Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘ΕΛΟΤ’

Διαχειριστική επάρκεια – ΚΥΑ για το πρότυπο ΕΛΟΤ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 17, 2009

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1914/Β/8-9-2009) η σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», με βάση τους οδηγούς εφαρμογής του, καθώς και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα − Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Διοικητική Μεταρρύθμιση – Προκηρύξεις Νοεμβρίου 08

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 9, 2008

Οι μέχρι σήμερα γνωστές ενεργές προκηρύξεις του ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ αφορούν σε:

Α. Προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων (κυρίως δημόσιοι οργανισμοί και ΟΤΑ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο  (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων), σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 3614/2007 όπως αυτό εξειδικεύτηκε με την 1258/ΕΥΣ 281 Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Β. Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος

Συγκεκριμένα, αφορά σε δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Δράσεις εκπόνησης Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.

Περισσότερα:

http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx?docid=48,49,55

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2008

Σε εξέλιξη βρίσκονται προσκλήσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δυνητικών δικαιούχων των διαφόρων Προγραμμάτων  κατά τη μεταβατική περίοδο (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ).

Ενδεικτικά,  η πρόσκληση για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» http://www.epeaek.gr/epeaek/jsp/el/search_details.jsp?id=1075

Κατεβάστε τις οδηγίες για τη μεταβατική περίοδο από www.espa.gr

Δείτε σχετική εγκύκλιο της 8-4-2009  για την «απλοποίηση διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο».

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Τεχνική Υποστήριξη, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , | 2 Σχόλια »

Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την επάρκεια δικαιούχων του ΕΣΠΑ

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2008

Ενημέρωση 16-9-2009 .
Εγκρίθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429

Εγκρίθηκε το τελικό πρότυπο για τη Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων του ΕΣΠΑ ΕΛΟΤ 1429.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία του ΕΛΟΤ www.elot.gr

Ωστόσο, προβλέπεται ειδική μεταβατική περίοδος για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων , για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος)

Οδηγίες για τη μεταβατική περίοδο από www.espa.gr

Δείτε σχετική εγκύκλιο της 8-4-2009  για την «απλοποίηση διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο».

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , | 1 Comment »