Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘ΕΟΜΜΕΧ’

Ως τις 15 Οκτωβρίου τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 10, 2009

Παράταση ένα μήνα στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητα των νέων και γυναικών, έδωσε με σχετική απόφασή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ι. Μπούγας.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αντί για 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, κατόπιν σχετικών αιτημάτων προς τον ΕΟΜΜΕΧ, προστέθηκαν στις επιλέξιμες δραστηριότητες οι εξής κωδικοί «ΚΑΔ»:

·        73.11.11: Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

·        87.30.1: Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους

·        77.21.10: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού

·        52.22.19.02: Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο

·        88.99.19.01: Καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα

·        86.90.13: Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας

Τα εν λόγω προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. €, υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) με ενδιάμεσο φορέα τον ΕΟΜΜΕΧ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον EOMMEX, (Ξενίας 16 και Έβρου 26, Αθήνα 115 28), τηλ. 210 7491100, 210 7481157, www.eommex.gr.

Advertisements

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Οδηγοί για Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτόμες Επιχειρήσεις

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2009

Δύο οδηγοί  για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και για Καινοτόμες Επιχειρήσεις που απευθύνονται σε  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ο ΕΟΜΜΕΧ  (Φόρουμ Επιχειρηματικότητας).

Στους οδηγούς περιλαμβάνονται πληροφορίες, πηγές ενημέρωσης, βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, προοπτικές και ευκαιρίες για το Πράσινο Επιχειρείν, και την Καινοτομία, κίνητρα κλπ.

Για τους μηχανικούς, αυτός ο οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς καθώς μπορούν:

 • Να προτείνουν με πρόσθετη επιχειρηματική τεκμηρίωση συγκεκριμένες επενδύσεις στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται και να αναδείξουν το ρόλο τους.
 • Να παρακινήσουν ΜΜΕ οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανικό να επενδύσουν στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και να αναδείξουν την ανταποδοτικότητα της δουλειάς των μηχανικών
 • Να δημιουργήσουν ειδικές υπηρεσίες (portfolio) υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και έτσι να διευρύνουν τον κύκλο των δυνητικών πελατών τους
 • Να συνεργαστούν με άλλους μηχανικούς της περιοχής τους ή να κινητοποιήσουν τοπικούς συλλόγους μηχανικών για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, εξειδίκευση των παραπάνω οδηγών στην ειδικότητά τους κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οδηγός Πράσινης Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,52 Mb)

Οδηγός Καινοτόμας Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,11Mb)

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Στηρίζω 2009» από ΕΟΜΜΕΧ για μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις

Posted by mechcon στο Ιουλίου 16, 2009

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση Προγράμματος «Στηρίζω 2009»  το οποίο θα τρέξει μέσω ΕΟΜΜΕΧ.  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – στην ενίσχυση των άμεσων και σχετικά μικρών αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
1.Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
2.Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων μέσω άδειας εργασιών μικρής κλίμακας
3.Δαπάνες Διαφήμισης – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού
4.Άλλες άϋλες

Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009)
Προϋπολογισμός προτάσεων: 10.000€-60.000€
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% γενικά έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες  περιοχές

Προθεσμία: Έναρξη υποβολής προτάσεων από 5/10/2009 μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΜΜΕΧ

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ


Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας

Posted by mechcon στο Ιουνίου 9, 2009

Ξεκινάνε από 15 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2009 οι αιτήσεις για τα προγράμματα:

 • Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Νέων
 • Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Γυναικών

Τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας  αποσκοπούν στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) καθώς και νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας.  Ως επιχειρηματικότητα ευκαιρίας ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας (καινοτομία, κενά της αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.τ.λ.) από επιχειρηματία με προσόντα (π.χ. πίστη στην επιτυχία, εμπειρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό μορφωτικό επίπεδο).

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν:

 • Γυναίκες, οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και
 • Νέοι οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991
 • Είναι άνεργες-άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθερες επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4.3.2009).

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγοί υποβολής πρότασης από ΕΟΜΜΕΧ

Δείτε παλαιότερη ανακοίνωση και παρατηρήσεις στη φάση Διαβούλευσης του  Προγράμματος

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Σημαντικές τρέχουσες προσκλήσεις ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Μαρτίου 6, 2009

ενημέρωση από τον συνάδελφο Γ.Π

Μια νέα περίοδος επιδοτούμενων προγραμμάτων  ξεκινά αυτήν την περίοδο για επενδύσεις σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά και σε συνεταιρισμούς, δημοτικές επιχειρήσεις, νέους υποψήφιους επιχειρηματίες και γυναίκες.

1. Ενίσχυση Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

2. Πρόγραμμα για ΜΜΕ

3. Αναζωογόνηση αστικών περιοχών

4. Ειδικές επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου για θεματικά πάρκα, βιοτεχνικά κέντρα, πολιτιστικά και εκθεσιακά κέντρα

5. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ανάλυση των ανωτέρω προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια του άρθρου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Προδημοσίευση προκηρύξεων για την επιχειρηματικότητα των γυναικών και των νέων

Posted by fch στο Μαρτίου 6, 2009

ενημέρωση από τον συν. lpyr

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, εξήγγειλε σήμερα (4-3-09) τις δράσεις του Επιχειρώ 2009 και παρουσίασε τα βασικά σημεία της προδημοσίευσης των προκηρύξεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ο οριστικός κανονισμός και των δύο δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΟΜΜΕΧ

Δείτε και σχετικό άρθρο για νέους μηχανικούς: ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα Νέοι Επιστήμονες

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , | 2 Σχόλια »

Eπιχειρηματικότητα νέων από ΕΟΜΜΕΧ – Διαβούλευση

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 11, 2009

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε  σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2009, τη δράση για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων, το οποίο θα διαχειριστεί ο ΕΟΜΜΕΧ και αποτελεί δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007- 2013.

Το Πρόγραμμα αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για το νέο μηχανικό αλλά και για τους παλαιότερους, στην περίπτωση που αναδειχθεί η αναγκαιότητα των υπηρεσιών των μηχανικών στις επενδύσεις.

Διαβάστε το κείμενο διαβούλευσης στη σελίδα του ΥΠΑΝ (δεν υπάρχει μετά τη λήξη της διαβούλευσης) και

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ στέλνοντας τις απόψεις σας με σχόλια στην παρούσα σελίδα!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Με πλάγια γράμματα είναι τα αναφερόμενα στο κείμενο διαβούλευσης

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

 • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
 • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

Νομίζω ότι η παραπάνω διατύπωση είναι επαρκής ώστε να συμπεριληφθούν οι άνεργοι μηχανικοί που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος, σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη σελίδα 19.

Να το ελέγξει το Γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ.

Άρθρο 7

Επιλέξιμες Δαπάνες

Είναι απαραίτητο να προστεθούν όργανα ελέγχου, μετρήσεων και καταγραφής τεχνικών και άλλων επιστημονικών επαγγελμάτων, όργανα μη καταστροφικών ελέγχων κλπ

Τα παραπάνω χρειάζονται για διάφορα επαγγέλματα μηχανικών και αφορούν ενδεικτικά σε ψηφιακά και άλλα όργανα μετρήσεων και καταγραφής  μήκους, τοπογραφικά όργανα, όργανα μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας, χαμηλών τάσεων, ακτινοβολίας, μόνωσης, συντήρησης θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, χημικά εργαστήρια κλπ. Ενόψει μάλιστα της εφαρμογής της οδηγίας για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, οι μηχανικοί είναι απαραίτητο να διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για  αξιόπιστους ελέγχους.

Στην παράγραφο 3.2 Άλλες δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μόνο τα παρακάτω:

 • Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).
 • Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Να αλλάξει ο τίτλος και από «Άλλες δαπάνες» να γίνει «Μελέτη, επίβλεψη και άλλες δαπάνες»

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της ανάγκης Μελετών και Επιβλέψεων για την αποδοτική αξιοποίηση των κεφαλαίων, του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού. Σημειώνουμε ότι αξιόπιστες διεθνείς έρευνες σημειώνουν ότι η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά σε θέματα τεχνολογικής ετοιμότητας, καινοτομίας, διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Αναφέρουμε σχετικά τις τελευταίες έρευνες για την Καινοτομία (European Innovation Score Board 2007 και 2008) αλλά κυρίως το πρόσφατο Global Competitiveness Report http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html

Επίσης υπάρχει σχετική τεκμηρίωση στην πρόσφατη παρέμβαση του ΤΕΕ στη συνάντηση πρυτάνεων και κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών η οποία δημοσιεύθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, τεύχος 2521, σελ. 17 και 18 και βρίσκεται στη σελίδα: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/ENHMEROTIKO_DELTIO/ED-YEAR-2009/ED2521/2521_THEMA.pdf

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε επιπλέον να αναφέρεται σαφώς στις παραπάνω δαπάνες και Μελέτη διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.

Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστά, Μελέτη Πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης της Πληροφορίας), υπογεγραμμένη από τους κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες

Επισημαίνουμε ότι η χώρα μας υπολείπεται δραματικά των άλλων χωρών της Ευρώπης σε θέματα αποδοτικής αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις επιχειρήσεις. Ένα από τα βασικότερα αίτια είναι η έλλειψη μελετών ορθολογικής αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης από επιστήμονες – μηχανικούς, που διαθέτουν τα προσόντα για ανάλογες υπηρεσίες και όχι από τεχνικούς εφαρμογής.

Βλέπε σχετικά: Θέσεις ΤΕΕ για την Ψυφιακή Σύγκλιση (σελ. 17) http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/omadadrashs/%D0%F1%EF%F3%F5%ED%E5%E4%F1%E9%E1%EA%DD%F2%20%E7%EC%E5%F1%DF%E4%E5%F2%20-%20%D3%F5%ED%DD%E4%F1%E9%EF%20%D4%C5%C5%20%E3%E9%E1%20%C5%D3%D0%C1/psyfiakiSygklisi.pdf

Παράγραφος 7.2

Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών

Οι δαπάνες προβολής και προώθησης να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή κατηγορία από το «Άλλες δαπάνες» και το ανώτατο όριό τους να ανέρχεται στο 5%

Το ανώτατο όριο της ξεχωριστής κατηγορίας «Μελέτη, Επίβλεψη και άλλες δαπάνες» (εδάφιο 3.2 Άλλες δαπάνες στο υπό διαβούλευση κείμενο) προτείνουμε να ανέρχεται στο 6% .

Επίσης υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται και ένα κατώτατο όριο των δαπανών «Μελέτη, Επίβλεψη και άλλες δαπάνες» το οποίο προτείνουμε στο 1%.

Με το δεδομένο της μεγάλης τεχνολογικής και διοικητικής υστέρησης της χώρας μας, νομίζουμε ότι η αναγκαιότητα για τεχνολογικά προηγμένες επενδύσεις απαιτεί (όχι απλά προβλέπει) ουσιαστική μελέτη και επίβλεψη από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Άρθρο 9

Α. Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας πρότασης

Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί και να περιλαμβάνει προσφορές – προτιμολόγια – τιμοκαταλόγους…

Να προστεθεί η Μελέτη και η διατύπωση να γίνει: «Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί και να περιλαμβάνει μελέτες, προσφορές – προτιμολόγια – τιμοκαταλόγους…»

Β. Καθορισμός βαθμολογουμένων κριτηρίων

Προτείνουμε, εκτός του αριθμού των θέσεων εργασίας, να συμπεριληφθεί και σαφής αναφορά στο απαιτούμενο επίπεδο σπουδών των θέσεων εργασίας.

Αυτή η πρόταση μπορεί να ενισχύσει μελλοντικούς επιχειρηματίες οι οποίοι δεν διαθέτουν ανάλογο επίπεδο σπουδών αλλά προτίθενται να αξιοποιήσουν κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.

Σημειώνουμε ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού σε σχέση με το σύνολο των χωρών. Είναι γνωστό ότι, μέχρι πρόσφατα η ανεργία των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν μεγαλύτερα από αυτήν των αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην παρέμβαση του ΤΕΕ στη συνάντηση Πρυτάνεων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών.

6.  Σπουδές σε marketing ή/και management ή/και σε αντικείμενο μηχανικού.

Η παραπάνω διατύπωση απαιτείται για δύο λόγους:

α. Οι σπουδές των μηχανικών στις πολυτεχνικές σχολές περιλαμβάνουν σαφώς μαθήματα management

β. Οι περισσότερες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και τεχνολογικό αντικείμενο ενώ το σύνολό τους περιλαμβάνει ειδικότερα χρήση και αξιοποίηση της πληροφορικής.

Γ. Τρόπος βαθμολόγησης κριτηρίων

Στο 3 θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη αύξηση της βαθμολόγησης με συντελεστές ανάλογους του επιπέδου σπουδών των προβλεπόμενων εργαζομένων, όπως εφαρμόζεται στο κριτήριο 4 για την εκπαίδευση του επιχειρηματία.

Το 6 να διατυπωθεί: «Σπουδές σε marketing ή/και management ή/και σε αντικείμενο μηχανικού»

Η βαθμολογία στο 16 να περιλαμβάνει μια πρόσθετη βαθμολόγηση, στην περίπτωση που η αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας γίνεται βάσει σχετικής ειδικής μελέτης. Σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολόγηση να ανέρχεται σε 20. Διαφορετικά να διατυπωθεί όπως και στα προηγούμενα κριτήρια: «Πρόβλεψη Σχεδίου για την αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προτείνουμε να προστεθούν δύο νέες κατηγορίες οι οποίες αφορούν σε βασικότατους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας και δεν θα έπρεπε, έστω και ενδεικτικά να μην αναφέρονται:

4.5 Κατασκευές και υπηρεσίες μηχανικού

Καινοτομία προϊόντος

 • Νέες τεχνολογίες οικοδομικών εργασιών
 • Νέες τεχνολογίες οικολογικών κατασκευών και προϊόντων
 • Νέες τεχνολογίες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων (ενέργειας, νερού κλπ)
 • Νέες τεχνολογίες αξιοποίησης αποβλήτων

Καινοτομία διαδικασίας

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση έργων (project management) μέσω Η/Υ ή διαδικτύου
 • Συμμετοχική εκπόνηση μελετών μέσω Πληροφορικής
 • Νέα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών
 • Νέα Συστήματα Μετρήσεων  και έλεγχων έργων και εγκαταστάσεων
 • Νέα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

4.6 Τουριστικές Υπηρεσίες

Καινοτομία διαδικασίας

 • Συστήματα e-booking
 • Συστήματα οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών (Clusters) στον τουριστικό τομέα, υποβοηθούμενα ή όχι από εφαρμογές Ιντερνετ (e-commerce ή απλές εφαρμογές προσφοράς και ζήτησης.
 • Νέα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων (ενέργειας, νερού κλπ) για τουριστικές εγκαταστάσεις
 • Νέες τεχνολογίες για Συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων τουριστικών μονάδων
 • Αποδοτική χρήση οικολογικών προϊόντων στον τουριστικό τομέα
 • Διαδικασίες απόκτησης πράσινων πιστοποιητικών (πχ Green Keys κλπ)
 • Νέα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ στέλνοντας τις απόψεις σας με σχόλια στην παρούσα σελίδα!

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , | 3 Σχόλια »