταση Ομάδας Δράσης από το 2005, τη διοργάνωση Προσυνεδριακών εκδηλώσεων και Συνεδρίου, τη δημιουργία σχετικού blog, και βεβαίως συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων.  

Ειδικά ως προς το Περιβάλλον και το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, θεωρεί ότι αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για τη χώρα μας και μια από τις βασικότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως χώρα και ως πολίτες…..( εκπρόσωπος ΤΕΕ στην Επ. Παρακολούθησης, Λ. Γούτα )

[1] [2] Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Σημαντική – θετική εξέλιξη για άνεργους μηχανικούς

Posted by fch στο Μαρτίου 21, 2009

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μετά από τις συστηματικές προσπάθειες του ΤΕΕ για μακρό χρονικό διάστημα, με  πιο πρόσφατες την συνάντηση του Προέδρου του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνου με τον κ. Κ. Τσουτσοπλίδη  Γ. Γρ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης (12-03-09) και την παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ Γ. Πάτα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» (19-03-09) η ηγεσία του Υπ. Απασχόλησης συμφώνησε με την θέση του ΤΕΕ σχετικά με τον προσδιορισμό του εύρους της ιδιότητας του άνεργου μηχανικού. Ασφαλώς – μετά από τις επίμονες παρεμβάσεις του ΤΕΕ κατά την διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ – το Υπ Απασχόλησης είχε ήδη αποδεχθεί και εντάξει  για τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ)  σχετικά με τις προυποθέσεις – όρους συμμετοχής των ανέργων στις δράσεις του ΕΠ την ακόλουθη ρύθμιση :

«Ωφελούμενοι από την παρούσα προκήρυξη μπορούν να είναι:

– Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

– Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»


Υπογραμμίζουμε και χαιρετίζουμε την άμεση ανταπόκριση του Γ. Γρ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων  κ. Κ. Τσουτσοπλίδη, ο οποίος μετά την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΤΕΕ κατά την διάρκεια της 2ης συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ , σημείωσε πως το Υπουργείο θα πάρει την πρωτοβουλία και θα εξασφαλίσει ώστε να επεκταθεί αυτή η ρύθμιση θεσμικά, σε όλες τις παραπλήσιες δράσεις   και σε όλους τους φορείς, τις ενδιάμεσες αρχές κλπ στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ανάλογα εκτιμήθηκε, ότι πρέπει να κινηθούν το Υπουργείο και το ΤΕΕ προς τις Διαχειριστικές Αρχές άλλων προγραμμάτων για τις δράσεις εκπαίδευσης – κατάρτισης που είναι ενταγμένες σε αυτά (ΕΚΤ).

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , | 2 Σχόλια »

Συνεδριάσεις ΕΠ του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Μαρτίου 11, 2009

Οι συνεδριάσεις των ΕΠ του Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ πραγματοποιούνται στο διάστημα Μάρτιος – Μάιος  2009.

Πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα στα οποία πρέπει να παρέμβουν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα συνεδριάσεων    :

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Διαχειριστικές Επιτροπές ΕΣΠΑ – Πείτε τη γνώμη σας!

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 25, 2009

Πραγματοποιήθηκε η Κεντρική Διάσκεψη Προέδρων του ΕΣΠΑ (4 Μαρτίου) και το επόμενο διάστημα  ακολουθούν οι Διαχειριστικές Επιτροπές των διαφόρων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στις συναντήσεις αυτές εκπροσωπείται και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν προτάσεις για τη μέχρι σήμερα πορεία του ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να υποβάλουν σχετικό σχόλιο στο παρόν blog!

Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν κείμενο στο fotisx@contedu.ntua.gr

Παρακάτω θα δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης για την Κεντρική Συνεδρίαση ( επίσης σε άλλη ανάρτηση θα δείτε την εισήγηση – τοποθέτηση του ΤΕΕ) :

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Επιτροπές Παρακολούθησης Περιφερειακών Προγραμμάτων Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 24, 2009

(από τον τύπο …..)

Συντονισμός για προκηρύξεις των Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ

Δευτέρα, 23 Φεβρουάριος 2009

Ο καλύτερος συντονισμός για την έκδοση των προκηρύξεων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις από το Γ’ KΠΣ και το ΕΣΠΑ, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που συγκάλεσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Θανάσης Μπούρας.

Στη σύσκεψη οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, όπως και εκείνων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα, Πύργο, Λουτράκι, Λάρισα, Σύρο, Χίο και Λασίθι.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε η επιτάχυνση των ρυθμών εκτέλεσης των προγραμμάτων και των έργων του ΕΣΠΑ, αφού έχουν ήδη εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εξασφαλίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι στην πλειονότητά τους τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ έχουν ήδη απορροφήσει τους προβλεπόμενους πόρους τους. Και αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων υπουργείων και Περιφερειών και στον αποτελεσματικό συντονισμό από το ΥΠΟΙΟ, που θα συνεχιστούν εντατικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009, έτος το οποίο αποτελεί τη μεταβατική περίοδο Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ

Στη σύσκεψη μετείχαν, επίσης, ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Σπύρος Ευσταθόπουλος και ο ειδικός γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού Βασίλης Ασημακόπουλος.

Posted in Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | 2 Σχόλια »