Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘διαβούλευση’

Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις για τα LIFE+ και Natura 2000

Posted by fch στο Δεκέμβριος 17, 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις με θέμα το περιβάλλον. Η πρώτη διαβούλευση αφορά το επόμενο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, το οποίο θα διαδεχθεί το LIFE+ μετά την λήξη ισχύος του, στα τέλη του 2013. Η δεύτερη αφορά τη χρηματοδότηση του Natura 2000, του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ. Και οι δύο διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2011.
Για το LIFE+ ζητούνται απόψεις σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις προτεραιότητες και τους τρόπους στήριξης. Η ηλεκτρονική αυτή διαβούλευση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο, η δε Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα στην κατάρτιση πρότασης για νέο χρηματοδοτικό μέσο. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι εισηγήσεις από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, εμπλεκόμενους παράγοντες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, από τον ιδιωτικό τομέα και το ευρύ κοινό. Η διαβούλευση συνίσταται σε 19 ερωτήσεις διαθέσιμες σε έξι γλώσσες της ΕΕ. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε συμμετοχές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και διαθέσιμη σε έξι γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά και πολωνικά). Το LIFE έχει συνεισφέρει, από το 1992 και μετά, πάνω από 2 δις € στην περιβαλλοντική προστασία. Πρόσβαση στη διαβούλευση μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας :
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Η δεύτερη διαβούλευση, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση του Natura 2000, θα συμβάλει στην κατάρτιση ανακοίνωσης που πρόκειται να εκδοθεί το καλοκαίρι του 2011, στην οποία θα αξιολογείται η τρέχουσα αντίληψη για τη χρηματοδότηση του δικτύου. Στη διαβούλευση το ζητούμενο είναι κατά πόσον η μέχρι τούδε ακολουθούμενη προσέγγιση υπήρξε επαρκής για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου και εξετάζονται τρόποι για τη μεγέθυνση των μέχρι στιγμής επιτυχιών.
Επιζητείται η διατύπωση των απόψεων των δημόσιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα, των εμπλεκόμενων παραγόντων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και των ενδιαφερόμενων πολιτών. Η διαβούλευση συνίσταται σε 10 ερωτήσεις, αν και ευπρόσδεκτες είναι και οι ελεύθερες ερωτήσεις και σχόλια. Το Natura 2000, ακρογωνιαίος λίθος της ενωσιακής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, αποτελεί το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Τώρα καλύπτει σχεδόν το 18% της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ. Η διαβούλευση, που διατίθεται σε έξι γλώσσες, ολοκληρώνεται στις 17 Φεβρουαρίου 2011.
http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20101215perivallon_el.htm

Advertisements

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Μαρτίου 9, 2010

Κυρία Υπουργέ,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας και κοινωνικο-οικονομικός εταίρος που συμμετέχει ως μέλος τόσο στην Επιτροπή Προέδρων του ΕΣΠΑ 2007-13 όσο και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του, σας έχει γνωστοποιήσει εγγράφως από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων σας και τρεις φορές έως σήμερα τη διάθεση και πρόθεσή του να συμβάλει στην προσπάθεια ενεργοποίησης και απλοποίησης του ΕΣΠΑ, έχοντας επιπλέον διατυπώσει και προτάσεις επί του υπό διαβούλευση θέματος.
Είναι προφανές ότι οι 5 ημέρες που διατέθηκαν για δημόσια διαβούλευση (εκ των οποίων οι 2 είναι Σαββατοκύριακο) επί της τροποποίησης του Ν.3614/07 όχι απλώς δεν επαρκούν για κατάθεση υπεύθυνων απόψεων πάνω σε θέματα τέτοιας σοβαρότητας, αλλά τροφοδοτούν και την αντίληψη ότι ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι ακριβώς η αποφυγή διατύπωσης γνώμης.
Παρόλα ταύτα, σας ενημερώνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα υποβάλει τις καταρχήν προτάσεις του επί του νομοσχεδίου εντός του επομένου τριημέρου.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα τις λάβετε σοβαρά υπόψη

Ομάδα Δράσης ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ, 08-03-2010


Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Posted by fch στο Δεκέμβριος 19, 2009

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ 2020  

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Εποχή ριζικού μετασχηματισμού για την Ευρώπη

Η χειρότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση εδώ και δεκαετίες έπληξε σκληρά την Ευρώπη με οξεία οικονομική συρρίκνωση. Προβλέπεται ότι τα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη θα γίνουν διψήφια το 2010, δηλαδή θα ανέλθουν σε επίπεδα που δεν παρατηρήθηκαν εδώ και μια δεκαετία.

Η συλλογική ανάληψη δράσης για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την τόνωση της ζήτησης και της εμπιστοσύνης με δημόσιες παρεμβάσεις συνέβαλε στην πρόληψη της οικονομικής κατάρρευσης. Ωστόσο η κρίση μας εξασθένισε. Η ΕΕ πρέπει τώρα να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες από πλευράς συνεργασίας ώστε να βγει επιτυχώς από την κρίση και να διαμορφώσει, υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες, η επόμενη γενεά δημόσιων πολιτικών.

Η έξοδος από την κρίση πρέπει να αποτελέσει και το σημείο εισόδου σε μια διατηρήσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς, σε μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη οικονομία στην οποία η ευημερία μας θα προέρχεται από την καινοτομία και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας και στην οποία οι γνώσεις θα αποτελούν τη βασική εισροή…..

Δείτε το πλήρες κείμενο :   eu2020_091215_gr[1]

( Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, η διαβούλευση ολοκληρώνεται την 15-01-2010 )

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »