Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Διαχειριστική Επάρκεια’

Διαχειριστική επάρκεια – ΚΥΑ για το πρότυπο ΕΛΟΤ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 17, 2009

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1914/Β/8-9-2009) η σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», με βάση τους οδηγούς εφαρμογής του, καθώς και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα − Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο – Επιστολή προέδρου του ΤΕΕ

Posted by fch στο Ιουλίου 10, 2009

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου, τον  Υφυπουργό κ. Αθ. Μπούρα και τον   Γενικό Γραμματέα κ. Σ. Ευσταθόπουλο ,  σχετικά με την εγκύκλιο για την «Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο» που εκδόθηκε από το Υπουργείο  τον Απρίλιο 2009.

Το ΤΕΕ με έκπληξη έλαβε γνώση της εγκυκλίου σχετικά με την «Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο» που εκδώσατε τον Απρίλιο 2009.

Πιο συγκεκριμένα στο πεδίο ‘Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης’ δεν ορίζεται πλέον ελάχιστη στελέχωση για την τεχνική υπηρεσία, τη μονάδα διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης συμβάσεων ή την οικονομική υπηρεσία, παρά μόνο η ύπαρξη οργανωμένων (συγκροτημένων) υπηρεσιακών μονάδων, που προϋποθέτει την ύπαρξη προϊσταμένων. Συγκροτημένη (ή οργανωμένη) Τεχνική Υπηρεσία σημαίνει υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει αρμοδιότητες Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για τεχνικά έργα και τεχνικές μελέτες.

Με αυτό το σκεπτικό έχει αντικατασταθεί η παράγραφος που προβλέπει ότι η Υπηρεσία που θα αναλαμβάνει τεχνικό έργο θα πρέπει να  είναι στελεχωμένη κατ’ ελάχιστο με τρεις υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ (μονίμους ή αορίστου χρόνου) εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ή μηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ με τη δυνατότητα δέσμευσης ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να «μεριμνά για την αριθμητική επάρκεια του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, που αναλαμβάνει» να υλοποιήσει.

Ειλικρινά απορούμε:

v     Τελικά θεωρείται συγκροτημένη Υπηρεσία ένα ‘νομικό κέλυφος’  με Προϊστάμενο χωρίς στελεχιακό δυναμικό αλλά μόνο με Προϊστάμενο;

v     Πώς είναι δυνατόν να υλοποιήσει ένας φορέας τεχνικά έργα χωρίς μηχανικούς;

v     Πως είναι δυνατόν ένας φορέας να συντάξει τεύχη δημοπράτησης, να προκηρύξει, να αναθέσει και κυρίως να επιβλέψει δημόσιο τεχνικό έργο χωρίς μηχανικούς;

v     Γιατί αντί να ενισχυθούν οι Δικαιούχοι με στελεχιακό δυναμικό,  απλοποίηση διαδικασιών, υλικοτεχνική υποδομή προτιμάται η εύκολη λύση της ισοπέδωσης προς τα κάτω και της επιβολής της θεωρίας ότι όλοι μπορούν όλα;

Είναι σαφές ότι η διάταξη προωθήθηκε διότι ορισμένοι φορείς δεν μπορούσαν να πάρουν τη βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά το μεταβατικό στάδιο που προβλέπει ο Ν. 3614/08. Με την ευέλικτη όμως διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από Δικαιούχο σε Δικαιούχο, την οποία το ΤΕΕ θεωρεί ιδιαίτερα ελαστική και αδιαφανή,  ειλικρινά απορούμε  γιατί οι Φορείς που αφορά η διάταξη δεν εκχωρούν τα έργα σε άλλον φορέα μέχρι να εξασφαλίσουν διαχειριστική επάρκεια για τεχνικά έργα;

Το ΤΕΕ αναγνώρισε ως ένα από τα (λίγα) θετικά σημεία του Νόμου 3614/08 σε σχέση με τον ισχύοντα Ν. 2860/2006  την αντιμετώπιση για πρώτη φορά της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων, σημείο όπου έχει εντοπισθεί από δεκαπενταετίας το πρόβλημα έγκαιρης υλοποίησης και απορρόφησης πόρων.

Παράλληλα είχε εκφράσει τη θέση ότι:

v     Η όλη προσπάθεια πιστοποίησης των Δικαιούχων σκοπό πρέπει να έχει την ενδυνάμωση των Ελληνικών Φορέων, να βελτιώσει τα συστήματα τους  και την οργάνωση τους εισάγοντας πιο επιχειρησιακή αντίληψη ιδιαίτερα στην Δημόσια Διοίκηση/ΔΔ, η οποία θα καλείται πάντα να υλοποιήσει έργα, ανεξάρτητα από ΚΠΣ ή άλλους Κοινοτικούς πόρους.

v     Προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε η όλη διαδικασία να μην εκφυλιστεί σε συμπλήρωση εκθέσεων και αναφορών αλλά σε ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση των Δικαιούχων και στην συγχώνευση και απλοποίηση των διαδικασιών.

Με λύπη όμως το ΤΕΕ διαπιστώνει ότι το ΥΠΟΙΟ ακολουθεί ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να αποφευχθεί και η εγκύκλιος ψευδεπίγραφα καλείται «Απλοποίηση των διαδικασιών». Δεν απλοποιεί καμιά διαδικασία. Απλά κατεβάζει το νήμα στους Δικαιούχους.

Για τους λόγους που αναφέραμε θεωρούμε σκόπιμο την ανάκληση της εγκυκλίου σας που αφορά την «Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο».

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ – Συνάντηση με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας

Posted by fch στο Μαΐου 27, 2009

Τη δραστηριοποίηση του ΤΕΕ με στόχο την πιστοποίησή του και την πιστοποίηση των Περιφερειακών Τμημάτων ως τελικών δικαιούχων, ζήτησε ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, με έγγραφο προς τον πρόεδρο και τη ΔΕ του ΤΕΕ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Γ΄ΚΠΣ, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Απλοποίηση διαδικασιών για διαχειριστική επάρκεια Δικαιούχων

Posted by fch στο Απρίλιος 22, 2009

Ενημέρωση 16-9-2009 .
Εγκρίθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429

Με το υπ. αριθμ. 18703/ ΕΥΘΥ 786  έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Ευσταθόπουλου και στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τροποποιείται η υπ. αριθμ. 4670/ΕΥΣ 551/01.02.08 εγκύκλιος για τη διαχειριστική επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τις παραγράφους:

* 3.1 «Κατηγοριοποίηση δικαιούχων και τύπων επιβεβαίωσης» ,

* 3.3 «ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2. Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης» και

* 3.6 «Μεθοδολογία για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας-τυποποιημένα έντυπα».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: | 1 Comment »

Διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2008

Σε εξέλιξη βρίσκονται προσκλήσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δυνητικών δικαιούχων των διαφόρων Προγραμμάτων  κατά τη μεταβατική περίοδο (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ).

Ενδεικτικά,  η πρόσκληση για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» http://www.epeaek.gr/epeaek/jsp/el/search_details.jsp?id=1075

Κατεβάστε τις οδηγίες για τη μεταβατική περίοδο από www.espa.gr

Δείτε σχετική εγκύκλιο της 8-4-2009  για την «απλοποίηση διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο».

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Τεχνική Υποστήριξη, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , | 2 Σχόλια »

Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την επάρκεια δικαιούχων του ΕΣΠΑ

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2008

Ενημέρωση 16-9-2009 .
Εγκρίθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429

Εγκρίθηκε το τελικό πρότυπο για τη Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων του ΕΣΠΑ ΕΛΟΤ 1429.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία του ΕΛΟΤ www.elot.gr

Ωστόσο, προβλέπεται ειδική μεταβατική περίοδος για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων , για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος)

Οδηγίες για τη μεταβατική περίοδο από www.espa.gr

Δείτε σχετική εγκύκλιο της 8-4-2009  για την «απλοποίηση διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο».

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , | 1 Comment »