Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘αειφόρος κατασκευή’

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Ερευνητικές προτεραιότητες

Posted by fch στο Απρίλιος 8, 2009

Η εκτελεστική γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή (ΕΠΕΤΚ) μας κοινοποίησε τις ερευνητικές προτεραιότητες που έχουν συνομολογήσει όλοι οι ερευνητικοί φορείς (Πολυτεχνεία και ΕΚ της χώρας) που ανήκουν στην Πλατφόρμα, από κοινού με τη Βιομηχανία Δομικών Υλικών, τον Κατασκευαστικό Κλάδο και το Μελετητικό Κλάδο που επίσης μετείχαν, καθώς και φορείς χρήστες (Δήμοι, ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.α.)προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις ερευνητικές προτεραιότητες που θα προταθούν από το ΤΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ – ΥΠΕΠΘ.

Η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΠΕΤΚ,

Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΠΕΤΚ

Α. Μοροπούλου, Πρόεδρος,Κ. Συρμακέζης, Αναπληρωτής Πρόεδρος,

Μ. Γρόσσου, Μέλος,Π. Ζαννής, Μέλος,Ε. Κανιτάκη, Μέλος, Ι. Παπαϊωάννου, Μέλος, Χ. Ακριτίδης, Μέλος, Β. Χανδακάς, Μέλος.

Στρατηγική της Ελληνικής Πλατφόρμας ΕΡΕΥΝΑΣ & Τεχνολογίας για την Κατασκευή

Προτεραιότητες Της Eρευνας για την Αειφόρο Κατασκευή

Ανάπτυξη καινοτομιών για την ενίσχυση της αειφορίας των κατασκευών / υποδομών με την υιοθέτηση ερευνητικών προτεραιοτήτων:

q για κατάλληλο / βιοκλιματικό σχεδιασμό

q για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων

o της κατασκευής στο περιβάλλον (βέλτιστες πρακτικές για ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και των πρώτων υλών για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος)

o των περιβαλλοντικών φορτίων στην κατασκευή

q για την αύξηση του χρόνου ζωής της κατασκευής με μείωση του κόστους (αειφόρα υλικά – προηγμένα και παραδοσιακά – και κατασκευαστικές τεχνικές και τεχνολογίες)

q για την εισαγωγή επί τόπου υψηλής μετρητικής τεχνολογίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλικών, έργων, παραγωγικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματική κλίμακα

q για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και έμπειρων συστημάτων για την αποτίμηση των δεδομένων

q για την ανάδειξη δεικτών αναγκαιότητας επέμβασης και κατωφλίων προειδοποίησης και συναγερμού

q για την ανάπτυξη και προσαρμογή συστημάτων ποιότητας

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »