Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση’

Ψηφιακός σχεδιασμός: Τέσσερις νέες προσκλήσεις τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών

Posted by fch στο Ιουνίου 8, 2010

Έκδοση Προσκλήσεων 13, 14, 15 και 16

H πρώτη πρόσκληση (Πρόσκληση 13), προϋπολογισμού 50.000.000€ εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αφορά την υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Η δεύτερη πρόσκληση (Πρόσκληση 14), προϋπολογισμού 70.000.000€  εκατομμυρίων ευρώ, αφορά δράσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η τρίτη πρόσκληση (Πρόσκληση 15), προϋπολογισμού 50.000.000€, αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση και επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η τέταρτη πρόσκληση (πρόσκληση 16), προϋπολογισμού 20.000.000€, αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών και την ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή Κειμένου: Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού  στα πλαίσια του E.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει 4 νέες προσκλήσεις για τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. 
Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις στο Δημόσιο Τομέα και εντάσσονται στη κυβερνητική στρατηγική για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Posted by fch στο Μαρτίου 5, 2010

  Σημείωμα για την διαίρεση της χώρας σε αναπτυξιακές περιφέρειες του συναδέλφου Ν. Κομνηνίδη, μέλους της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ.

  Η   ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1.Στις σημερινές συνθήκες ενδείκνυται η διαίρεση της χώρας  σε ένα αριθμό αναπτυξιακών περιφερειών που το μέγεθος και η διάταξή τους να ανταποκρίνεται σε δύο βασικά κριτήρια  

 1ον)   Να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.

         Στο περιφερειακό επίπεδο διαμορφώνονται συνέργειες εγγύτητας που δρούν συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες εθνικού επιπέδου. Στη νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2020 προβλέπεται διακριτός ρόλος για τις Περιφέρειες.Αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα  μπορούν να διατηρήσουν,αναπτύξουν και να προσελκύσουν οικονομικές δραστηριότητες προς όφελος του τοπικού πληθυσμού και της απασχόλησης.       

 2ον)  Να διαμορφώνουν ένα πολυπολικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

      Το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Αττικής είναι ήδη κατά 75% μεγαλύτερο του υπολοίπου της χώρας.(στοιχεία Eurostat 2007).Από το 2004, η διαπιστούμενη πραγματική σύγκλιση προς το μέσο ευρωπαϊκό όρο μέχρι το 2007 που είναι διαθέσιμα τα στοιχεία, ήταν διπλάσια  στην Αττική απ ότι στην υπόλοιπη χώρα.(+12% και +6% αντίστοιχα.) Πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο προτεραιότητας η αποφυγή περαιτέρω υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων στην περιοχή  της  Πρωτεύουσας.     

     Προϋπόθεση είναι τα νέα περιφερειακά σύνολα  να διαθέτουν επαρκή οικονομική επιφάνεια και χαρακτηριστικά καθώς και διακριτές προωθητικές δραστηριότητες, ώστε  να μπορούν να διαμορφώνουν μία σχετικά αυτοτελή οικονομική ανάπτυξη .  

 2. Στην Ευρώπη το μέσο πληθυσμιακό μέγεθος των Περιφερειών είναι γύρω στο 1 εκατ. κατοίκους.    Για την Ελλάδα,δεδομένης της πληθυσμιακής πυκνότητας,της γεωμορφολογίας της,    της διάταξης και σύνθεσης των οικονομικών δρασηριοτήτων και με βάση τ ¨ανωτέρω δύο κριτήρια,το μέγεθος των 500000 κατοίκων μπορεί να θεωρηθεί ως το ελάχιστο.  

   Στα κριτήρια αυτά -συμπεριλαμβανομένου συμπληρωματικού κριτηρίου μεγιστοποίησης επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης των Περιφερειών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης -μπορεί να ανταποκριθή ένας αριθμός 7 Περιφερειών,ως ακολούθως

 _1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (έδρα Θεσσαλονίκη).

_2) ΗΠΕΙΡΟΣ-ΙΟΝΙΑ(έδρα  ΙΩΑΝΝΙΝΑ) .

_3)ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ(έδρα Λάρισα).

_4) ΑΤΤΙΚΗ(έδρα Αθήνα).

_5) ΔΥΤ. ΈΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(έδρα Πάτρα).

_6) ΚΡΗΤΗ(έδρα Ηράκλειο).     

_7) ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ(έδρα Μυτιλήνη).

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Μελέτη της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ σχετικά με τη διαδικασία αποκέντρωσης στην Ευρώπη

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 20, 2010

Αναδημοσιεύουμε την σχετική μελέτη που μας έστειλε ο συν Μ. Τζ. (από την ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ), η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω και της επικαιρότητας (προώθηση αλλαγών στην διοικητική δομή της χώρας, σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ).

(μελέτη για την διαδικασία αποκέντρωσης στην Ευρώπη)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτήν παρουσιάζουν τα εξής στοιχεία:

 1. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου δεν αναφέρονται σαφώς οι αρμοδιότητες της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά μόνο γενικόλογα.

 2. Το γεγονός ότι κυριαρχούν στην Ευρώπη δύο κυρίως συστήματα αυτοδιοίκησης, ένα με αυξημένες αρμοδιότητες της Περιφερειακής διοίκησης, στα κράτη με Ομοσπονδιακή παράδοση (πχ Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία), και ένα με πιο αρμονικά μοιρασμένες αρμοδιότητες.

Το κύριο θέμα, όμως, είναι ότι όλα τα συστήματα έχουν ορίσει με σαφήνεια τα όρια των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών οντοτήτων. Αυτό είναι και το κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε προσπάθεια αποκέντρωσης και αναδιάταξης της αυτοδιοίκησης και σε αυτό θα πρέπει, κατά την γνώμη του συναδέλφου να επικεντρωθεί η παρέμβαση του ΤΕΕ.

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Παρατηρήσεις στο κείμενο διαβούλευσης για τη νέα διοικητική δομή της χώρας

Posted by fch στο Ιανουαρίου 27, 2010

Το κείμενο που ακολουθεί κατατέθηκε από τον συνάδελφο Ν. Κομνηνίδη, μέλος της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 25/01/2010, στο διαδίκτυο, για  το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» με τις αρχές της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης :

 α)    Να προβλεφθή και η διαδικασία του σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο υπερτοπικό περιφερειακό σχεδιασμό,που επίσης χρειάζεται εξειδίκευση.

      Κι ακόμη πιο πέρα-με τον 5η εφεξής- ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

      To όλο σύστημα προγραμματισμού της χώρας επηρεάζεται άμεσα από την υπό συζήτηση πρόταση κι επομένως πρέπει να αναδιατυπωθεί συνολικά με ξεκάθαρο τρόπο η νέα διαδικασία δημοκρατικού προγραμματισμού .

      _ β)    Να προστεθή αναφορά στην έννοια της χωρικής  συνοχής,όπως προβλέπεται στη νέα Συνθήκη της Ε.Ενωσης και στα αυτοδιοικητικά επίπεδα.

      Ορθά ορίζεται το επίπεδο της αποσυγκεντρωμένης περιφερειακής διοίκησης με κριτήρια τις νέες συνθήκες προσβασιμότητας,ανταγωνιστικότητας,συνοχής,πόλων και αξόνων ανάπτυξης

      Πλην όμως,ο αναπτυξιακός ρόλος αυτού του επιπέδου που απορρέει από αυτές της νέες συνθήκες,δεν αντικατοπτρίζεται στις αρμοδιότητες και λειτουργίες της Γενικής Διοίκησης .

      Πώς αρθρώνεται ο ρόλος αυτός με τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού των αυτοδιοικητικών επιπέδων και ποια η σύνδεση με το κεντρικό επίπεδο σχεδιασμού.

      Στο κείμενο (Επίλογος) γίνεται αναφορά στο συντονισμό και τη συνέργεια με το επίπεδο της αυτοδιοίκησης β’ βαθμού χωρίς να προσδιορίζεται αυτή η διαδικασία. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Εκλογές 2009: Υπόμνημα εφ’ όλης της ύλης έστειλε στα κόμματα το ΤΕΕ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 22, 2009

Στο υπόμνημα ,το ΤΕΕ θέτει πέντε προϋποθέσεις για να μην επαναληφθούν σφάλματα του παρελθόντος

Το σχετικό απόσπασμα του υπομνήματος που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ είναι το ακόλουθο :

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007-13

Ποιοτική και ποσοτική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)

Με έμφαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων (επιβαλλόμενες από διεθνή οικονομική κρίση), ολοκληρωμένη πολιτική στην Ψηφιακή Σύγκλιση και μεσο –μακροπρόθεσμη πολιτική και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ΜΜΕ στην πλειονότητά τους.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Περιφερειακών ανισοτήτων που προβλέπεται και θεσμικά.

Αναθεώρηση-τροποποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραμμάτων

α)  Τροποποίηση του Ν. 3614/2008 για τα ΣΔΕ 

Το ΤΕΕ είχε εξ αρχής επισημάνει το βαρύ, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο σε έναρξη εφαρμογής αλλά και σε λειτουργία νέο Σύστημα Διαχείρισης 2007-13 : διαχειριστικές αρχές 1ου και 2ου επιπέδου, νέοι Ενδιάμεσοι Φορείς, νέες Α.Ε., αλληλο-εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κεντρικούς φορείς και φορείς κέντρου –περιφέρειας, μεγάλο διαχειριστικό κόστος, κ.α.

Ολιγομελή και ευέλικτα σχήματα με σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα και τους φορείς

Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο

Διασφάλιση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους στις επί μέρους επιλογές και αποφάσεις

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της  δημόσιας διοίκησης συνολικά και σε μόνιμη βάση

β)  Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων

Το ΤΕΕ αναγνώρισε ως ένα από τα θετικά σημεία του Νόμου 3614/08 την αντιμετώπιση, για πρώτη φορά, της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων, σημείο όπου έχει εντοπισθεί από δεκαπενταετίας το πρόβλημα έγκαιρης υλοποίησης και απορρόφησης πόρων.

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ για απλούστευση των διαδικασιών κατά το μεταβατικό στάδιο (μέχρι την θέση σε ισχύ των προτύπων επάρκειας του ΕΛΟΤ), με την οποία καταστρατηγούνται τα παραπάνω.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | 1 Comment »

Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο – Επιστολή προέδρου του ΤΕΕ

Posted by fch στο Ιουλίου 10, 2009

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου, τον  Υφυπουργό κ. Αθ. Μπούρα και τον   Γενικό Γραμματέα κ. Σ. Ευσταθόπουλο ,  σχετικά με την εγκύκλιο για την «Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο» που εκδόθηκε από το Υπουργείο  τον Απρίλιο 2009.

Το ΤΕΕ με έκπληξη έλαβε γνώση της εγκυκλίου σχετικά με την «Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο» που εκδώσατε τον Απρίλιο 2009.

Πιο συγκεκριμένα στο πεδίο ‘Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης’ δεν ορίζεται πλέον ελάχιστη στελέχωση για την τεχνική υπηρεσία, τη μονάδα διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης συμβάσεων ή την οικονομική υπηρεσία, παρά μόνο η ύπαρξη οργανωμένων (συγκροτημένων) υπηρεσιακών μονάδων, που προϋποθέτει την ύπαρξη προϊσταμένων. Συγκροτημένη (ή οργανωμένη) Τεχνική Υπηρεσία σημαίνει υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει αρμοδιότητες Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για τεχνικά έργα και τεχνικές μελέτες.

Με αυτό το σκεπτικό έχει αντικατασταθεί η παράγραφος που προβλέπει ότι η Υπηρεσία που θα αναλαμβάνει τεχνικό έργο θα πρέπει να  είναι στελεχωμένη κατ’ ελάχιστο με τρεις υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ (μονίμους ή αορίστου χρόνου) εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ή μηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ με τη δυνατότητα δέσμευσης ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να «μεριμνά για την αριθμητική επάρκεια του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, που αναλαμβάνει» να υλοποιήσει.

Ειλικρινά απορούμε:

v     Τελικά θεωρείται συγκροτημένη Υπηρεσία ένα ‘νομικό κέλυφος’  με Προϊστάμενο χωρίς στελεχιακό δυναμικό αλλά μόνο με Προϊστάμενο;

v     Πώς είναι δυνατόν να υλοποιήσει ένας φορέας τεχνικά έργα χωρίς μηχανικούς;

v     Πως είναι δυνατόν ένας φορέας να συντάξει τεύχη δημοπράτησης, να προκηρύξει, να αναθέσει και κυρίως να επιβλέψει δημόσιο τεχνικό έργο χωρίς μηχανικούς;

v     Γιατί αντί να ενισχυθούν οι Δικαιούχοι με στελεχιακό δυναμικό,  απλοποίηση διαδικασιών, υλικοτεχνική υποδομή προτιμάται η εύκολη λύση της ισοπέδωσης προς τα κάτω και της επιβολής της θεωρίας ότι όλοι μπορούν όλα;

Είναι σαφές ότι η διάταξη προωθήθηκε διότι ορισμένοι φορείς δεν μπορούσαν να πάρουν τη βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά το μεταβατικό στάδιο που προβλέπει ο Ν. 3614/08. Με την ευέλικτη όμως διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από Δικαιούχο σε Δικαιούχο, την οποία το ΤΕΕ θεωρεί ιδιαίτερα ελαστική και αδιαφανή,  ειλικρινά απορούμε  γιατί οι Φορείς που αφορά η διάταξη δεν εκχωρούν τα έργα σε άλλον φορέα μέχρι να εξασφαλίσουν διαχειριστική επάρκεια για τεχνικά έργα;

Το ΤΕΕ αναγνώρισε ως ένα από τα (λίγα) θετικά σημεία του Νόμου 3614/08 σε σχέση με τον ισχύοντα Ν. 2860/2006  την αντιμετώπιση για πρώτη φορά της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων, σημείο όπου έχει εντοπισθεί από δεκαπενταετίας το πρόβλημα έγκαιρης υλοποίησης και απορρόφησης πόρων.

Παράλληλα είχε εκφράσει τη θέση ότι:

v     Η όλη προσπάθεια πιστοποίησης των Δικαιούχων σκοπό πρέπει να έχει την ενδυνάμωση των Ελληνικών Φορέων, να βελτιώσει τα συστήματα τους  και την οργάνωση τους εισάγοντας πιο επιχειρησιακή αντίληψη ιδιαίτερα στην Δημόσια Διοίκηση/ΔΔ, η οποία θα καλείται πάντα να υλοποιήσει έργα, ανεξάρτητα από ΚΠΣ ή άλλους Κοινοτικούς πόρους.

v     Προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε η όλη διαδικασία να μην εκφυλιστεί σε συμπλήρωση εκθέσεων και αναφορών αλλά σε ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση των Δικαιούχων και στην συγχώνευση και απλοποίηση των διαδικασιών.

Με λύπη όμως το ΤΕΕ διαπιστώνει ότι το ΥΠΟΙΟ ακολουθεί ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να αποφευχθεί και η εγκύκλιος ψευδεπίγραφα καλείται «Απλοποίηση των διαδικασιών». Δεν απλοποιεί καμιά διαδικασία. Απλά κατεβάζει το νήμα στους Δικαιούχους.

Για τους λόγους που αναφέραμε θεωρούμε σκόπιμο την ανάκληση της εγκυκλίου σας που αφορά την «Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο».

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Προδιαγραφές θέσεων Δημοσίου τομέα

Posted by mechcon στο Ιουλίου 5, 2009

Πρόσκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων».

Στο πλαίσιο του έργου θα καθοριστούν κοινές προδιαγραφές περιγραφής θέσεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει και τις σχετικές με τα επαγγελματικά δικαιώματα Οδηγίες τις Ε.Ε. και θα καλύπτουν ενδεικτικά τα εξής πεδία: – Τον τίτλο και τον ορισμό της θέσης – Το σκοπό και τα αντικείμενα της θέσης. – Tην ανάλυση της θέσης σε κύριες και επιμέρους λειτουργίες που επιτελεί, την περιγραφή των καθηκόντων και τις απαιτούμενες συνθήκες άσκησής τους. – Tον προσδιορισμό των απαραίτητων προσόντων, (δηλ. γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) και τους κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής για την ανταπόκριση στις λειτουργίες και στη θέση συνολικά.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Τροποποίηση επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 29, 2009

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον Σχέδιο Νόμου, που αναφέρεται στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με τίτλο:«Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Θέματα Ειδικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Αλλαγή χαρακτήρα της ΜΟΔ ΑΕ (παύει να υπάγεται στο καθεστώς των ΔΕΚΟ)
 • Ίδρυση της εταιρίας ΝΟΜΟΣ ΑΕ για τη στήριξη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όσον αφορά στη διαχείριση αναπτυξιακών έργων
 • Τροποποίηση διατάξεων Νόμου  3299/2004  κλπ

Δείτε την αιτιολογική έκθεση: http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=644

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Τεχνική Υποστήριξη | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Ψηφιακή Σύγκλιση – Πρόσκληση για Φορείς (04_2.1)

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 26, 2009

Ανοικτή πρόσκληση για Φορείς (Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς φορείς, Συλλόγους κλπ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης, ανακοινώθηκε στις 12-1-2009 με Κωδικό Πρόσκληση 04_2.1.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ένα σχεδόν ανεξάντλητο πεδίο έργων, τα οποία μπορούν να ενταχθούν μέσω ΠΕΠ, από εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, έως διαδικασίες εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του πολίτη, μεταφορές, τουρισμό κλπ.

Αποτελεί μια πρόκληση για τους μηχανικούς, να σχεδιάσουν και να υποβάλουν έργα στους φορείς που εργάζονται ή με φορείς που συνεργάζονται.

Αναλυτικά, οι δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι εξής:

1. Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

2. Ανεξάρτητες Αρχές

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

4. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού1)

5. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν συσταθεί ή έχει κυρωθεί η σύστασή τους με νόμο ή κατά εξουσιοδότηση νόμου, είτε συμμετέχει σε αυτά το Κράτος ή ΝΠΔΔ κατά ποσοστό άνω του 50% είτε ασκείται ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία επ΄ αυτών από το Δημόσιο ή διορίζονται οι διευθύνοντες αυτού από το Κράτος ή χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή άλλο ΝΠΔΔ.

6. ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα

7. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα
 • Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους
 • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα2
 • Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους

8. Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους, οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις των ΜΚΟ και έχουν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις

με τον εκάστοτε αρμόδιο κρατικό φορέα για τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων πανελλήνιας εμβέλειας

Αντικείμενο προτάσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Ενδεικτικά, δύνανται να αφορούν:

 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών όπως για παράδειγμα εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία, που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην αύξηση αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • στην αύξηση της συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών με ενδεχόμενη αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών.
 • στην έμφαση σε παρεμβάσεις αξιοποίησης τεχνολογίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη σχέση πολιτών-τεχνολογίας (π.χ. καταναλωτών-τεχνολογίας).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη διασφάλιση των συστημάτων από κακόβουλες επιθέσεις.
 • στην αύξηση του βαθμού εξοικείωσης των πολιτών σε ζητήματα ασφάλειας των ΤΠΕ.
 • στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω ΤΠΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της απαιτούμενης προσπάθειάς τους για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται.
 • στην απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην υγεία, στην γεωργία.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως:

 • ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση.
 • υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενσωμάτωσης σχετικών πόρων και σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ.
 • ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τεχνολογικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 • ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας – πολιτισμού.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον αθλητισμό, όπου στοχεύεται και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αθλητών.
 • portals τουριστικού περιεχομένου.
 • συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.
 • ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (παρεμβάσεις απόλυτα συμβατές με τον Γενικό Στόχο 10 του ΕΣΠΑ).
 • τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες.
 • ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου.
 • υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτροπή φυσικών καταστροφών.

Βασική προϋπόθεση είναι ο φορέας να διαθέτει Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Β) Δικαιούχου

Καταληκτική ημερομηνία: Από 14 Ιανουαρίου 2009 μέχρι την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Αναλυτικές πληροφορίες:

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/4thperiod/newopis_digital/invitations_espa/p_04_2.1.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Υποβολή προτάσεων για τηνπαροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημόσιου Τομέα με χρήση ΤΠΕ

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 9, 2009

Η ανοικτή πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση έργων που ενδεικτικά δύνανται να αφορούν

 • σε διαδικασίες για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας,
 • στη ρύθμιση θεσμικών ζητημάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις,
 • στην αύξηση του ποσοστού παροχής βασικών δημοσίων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά
 • στη δημιουργία δράσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτροπή φυσικών καταστροφών
 • στην ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σε Ποιούς Απευθύνεται

 • Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού1)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.

Προθεσμία: Μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου ποσού.

Περισσότερες πληροφορίες: http://195.167.92.149/Greek/Proclamations.aspx?pcat=0&procid=43

Posted in ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 20, 2008

Όλοι όσοι σχεδιάζουν ή υποστηρίζουν Πληροφοριακά Συστήματα για τη Δημόσια Διοίκηση, είναι υποχρεωμένοι να είναι συμβατοί με το Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας.

Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει:

 • Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-ΔΔΤ), το οποίο καθορίζει τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις και τα πρότυπα με βάση τα οποία θα πρέπει να αναπτύσσονται οι Δημόσιοι Δικτυακοί Τόποι της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
 • Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από την Δημόσια Διοίκηση (ΠΔ&ΥΗΣ), το οποίο περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τη γενικότερη στρατηγική που θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) Πολιτών / Επιχειρήσεων, που θέτει τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των χρηστών (πολιτών / επιχειρήσεων).
 • Τo Μοντέλο Τεκμηρίωσης που αφορά την ανάπτυξη προτύπων μεταδεδομένων και XML σχημάτων (metadata & XML standards).
 • Την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Υλικού για το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που άπτονται του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες: http://www.e-gif.gov.gr

Posted in ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Διοικητική Μεταρρύθμιση – Προκηρύξεις Νοεμβρίου 08

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 9, 2008

Οι μέχρι σήμερα γνωστές ενεργές προκηρύξεις του ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ αφορούν σε:

Α. Προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων (κυρίως δημόσιοι οργανισμοί και ΟΤΑ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο  (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων), σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 3614/2007 όπως αυτό εξειδικεύτηκε με την 1258/ΕΥΣ 281 Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Β. Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος

Συγκεκριμένα, αφορά σε δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Δράσεις εκπόνησης Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.

Περισσότερα:

http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx?docid=48,49,55

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »