Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Δημόσιο’

Ευρωπαϊκά βραβεία καινοτομίας για δημόσιους φορείς

Posted by mechcon στο Ιουλίου 16, 2012

Στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου για την έρευνα και Τεχνολογία θα δοθούν Ευρωπαϊκά βραβεία καινοτομίας σε δημόσιους οργανισμούς οι οποίοι έχουν να επιδείξουν καινοτόμα έργα εν λειτουργία, προς όφελος των πολιτών τους.

Υποβολή προτάσεων: Από 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως 15 Φεβρουαρίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες

Advertisements

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Α΄ Εξαμήνου 2011

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 26, 2011

734 προγράμματα επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους πραγματοποιούνται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  – ΙΝΕΠ για το A΄ εξάμηνο του 2011. Από αυτά 381 θα διεξαχθούν σε 54 πόλεις της Περιφέρειας. Είναι όλα πιστοποιημένα και απευθύνονται σε τουλάχιστον 18.000 στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Τα παραπάνω προγράμματα καλύπτουν 104 τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων, εκ των οποίων οι 51 είναι νέα σεμινάρια, πολλά εκ των οποίων αντιστοιχούν στα  μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.
Στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται 56 επιμορφωτικές δράσεις για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και  30 προγράμματα για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τις Μονάδες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

ΚΕΝΑΚ Πρόσκληση για ενεργειακούς επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Ιουνίου 25, 2010

Ενημέρωση 12-10-2010

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσκληση για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (προσωρινών, για ένα χρόνο).
Δείτε την πρόσκληση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR

 

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει την πρόθεση να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνόμενη σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Οι Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή θα χορηγούνται αποκλειστικά σε διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτηρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία απασχόλησης (αντικείμενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση και ειδικότερα καθήκοντα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.buildingcert.gr.

Όταν εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα θα ακολουθήσει από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ η ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Επίσης, με άλλη προκήρυξη, καλούνται μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι να στελεχώσουν την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ΕΥΕΠΕΝ. Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | 1 Comment »

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Διαβούλευση για επανασχεδιασμό

Posted by mechcon στο Απρίλιος 5, 2010

Μέχρι 15 Απριλίου 2010 τίθεται σε διαβούλευση το επανασχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση»  .

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 23-4-2010 αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο μίας ισορροπημένης  προσέγγισης, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους για την άρση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και την υλοποίηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων σε ορίζοντα τετραετίας, η κυβερνητική πολιτική στον τομέα των ΤΠΕ θα κινηθεί σε 3 παράλληλους άξονες δράσης:

1. Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών ΤΠΕ που δημιουργήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έργων του Γ ΚΠΣ, με παρεμβάσεις διορθωτικού και βελτιωτικού χαρακτήρα. Στόχος είναι η αποφυγή της απαξίωσης επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει και μένουν ανενεργές, μέσω της παραγωγικής τους αξιοποίησης στον βαθμό που είναι εφικτό κατά περίπτωση.

2. Άμεση υλοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού επιχειρησιακά κρίσιμων έργων που θα επιλύσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και θα συμβάλλουν στην ταχεία ανασύνταξη της πραγματικής οικονομίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται και έργα που έχουν υποβληθεί/ ενταχθεί ήδη στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και είναι συμβατά με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, καθώς και ένα σύνολο νέων παρεμβάσεων άμεσης εφαρμογής, που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με διαφανείς και απλοποιημένες διαδικασίες εντός του 2010.

3. Άμεση ενεργοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κεντρικούς στόχους:

 • Την ενσωμάτωση των πολιτικών προτεραιοτήτων που έχουν αποτυπωθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα και την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών, έναντι του υφιστάμενου ασαφούς χαρακτήρα του Προγράμματος,
 • Την εξειδίκευση του Προγράμματος μέσω κατάλληλων Προσκλήσεων, ώστε να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις της ελληνικής πραγματικότητας, στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης των υποδομών, της στήριξης της ιδιωτικής οικονομίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
 • Την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας αλλά και της ουσιαστικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
 • Τη διασφάλιση μίας αντικειμενικής, αποτελεσματικής και απόλυτα διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων έργων προς υλοποίηση,
 • Το συντονισμό – ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες του Ε.Π. «διοικητική μεταρρύθμιση» και ειδικότερα με τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Το διαχωρισμό προτεραιοτήτων με επικαλυπτόμενες δράσεις άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ».

Δείτε και πάρτε μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων

Posted by mechcon στο Μαρτίου 22, 2010

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων φορέων του Δημοσίου για την εκπαίδευση και κατάρτιση των Δημοσίων Υπαλλήλων ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση».

Η πρόσκληση αφορά:

 • Τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
 • Την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
 • Τη  Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Λοιπούς φορείς που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Δημοσίους Υπαλλήλους

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | 1 Comment »

Αλλαγές στη διαχείριση του ΕΣΠΑ – Διαβούλευση

Posted by mechcon στο Μαρτίου 4, 2010

Σχέδιο νόμου με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις, δημοσιεύθηκε στις  3-3-2010 προς  διαβούλευση μέχρι τις 8-3-2010.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται: «Η πολυπλοκότητα του συστήματος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρμογή του, από την έναρξή του το 2007 μέχρι σήμερα, οδήγησε σε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων του και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από την έναρξη του ΕΣΠΑ, μέχρι σήμερα, δεν ξεπερνάει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των Προγραμμάτων του.
Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, για άμεση και δραστική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης».

Το υπό διαβούλευση κείμενο βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypoian/?option=espa_diataxeis

Posted in Τεχνική Υποστήριξη | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Προκηρύξεις για ψηφιακές υπηρεσίες

Posted by mechcon στο Ιουλίου 15, 2009

Τρείς προκηρύξεις για δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, της επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση δημοσιεύθηκαν από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Απευθύνονται σε φορείς του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικούς εταίρους και μη κερδοσκοπικούς φορείς (για υπηρεσίες βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών) .

Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από 31/8/2009 (Μέχρις εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης)

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη


Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Προδιαγραφές θέσεων Δημοσίου τομέα

Posted by mechcon στο Ιουλίου 5, 2009

Πρόσκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων».

Στο πλαίσιο του έργου θα καθοριστούν κοινές προδιαγραφές περιγραφής θέσεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει και τις σχετικές με τα επαγγελματικά δικαιώματα Οδηγίες τις Ε.Ε. και θα καλύπτουν ενδεικτικά τα εξής πεδία: – Τον τίτλο και τον ορισμό της θέσης – Το σκοπό και τα αντικείμενα της θέσης. – Tην ανάλυση της θέσης σε κύριες και επιμέρους λειτουργίες που επιτελεί, την περιγραφή των καθηκόντων και τις απαιτούμενες συνθήκες άσκησής τους. – Tον προσδιορισμό των απαραίτητων προσόντων, (δηλ. γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) και τους κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής για την ανταπόκριση στις λειτουργίες και στη θέση συνολικά.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για μελέτη διαχείρισης κρίσεων

Posted by mechcon στο Ιουνίου 2, 2009

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προτίθεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης κρίσεων, τη δημιουργία ειδικού κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου, στο πλαίσιο ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απρόβλεπτων κρίσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013».

Ημερομηνία λήξης προσφορών 22-6-2009

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Τεχνική Υποστήριξη | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Σημαντικές επισημάνσεις από τους Εργαζόμενους της ΜΟΔ

Posted by mechcon στο Μαΐου 13, 2009

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ. ΑΕ) της 6ης Μαΐου 2009  έλαβε  απόφαση στην οποία επισημαίνονται κρίσιμα ζητήματα για το Γ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ αλλά και για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στη ΜΟΔ ΑΕ και κρίνουμε σκόπιμο να τη δημοσιεύσουμε.

Κατεβάστε την απόφαση

Posted in Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | 3 Σχόλια »

Επιχορήγηση επιχειρήσεων και φορέων για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων

Posted by mechcon στο Μαΐου 13, 2009

Με την με αριθμ. 8780/208/28-3-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 690/Β/14-4-2009) καθορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η τακτική επιδότηση τους λόγω ανεργίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αρχίσει στις 13-5-2009.

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση (25) ημερών το μήνα είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται ο άνεργος.

Περισσότερες πληροφορίες: ΟΑΕΔ- http://www.oaed.gr/Pages/SN_855.pg

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Δύο σημαντικές «ψηφιακές» διαβουλεύσεις

Posted by mechcon στο Απρίλιος 2, 2009

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοίνωσε στις 30-3-2009 δύο σημαντικές διαβουλεύσεις οι οποίες αφορούν σε θέματα Πληροφορικής, στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Οι διαβουλεύσεις είναι ανοικτές για προτάσεις έως 15-4-2009 και αφορούν :

«Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητας τους μέσω ΤΠΕ»

Το αντικείμενό της αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητας & καινοτομικής δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.
Περισσότερα: Παρατηρητήριο  για την ΚΤΠ

«Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης»

Το αντικείμενό της αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης / προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών & μείωσης του ψηφιακού χάσματος.
Περισσότερα: Παρατηρητήριο για την ΚΤΠ

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Προκήρυξη μελέτης για εξυπηρέτηση πολιτών και Ευρωπαϊκή εμπειρία

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 18, 2009

Νέα προκήρυξη από το Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με τίτλο «Μελέτη καταγραφής του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών σε είκοσι (20) χώρες μέλη της Ε.Ε.» που αφορά μεταξύ άλλων: ανάλυση και καταγραφή αναγκών εξυπηρέτησης του πολίτη από τον Δημόσιο Τομέα, διερεύνηση του ωραρίου εξυπηρέτησης στην Ευρώπη, πρόταση τροποποίησης ωραρίου Δημοσίων Υπηρεσιών και σύνταξη σχεδίου διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών.

Περισσότερα: ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Προκηρύξεις για τα ΠΕΠ

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 9, 2009

Σημαντικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων  για οδικά έργα, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, σχολεία κλπ προκηρύχθηκαν στις αρχές του 2009, μέσα από διάφορα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σε όλη την Ελλάδα.

Απευθύνονται σε Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειών, Νομαρχιών, ΟΤΑ κλπ

Περισσότερα: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Εγχειρίδιο Κοινοτικών Κανόνων Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 3, 2009

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Είναι χρήσιμο και για τους μηχανικούς που προετοιμάζονται για  την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ  από τον  φορέα  / επιχείρηση που συνεργάζονται ή για την τεκμηρίωση των μελλοντικών προτάσεων που θα υποβληθούν.

Περιλαμβάνει το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων οι οποίες μπορούν να  αξιοποιηθούν καθώς και τους όρους που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Το κανονιστικό πλαίσιο (Κατευθυντήριες, Κανονισμοί, Πλαίσια, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις), όπως ισχύει μετά την πρόσφατη αναθεώρησή του, παρουσιάζεται σε κωδικοποιημένη μορφή, για τις διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων: Περιφερειακές ενισχύσεις, De Minimis, Οριζόντιου τύπου ενισχύσεις (π.χ. Έρευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία, Προστασία Περιβάλλοντος), Ειδικοί Κανόνες και Ειδικά Μέσα ενισχύσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει το σύνολο των κανόνων ώστε να επιλέξει το κατάλληλο μέσο για τη διαμόρφωση καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις και Απασχόληση
 • Ενισχύσεις προς νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις Σελ. 13

DE MINIMIS Σελ. 17

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σελ. 19

 • Επενδύσεις και απασχόληση  Σελ. 20
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα Σελ. 23
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Σελ. 26
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σελ. 29

 • Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση
 • Απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία
 • Αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σελ. 33

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σελ. 36

 • Ενισχύσεις δαπανών δικαιωμάτων βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις
 • Ενισχύσεις για Καινοτόμο διεργασία και Οργανωτική Καινοτομία στον τομέα των Υπηρεσιών
 • Ενισχύσεις για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καινοτομίας και Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας
 • Ενισχύσεις για δανεισμό προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
 • Ενισχύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη στους Τομείς Γεωργίας και Αλιείας
 • Ενισχύσεις Μελετών Τεχνικής Σκοπιμότητας
 • Ενισχύσεις για συμπλέγματα φορέων Καινοτομίας (Clusters)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Επενδυτικές Ενισχύσεις προς Επιχειρήσεις για την Υπέρβαση των Κοινοτικών Προτύπων ή για την αύξηση της Προστασίας του Περιβάλλοντος ελλείψει Κοινοτικών Προτύπων Σελ. 48
 • Ενισχύσεις για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπορβαίνουν τα Κοινοτικά Πρότυπα και αυξάνουν το βαθμό προστασίας του Περιβάλλοντος ελλείψει Κοινοτικών προτύπων Σελ. 55
 • Ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά Κοινοτικά Πρότυπα Σελ. 61
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα εξοικονόμησης Ενέργειας Σελ. 67
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης Σελ.74
 • Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Σελ. 82
 • Ενισχύσεις για εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών Σελ. 90
 • Ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις Τηλεθέρμανσης Σελ. 95
 • Ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών Φόρων Σελ.98
 • Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων  Σελ. 100
 • Ενισχύσεις για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων  Σελ. 103
 • Ενισχύσεις περιλαμβανόμενες σε συστήματα εμπορεύσιμων αδειών Σελ. 106
 • Ενισχύσεις για την αποκατάσταση Μολυσμένων Χώρων Σελ. 109
 • Ενισχύσεις για διάσωση και αναδιάρθρωση Σελ. 111

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Σελ. 115

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ενισχύσεις στην παραγωγή Γεωργικών Προϊόντων  Σελ. 122
 • Διατήρηση Παραδοσιακών Τοπίων και Κτιρίων  Σελ. 129
 • Μετεγκατάσταση Αγροτικών Κτιρίων για λόγους δημοσίου συμφέροντος σελ.  134
 • Ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων Γεωργών και ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση σελ. 138
 • Ενισχύσεις σε ομάδες παραγωγών  Σελ. 144
 • Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση νόσων ζώων και φυτών και της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς Σελ. 149
 • Ενισχύσεις για ζημιές που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Σελ. 154
 • Ενισχύσεις για την πληρωμή ασφαλίστρων Σελ. 160
 • Ενισχύσεις αναδασμού  Σελ. 160
 • Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας Σελ. 165
 • Τεχνική Υποστήριξη στον Γεωργικό Τομέα Σελ. 171
 • Στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας  Σελ. 177
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις συναφείς με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών Προϊόντων
 • Ενισχύσεις για την ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων
 • Ενισχύσεις  NATURA 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία  2000/60/ΕΚ
 • Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων σε ορισμένες περιοχές
 • Ενισχύσεις για την εκπλήρωση προτύπων
 • Ενισχύσεις για τις άκρως απόκεντρες Περιφέρειες και τις νήσους του Αιγαίου
 • Ενισχύσεις για την κατάργηση ικανότητας παραγωγής, επεξμεργασίας και εμπορίας
 • Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
 • Ενισχύσεις για Απασχόληση
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη
 • Μέσα οριζόντιων ενισχύσεων που έχουν εφαρμογή στο τομέα της Γεωργίας
 • Ενισχύσεις για τη διαφήμιση γεωργικών προϊόντων
 • Ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων
 • Ενισχύσεις που συνδέονται με φορολογικές απαλλαγές βάσει της οδηγίας  2003/96/ΕΚ
 • Ενισχύσεις για το δασικό τομέα Σελ. 183

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΜΜΕ  Σελ. 192

Υ.Γ.Ο.Σ. Σελ. 196

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Σελ. 199

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. 202

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σελ. 204

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σελ. 207

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Κοινοτικών Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων από τη διεύθυνση:

http://www.ypan.gr/docs/egxeiridio%20kratikon%20enisxyseon.pdf


Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ψηφιακή Σύγκλιση – Πρόσκληση για Φορείς (04_2.1)

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 26, 2009

Ανοικτή πρόσκληση για Φορείς (Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς φορείς, Συλλόγους κλπ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης, ανακοινώθηκε στις 12-1-2009 με Κωδικό Πρόσκληση 04_2.1.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ένα σχεδόν ανεξάντλητο πεδίο έργων, τα οποία μπορούν να ενταχθούν μέσω ΠΕΠ, από εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, έως διαδικασίες εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του πολίτη, μεταφορές, τουρισμό κλπ.

Αποτελεί μια πρόκληση για τους μηχανικούς, να σχεδιάσουν και να υποβάλουν έργα στους φορείς που εργάζονται ή με φορείς που συνεργάζονται.

Αναλυτικά, οι δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι εξής:

1. Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

2. Ανεξάρτητες Αρχές

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

4. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού1)

5. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν συσταθεί ή έχει κυρωθεί η σύστασή τους με νόμο ή κατά εξουσιοδότηση νόμου, είτε συμμετέχει σε αυτά το Κράτος ή ΝΠΔΔ κατά ποσοστό άνω του 50% είτε ασκείται ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία επ΄ αυτών από το Δημόσιο ή διορίζονται οι διευθύνοντες αυτού από το Κράτος ή χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή άλλο ΝΠΔΔ.

6. ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα

7. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα
 • Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους
 • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα2
 • Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους

8. Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους, οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις των ΜΚΟ και έχουν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις

με τον εκάστοτε αρμόδιο κρατικό φορέα για τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων πανελλήνιας εμβέλειας

Αντικείμενο προτάσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Ενδεικτικά, δύνανται να αφορούν:

 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών όπως για παράδειγμα εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία, που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην αύξηση αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • στην αύξηση της συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών με ενδεχόμενη αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών.
 • στην έμφαση σε παρεμβάσεις αξιοποίησης τεχνολογίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη σχέση πολιτών-τεχνολογίας (π.χ. καταναλωτών-τεχνολογίας).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη διασφάλιση των συστημάτων από κακόβουλες επιθέσεις.
 • στην αύξηση του βαθμού εξοικείωσης των πολιτών σε ζητήματα ασφάλειας των ΤΠΕ.
 • στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω ΤΠΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της απαιτούμενης προσπάθειάς τους για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται.
 • στην απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην υγεία, στην γεωργία.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως:

 • ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση.
 • υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενσωμάτωσης σχετικών πόρων και σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ.
 • ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τεχνολογικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 • ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας – πολιτισμού.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον αθλητισμό, όπου στοχεύεται και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αθλητών.
 • portals τουριστικού περιεχομένου.
 • συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.
 • ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (παρεμβάσεις απόλυτα συμβατές με τον Γενικό Στόχο 10 του ΕΣΠΑ).
 • τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες.
 • ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου.
 • υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτροπή φυσικών καταστροφών.

Βασική προϋπόθεση είναι ο φορέας να διαθέτει Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Β) Δικαιούχου

Καταληκτική ημερομηνία: Από 14 Ιανουαρίου 2009 μέχρι την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Αναλυτικές πληροφορίες:

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/4thperiod/newopis_digital/invitations_espa/p_04_2.1.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »