Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Ενέργεια’

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε Δημοτικές εγκαταστάσεις

Posted by leftengineer στο Ιουνίου 29, 2013

Πρόσκληση για «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα, υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. »  που απευθύνεται σε ΟΤΑ  Α ή Β βαθμού και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα Eco Innovation για την οικολογική καινοτομία

Posted by leftengineer στο Ιουνίου 11, 2013

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη του Προγράμματος Eco-innovation με καταληκτική ημερομηνία την 5η Σεπτεμβρίου 2013 και προϋπολογισμό 31,5 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία Eco-Innovation έχει στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογής της οικολογικής καινοτομίας σε ιδέες, προϊόντα και πρακτικές της αγοράς και της βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία Eco-innovation στηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα καινοτόμα πράσινα προϊόντα, αλλά και διαδικασίες και υπηρεσίες, που βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση και χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης και χρειάζονται υποστήριξη για να διεισδύσουν στην αγορά.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και να συμμετάσχουν όλα τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε επιλέξιμες χώρες. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία που έχει ήδη περάσει τη φάση της επίδειξης. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή συνεργατικών επιστημονικών σχηματισμών (clusters) με έργα που θα αναδείξουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα παρουσιάζουν υψηλή δυναμική εφαρμογής στην αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες: Enterprise Europe Network

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Νέες εγκρίσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 23, 2013

Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι εγκρίσεις  νέων επωφελουμένων σε όλη την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Περισσότερες πληροφορίες στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

 

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Ευφυής ενέργεια στην Ευρώπη – Παρουσίαση των προσκλήσεων του 2013

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 24, 2013

Ημερίδα Ενημέρωσης για την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρωπη ΙΙ (2013) θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την συνδρομή του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119).
Σκοπός της ημερίδας είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
Ο προϋπολογισμός για το 2013 είναι 65 εκ. ευρώ και οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε δράσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα αξιολογηθούν ως επιτυχείς φτάνει έως το 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού τους. Οι ενδιαφερόμενοι, που μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 8 Μαΐου απευθείας στο Πρόγραμμα.
Η ημερίδα θα καλύψει αναλυτικά τις προτεραιότητες για το 2013 που είναι και το τελευταίο έτος για το Πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ. Την επόμενη χρονιά θα αλλάξει πολύ η μορφή των δράσεων και του πλαισίου των προτάσεων καθώς θα ενσωματωθούν στο νέο Πρόγραμμα Horizon 2020 που αφορά στην περίοδο 2014-2020. Σχετική παρουσίαση για τα ανωτέρω θα πραγματοποιήσει η εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Οι προτεραιότητες της προκήρυξης καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τη μορφή παρουσίασης των προτάσεων, περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
9:30
Εισαγωγή-καλωσόρισμα από εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ
10:00-11:00
Παρουσίαση του προγράμματος για το 2013 και του πλαισίου για την περίοδο 2014-20 από την εκπρόσωπο της ΕΕ Βασιλεία Αργυράκη
11:00-13:00
Παρουσίαση επιτυχών προτάσεων:
1. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου: Το έργο SMILEGOV
2. Θεοχάρης Τσούτσος, Πολυτεχνείο Κρήτης: Το έργο NEZEH
3. Ιωάννης Ψαρράς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Το έργο eReNET
4. Μάνος Ζούλιας, ΚΑΠΕ: Το έργο STORIES
13:00-13.30
Eρωτήσεις –απαντήσεις
13.30-15:00
Διμερείς συνομιλίες με την εκπρόσωπο ΕΕ για ιδέες προτάσεων από ενδιαφερομένους

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον – Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας

Posted by mechcon στο Απρίλιος 11, 2012

Την έναρξη του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ στις 9-4-2012. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ, προβλέπει 150.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και εμπορικά κτήρια).», που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα.

Ενδιαφέρουσα προς το παρόν είναι η ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.ktizontastomellon.gr   , όπου παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες, μεταξύ άλλων προμηθευτές υλικών (μπορείτε να εγγραφείτε), ενώσεις προμηθευτών και επαγγελματιών που συνεργάζονται (απουσιάζουν φορείς μηχανικών) , γενικές πολιτικές, προδιαγραφές και πρότυπα κλπ

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Δήμους

Posted by mechcon στο Απρίλιος 2, 2012

Καλούνται οι Δήμοι της Χώρας να υποβάλουν προτάσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών κτιριακών υποδομών.

Προθεσμία:  30-6-2012

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συγκροτήματα σχολείων

Posted by mechcon στο Απρίλιος 2, 2012

Καλούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων και το Υπουργείο Παιδείας να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια ενιαία συγκροτήματα σχολικών κτιρίων, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρείς (3) τύπους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι χρηματοδοτείται

Δράσεις ΑΠΕ:

 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
 • Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
 • Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
 • Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (πλην ανεμογεννητριών), συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
 • Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:

 • Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους
 • Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 • Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
 • Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
 • Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
 • Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
 • Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου
 • Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής)
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως
  ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2 και άλλων ρύπων κ.λ.π.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.α.), αποδόσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.α.
 • Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ)
 • Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.

Προθεσμία:  30-6-2012

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Νέοι προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 17, 2012

Παράλληλα με την πρόσκληση για μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές, δημοσιεύθηκε και πρόσκληση για νέους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, με προθεσμία έως 28 Φεβρουαρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.buildingcert.gr

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Πράσινα δώματα σε Δημόσια κτίρια

Posted by leftengineer στο Δεκέμβριος 9, 2011

Μέχρι 6-2-2012 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις στο έργο Πράσινα Δώματα σε Δημόσια κτίρια, από Υπουργεία, Περιφέρειες, Καλλικρατικούς ΟΤΑ, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού κοινωφελούς χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με σταθερές εστίες καύσης για θέρμανση και νερό χρήσης

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 27, 2011

Δημόσια διαβούλευση «Σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης για ρύθμιση θεμάτων σχετικών με σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού», μέχρι 1-10-2011.

Με την Απόφαση αυτή αναθεωρείται  με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται και η άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:

 1. Άρση των περιορισμών σχετικά με τη χρήση τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.
 2. Υιοθέτηση αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν στερεά βιοκάυσιμα.
 3. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
 4. Εκσυγχρονισμός των διατάξεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην προσπάθεια της χώρας για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ_

Posted in Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Δημόσια διαβούλευση «2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής απόδοσης»

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 27, 2011

Δημόσια διαβούλευση για το «2ο Σχέδιο δράσης Ενεργειακής απόδοσης» (ΣΔΕΑ) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. 

Με το  ΣΔΕΑ, η πολιτεία παρουσιάζει μέτρα για τη μείωση της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης του δημόσιου τομέα, καθώς και ένα σύνολο δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.  Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά σε μηχανισμούς χρηματοδότησης μέσω της προώθησης των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και σε επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. _

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ_ http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6c1b9f9a8d&e=2de5bbb54a

Posted in Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Δημοσιεύθηκε η τελική προκήρυξη του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα με αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στο 60% , διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και δυνατότητα υποβολής προτάσεων μέχρι 30-9-2011. Νέα ημερομηνία μέχρι 18-10-2011

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» , συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €,  αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας), νεοσύστατων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

• την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
• Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
• Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα :

1. Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν, που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών
2. Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών. Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, από ιδέα έως πλήρη εμπορευματοποίηση.
3. Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει να κάνει. Η λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι ότι «μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε», δίνοντας έτσι ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν προέρχονται.
4. Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, προωθώντας τα startups.
5. Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν σταματά στον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται σε ετήσια βάση, παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην αγορά.
6. Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από την επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως καινοτομικές μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
7. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει τη συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων πάνω στην αρχή: «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά».
8. Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των έργων (follow up) και επιβραβεύονται τα  θετικά αποτελέσματα και η υλοποίηση στόχων.
9. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων ‘χαρτιών’ που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Υποβολή προτάσεων από 1-8-2011 έως 30-9-2011

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 14, 2011

Ενημέρωση 16-1-2010

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, τον οδηγό εφαρμογής και τα έντυπα του προγράμματος από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank – Ergasias A.E.
Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου  2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).
Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view , ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά για το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, τον οδηγό εφαρμογής και τα έντυπα του προγράμματος από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών από ΥΠΕΚΑ

Δείτε εκλαϊκευμένη παρουσίαση «Γνωρίζετε την Ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας; Μάθετε περισσότερα και βελτιώστε την»

Το σύνολο του υλικού του  Προγράμματος  αναμένεται να αναρτηθεί  στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/.

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»

Posted by fch στο Δεκέμβριος 15, 2010

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός ο οποίος ενδιαφέρει τουριστικές επιχειρήσεις και αφορά:

1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
2. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
3. Διαχείριση απορριμμάτων (στερεά και υγρά απόβλητα)
4. Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
5. Ενημέρωση και προβολή

Προθεσμία υποβολής μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011

Δείτε την Προκήρυξη: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1466

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων λόγω Οικονομικής κρίσης

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 7, 2010

Ενδιαφέρον για τους Μηχανικούς στελέχη ή συμβούλους επιχειρήσεων είναι το Πρόγραμμα » Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης » δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους να αλλάξουν ή να βελτιώσουν την οργάνωσή τους και τους στόχους τους στους παρακάτω τομείς:

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων

Προθεσμία: Από 1η Νοεμβρίου και για τις επόμενες 40 ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=1305

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 12, 2010

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσκληση για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (προσωρινών, για ένα χρόνο).

Δείτε την πρόσκληση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR

 

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »