Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Εκπαίδευση’

Αίτηση Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δημοσίων ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ

Posted by leftengineer στο Οκτώβριος 17, 2013

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) υπεύθυνη των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ). Για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτών στους ανωτέρους φορείς κατά την περίοδο 2013-2014 η ΓΓΔΒΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δίνεται προθεσμία μόνο 3 ημερών, από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2013.  Περισσότερες πληροφορίες

Advertisements

Posted in Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Απασχόληση μέσα από «ψηφιακό συνασπισμό» σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 5, 2013

Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ανέργων και την ύφεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να αναπτύξει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην ψηφιακή οικονομία με τη δημιουργία ενός μεγάλου συνασπισμού φορέων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ.

Οι μηχανικοί και κυρίως οι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροροφορικής είναι καλό να παρακολουθήσουν το θέμα και να αξιοποιήσουν πιθανές ευκαιρίες, στις ιδιόμορφες Ελληνικές συνθήκες της κρίσης αλλά και της μεγάλης υστέρησης μεγάλου μέρους των πολιτών  στην ψηφιακή ετοιμότητα.

Περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμο υλικό στη διεύθυνση:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_el.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συγκροτήματα σχολείων

Posted by mechcon στο Απρίλιος 2, 2012

Καλούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων και το Υπουργείο Παιδείας να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια ενιαία συγκροτήματα σχολικών κτιρίων, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρείς (3) τύπους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι χρηματοδοτείται

Δράσεις ΑΠΕ:

 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
 • Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
 • Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
 • Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (πλην ανεμογεννητριών), συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
 • Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:

 • Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους
 • Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 • Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
 • Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
 • Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
 • Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
 • Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου
 • Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής)
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως
  ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2 και άλλων ρύπων κ.λ.π.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.α.), αποδόσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.α.
 • Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ)
 • Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.

Προθεσμία:  30-6-2012

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς

Posted by leftengineer στο Δεκέμβριος 30, 2011

Καλούνται Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, και ανέργων καθώς και την δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Προθεσμία μέχρι 10-2-2012

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

 

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Με παρέμβασή του στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

 1. Αξιοποίηση του ΕΠ για τη στήριξη των νέων Ελλήνων Επιστημόνων
 2. Ψηφιακό Σχολείο ως Καινοτομία
 3. Το Νέο Σχολείο – Το παράδειγμα του μαθήματος της Τεχνολογίας
 4. Ενιαία Εργαστηριακή Επιμόρφωση Τεχνικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και νέων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην μεγάλη ανεργία  των επιστημόνων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως των νέων, τεκμηριώνοντας με ειδική έρευνα το παράδοξο της απασχόλησης και το μοναδικό φαινόμενο, οι νέοι επιστήμονες και ακόμη περισσότερο οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών να εμφανίζουν τεράστια προβλήματα απασχόλησης σε σχέση με τους αποφοίτους των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις για το θέμα:

1. Σε όλες τις δράσεις να θεωρείται ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης των επιστημόνων – αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών

2. Να ενημερωθούν για το πρόβλημα οι Επιτροπές των υπόλοιπων ΕΠ για ανάλογες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που γίνει ανασχεδιασμός και ανακατανομή πόρων να ενισχυθούν ειδικές δράσεις υπέρ των επιστημόνων όπως ενδεικτικά, της πρακτικής άσκησης και της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και της  ενίσχυσης Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια για πρακτική άσκηση και επιχειρηματικότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας είναι πενιχρά (λιγότερα από 3 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για αποφοίτους ΟΑΕΔ (36,5 εκατ.), Σπουδαστών ΙΕΚ (8,8 εκατ) Α ετών σπουδαστών Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (17 εκατ  επιδότηση 800 ευρώ το μήνα ανά σπουδαστή επί 6 μήνες)

4. Να προσδιοριστεί η έννοια του ανέργου αυτοαπασχολούμενου, δικαιούχου των αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ιδιαιτέρως αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ασφυκτικό πλαίσιο υποαπασχόλησης και ανεργίας στους αυτοαπασχολουμένους, όπως οι μηχανικοί που οδηγούνται μαζικά σε κλείσιμο των ατομικών τους επιχειρήσεων και, πέραν των άλλων, στην ταχεία απαξίωση της τεχνογνωσίας τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της κας Ρομπόλη στην 3η ΕΠ, «για την ελληνική οικονομία κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα τεχνικά επαγγέλματα μέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ενώ η μείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι τετραπλάσια από το σύνολο των κλάδων της Εθνικής Οικονομίας (Persistence of High Unemployment http://www.oecd.org/dataoecd/8/36/47656668.pdf) .   Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι και να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις υπέρ ανέργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  μέσω της ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετο ρίσκο πιθανής ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, στο οποίο θα πρέπει, μέσω κινήτρων να συμμετάσχει και η Πολιτεία.

Επαναφέρουμε τη διατύπωση που είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία κατά το παρελθόν σχετικά με  την ιδιότητα του άνεργου μηχανικού:

«Ωφελούμενοι από τις προκηρύξεις περί ανέργων μπορούν να είναι:

1.  Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο:

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»

(βλ. http://espaengineers.wordpress.com/2009/03/21/ypapthetiko)

5. Να συσταθεί ειδικό τμήμα στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχετικά με την απασχόληση Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν και στα υπόλοιπα θέματα.

Δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ

 

 

 

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.Παρατηρήσεις Εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Posted by fch στο Ιανουαρίου 13, 2011

Στη δημοσιότητα δόθηκε, κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, το σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, (KANETE KΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ) το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ενός ουσιαστικού διάλογου για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, που θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2011.

Στόχος είναι η σύνδεση της Διά Βίου Μάθησης με την απασχόληση και με κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, ο τουρισμός, τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό, στο σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, εκτιμάται ότι  υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα. (Το ποσό θα αυξηθεί όταν  οριστικοποιηθούν οι εθνικοί πόροι).

Πηγή: http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=10823:diabioumathisipanoapo-2-disekatommiriaeirogiaekpaideisikaikatartisitosxedioethnikouprogrammatos&Itemid=1796

Βασικές Παρατηρήσεις:

 1.Το γεγονός το πληροφορήθηκα από τον τύπο παρά την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Θέσεις ΤΕΕ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία – Δημόσια διαβούλευση για τα νέα προγράμματα της ΕΕ

Posted by fch στο Οκτώβριος 1, 2010

Δημόσια διαβούλευση για τα νέα προγράμματα της ΕΕ

στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσιες διαβουλεύσεις για τρία νέα προγράμματα που σχεδιάζονται και τα οποία, από τις αρχές του 2014, θα αντικαταστήσουν τρία υπάρχοντα:

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, που θα αντικαταστήσει το σημερινό πρόγραμμα Δια βίου μάθηση·

Πρόγραμμα για τη νεολαία, που θα αντικαταστήσει το σημερινό πρόγραμμα Νεολαία σε δράση·

Διεθνής συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα αντικαταστήσει το σημερινό πρόγραμμα Erasmus Mundus.

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις θα λήξουν στις 30 Νοεμβρίου 2010.

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ΓΔ EAC. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων θα παρουσιάσουν μια ενοποιημένη και ανώνυμη ανάλυση των παρατηρήσεων που συλλέχθηκαν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα τις λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση προτάσεων για τα νέα προγράμματα.

Πλαίσιο πολιτικής

Τα νέα προγράμματα πρέπει να στηρίζουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» η οποία προωθεί μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, την προσαρμοστικότητα και τη δημιουργικότητα, μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία.

Σε εναρμόνιση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τα νέα προγράμματα πρέπει να βοηθούν τους Ευρωπαίους πολίτες:

•         να ανταποκρίνονται σε μια αγορά εργασίας η οποία απαιτεί για την πλειονότητα των θέσεων εργασίας δεξιότητες υψηλού ή μέσου βαθμού, και η οποία προσφέρει όλο και λιγότερες θέσεις εργασίας για άτομα χωρίς σοβαρά επαγγελματικά προσόντα·

•         να ζουν σε μια κοινωνία στην οποία όλο και περισσότερα άτομα προσφεύγουν σε διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή τους·

•         να αποκτούν βασικές δεξιότητες, όπως ξένες γλώσσες, επιχειρηματικό πνεύμα και διαπολιτισμικές εμπειρίες, που είναι πλέον απαραίτητες στην καθημερινή ζωή και εργασία.

Οι διαβουλεύσεις αποτελούν επίσης μέρος της συντονισμένης αναθεώρησης των προγραμμάτων στην οποία προβαίνει η Επιτροπή εν όψει του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου (μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες δαπανών), το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_el.html .

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Εμπειρογνώμονες για Προγράμματα Σπουδών

Posted by mechcon στο Ιουνίου 28, 2010

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στον τομέα σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών για τις ανάγκες του νέου σχολείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16-7-2010

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.pi-schools.gr/curriculum_development

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Μητρώο Αξιολογητών ΕΠ Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Μαΐου 27, 2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» συγκροτεί Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων στις προκηρυσσόμενες πράξεις του Προγράμματος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης .

Αναλυτικά η πρόσκληση

Επίσης καλεί για τους ενδιαφερόμενους για την κατάρτιση ειδικού μητρώου αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

Αναλυτικά η πρόσκληση

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Posted by mechcon στο Μαρτίου 27, 2010

Δημοσιεύθηκε πρόσκληση για τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση που απευθύνεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΕΔΒΜ. Περισσότερα…

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων

Posted by mechcon στο Μαρτίου 22, 2010

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων φορέων του Δημοσίου για την εκπαίδευση και κατάρτιση των Δημοσίων Υπαλλήλων ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση».

Η πρόσκληση αφορά:

 • Τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
 • Την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
 • Τη  Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Λοιπούς φορείς που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Δημοσίους Υπαλλήλους

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | 1 Comment »

ΘΑΛΗΣ – Πρόγραμμα ερευνών για ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 1, 2010

Μέχρι 25-2-2010 μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ για ερευνητικά προγράμματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για το Μητρώο Εισηγητών – Εκπαιδευτών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 10, 2009

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Εισηγητών – Εκπαιδευτών για  την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών κατάρτισης που προκύπτουν από τη Δράση. «Ανάπτυξη Στελεχιακού Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση υπηρεσιών και υποδομών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιου του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) από την ΚτΠ ΑΕ» (Αρ. Απόφ. ΚτΠ ΑΕ 17719/17-07-2009)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Εκλογές 2009: Υπόμνημα εφ’ όλης της ύλης έστειλε στα κόμματα το ΤΕΕ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 22, 2009

Στο υπόμνημα ,το ΤΕΕ θέτει πέντε προϋποθέσεις για να μην επαναληφθούν σφάλματα του παρελθόντος

Το σχετικό απόσπασμα του υπομνήματος που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ είναι το ακόλουθο :

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007-13

Ποιοτική και ποσοτική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)

Με έμφαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων (επιβαλλόμενες από διεθνή οικονομική κρίση), ολοκληρωμένη πολιτική στην Ψηφιακή Σύγκλιση και μεσο –μακροπρόθεσμη πολιτική και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ΜΜΕ στην πλειονότητά τους.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Περιφερειακών ανισοτήτων που προβλέπεται και θεσμικά.

Αναθεώρηση-τροποποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραμμάτων

α)  Τροποποίηση του Ν. 3614/2008 για τα ΣΔΕ 

Το ΤΕΕ είχε εξ αρχής επισημάνει το βαρύ, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο σε έναρξη εφαρμογής αλλά και σε λειτουργία νέο Σύστημα Διαχείρισης 2007-13 : διαχειριστικές αρχές 1ου και 2ου επιπέδου, νέοι Ενδιάμεσοι Φορείς, νέες Α.Ε., αλληλο-εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κεντρικούς φορείς και φορείς κέντρου –περιφέρειας, μεγάλο διαχειριστικό κόστος, κ.α.

Ολιγομελή και ευέλικτα σχήματα με σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα και τους φορείς

Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο

Διασφάλιση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους στις επί μέρους επιλογές και αποφάσεις

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της  δημόσιας διοίκησης συνολικά και σε μόνιμη βάση

β)  Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων

Το ΤΕΕ αναγνώρισε ως ένα από τα θετικά σημεία του Νόμου 3614/08 την αντιμετώπιση, για πρώτη φορά, της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων, σημείο όπου έχει εντοπισθεί από δεκαπενταετίας το πρόβλημα έγκαιρης υλοποίησης και απορρόφησης πόρων.

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ για απλούστευση των διαδικασιών κατά το μεταβατικό στάδιο (μέχρι την θέση σε ισχύ των προτύπων επάρκειας του ΕΛΟΤ), με την οποία καταστρατηγούνται τα παραπάνω.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | 1 Comment »

Διαχειριστική επάρκεια – ΚΥΑ για το πρότυπο ΕΛΟΤ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 17, 2009

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1914/Β/8-9-2009) η σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», με βάση τους οδηγούς εφαρμογής του, καθώς και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα − Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Θέσεις μηχανικών στο Ιστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 15, 2009

Δέκα προκηρύξεις από το Ιστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) που αφορούν και σε θέσεις μηχανικών (Εκπαιδευτές και στελέχη  προγραμμάτων εκπαίδευσης,  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ)

Περισσότερες πληροφορίες:  ΙΔΕΚΕ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »