Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Archive for the ‘Περιβάλλον’ Category

Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, η διαχείριση αστικών λυμάτων, η εφαρμογή σχεδίων δράσης για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. Στοχεύει επίσης στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των βιότοπων, στις υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, στην πρόληψη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
Βασικό υλικό στη σελίδα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε Δημοτικές εγκαταστάσεις

Posted by leftengineer στο Ιουνίου 29, 2013

Πρόσκληση για «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα, υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. »  που απευθύνεται σε ΟΤΑ  Α ή Β βαθμού και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον – Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας

Posted by mechcon στο Απρίλιος 11, 2012

Την έναρξη του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ στις 9-4-2012. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ, προβλέπει 150.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και εμπορικά κτήρια).», που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα.

Ενδιαφέρουσα προς το παρόν είναι η ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.ktizontastomellon.gr   , όπου παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες, μεταξύ άλλων προμηθευτές υλικών (μπορείτε να εγγραφείτε), ενώσεις προμηθευτών και επαγγελματιών που συνεργάζονται (απουσιάζουν φορείς μηχανικών) , γενικές πολιτικές, προδιαγραφές και πρότυπα κλπ

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Δήμους

Posted by mechcon στο Απρίλιος 2, 2012

Καλούνται οι Δήμοι της Χώρας να υποβάλουν προτάσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών κτιριακών υποδομών.

Προθεσμία:  30-6-2012

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συγκροτήματα σχολείων

Posted by mechcon στο Απρίλιος 2, 2012

Καλούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων και το Υπουργείο Παιδείας να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια ενιαία συγκροτήματα σχολικών κτιρίων, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρείς (3) τύπους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι χρηματοδοτείται

Δράσεις ΑΠΕ:

 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
 • Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
 • Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
 • Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (πλην ανεμογεννητριών), συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
 • Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:

 • Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους
 • Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 • Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
 • Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
 • Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
 • Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
 • Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου
 • Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής)
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως
  ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2 και άλλων ρύπων κ.λ.π.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.α.), αποδόσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.α.
 • Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ)
 • Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.

Προθεσμία:  30-6-2012

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Νέοι προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 17, 2012

Παράλληλα με την πρόσκληση για μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές, δημοσιεύθηκε και πρόσκληση για νέους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, με προθεσμία έως 28 Φεβρουαρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.buildingcert.gr

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Πράσινα δώματα σε Δημόσια κτίρια

Posted by leftengineer στο Δεκέμβριος 9, 2011

Μέχρι 6-2-2012 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις στο έργο Πράσινα Δώματα σε Δημόσια κτίρια, από Υπουργεία, Περιφέρειες, Καλλικρατικούς ΟΤΑ, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού κοινωφελούς χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Δημόσια διαβούλευση «2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής απόδοσης»

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 27, 2011

Δημόσια διαβούλευση για το «2ο Σχέδιο δράσης Ενεργειακής απόδοσης» (ΣΔΕΑ) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. 

Με το  ΣΔΕΑ, η πολιτεία παρουσιάζει μέτρα για τη μείωση της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης του δημόσιου τομέα, καθώς και ένα σύνολο δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.  Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά σε μηχανισμούς χρηματοδότησης μέσω της προώθησης των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και σε επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. _

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ_ http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6c1b9f9a8d&e=2de5bbb54a

Posted in Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Ποια είναι τα 107 σημαντικά έργα που επιταγχύνονται μέσα στο 2011

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 23, 2011

Ανακοινώθηκαν τα 107 έργα που συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν μέσα στο 2011 από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., κ. Johannes Hahn.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, πρόκειται να δρομολογηθούν έως το τέλος του 2011 σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Δείτε αναλυτικά τα έργα στη διεύθυνση www.espa.gr 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω πίνακες έργων:

 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΔΑ Μεταφορών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠΠΕΡΑΑ
 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφερειών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Προσπελασιμότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, Περιβάλλον, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 14, 2011

Ενημέρωση 16-1-2010

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, τον οδηγό εφαρμογής και τα έντυπα του προγράμματος από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank – Ergasias A.E.
Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου  2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).
Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view , ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά για το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, τον οδηγό εφαρμογής και τα έντυπα του προγράμματος από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών από ΥΠΕΚΑ

Δείτε εκλαϊκευμένη παρουσίαση «Γνωρίζετε την Ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας; Μάθετε περισσότερα και βελτιώστε την»

Το σύνολο του υλικού του  Προγράμματος  αναμένεται να αναρτηθεί  στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/.

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Νέα Ταμεία για την ανάπτυξη και τις Επιχειρήσεις

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 17, 2010

Ποια είναι τα νέα Ταμεία και ποια τα χαρακτηριστικά τους. Αρχικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι μηχανικοί για τα ταμεία «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», Jeremy, Jesica, Επιχειρηματικότητας για Καινοτόμες Επιχειρήσεις,  Αγροτικής ανάπτυξης κλπ, μέσα από σημείωμα συναδέλφου, μέλους της Επιτροπής ΕΣΠΑ του ΤΕΕ.

Τα Υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης,  το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών  σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει στην ίδρυση νέων Επενδυτικών Ταμείων.

Τα ταμεία αυτά φιλοδοξούν να αποτελέσουν σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης της ανάπτυξης τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου.

Τα ταμεία επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση της ζήτησης και της επιχειρηματικότητας με στόχο τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη.

 

Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των Ταμείων αυτών θα έχει η το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) ΑΕ που θα έχει τον τίτλο «Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ».

Το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, είναι μια ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 2003-2004, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει το ποσό των €1.712.885.700.

Βασικός σκοπός του ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά, λειτουργώντας ως ένας κρίκος μεταξύ της μικρής επιχείρησης και της τράπεζας. Έτσι, διευκόλυνε και τις δύο πλευρές αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από τον επιχειρηματικό κίνδυνο και από το δάνειο. Από τη μία προσέφερε στον επιχειρηματία εγγυητική κάλυψη (ώστε να εγκριθεί π.χ. το δάνειό του) και από την άλλη παρέχει στην τράπεζα ασφάλεια, ακόμη και σε δάνεια υψηλού κινδύνου.

 

Το ΕΤΕΑΝ θα είναι και επενδυτικό ταμείο και ταμείο εγγυήσεων. ΔΕΝ θα έρχεται σε άμεση επαφή ή συναλλαγή με τους τελικούς δικαιούχους, είτε αυτοί είναι επιχειρήσεις είτε είναι νομικά πρόσωπα.

Το ΕΤΕΑΝ θα συν-επενδύει ίδια δανειακά κεφάλαια ή μετοχικό κεφάλαιο, ή θα παρέχει εγγυήσεις, ή οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω, με επιλεγμένους -μέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία- χρηματοπιστωτικούς ή επενδυτικούς οργανισμούς.

 

Τα νέα χρηματοδοτικά μέσα θα κινητοποιήσουν δημόσια δαπάνη από το ΕΣΠΑ, ύψους τουλάχιστον 2 δις ευρώ στην περίοδο 2010-2011, ενώ το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με πρόσθετους πόρους το 2012 και το 2013.

Ο συνολικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, που θα χρηματοδοτήσουν τα νέα Ταμεία αναμένεται να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 6 δις Ευρώ στην επόμενη πενταετία, σε τομείς κλειδιά για την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά, η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, η διαχείριση του περιβάλλοντος, του υδατικού δυναμικού και των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και βεβαίως η Κοινωνική Συνοχή.

(ΣΣ 6 δις € συμπεριλαμβάνουν τα κεφάλαια των Τραπεζών και τους ίδιους πόρους των ιδιωτών).

 

Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται νέα και αξιοποιούνται υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα, όπως  το:

 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας,
 • Ταμείο JEREMIE
 • Ταμείο JESSICA,
 • Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων,
 • Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
 • Ταμείο Αλιείας
 • Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας για να στηρίξει την κοινωνική και οικονομική συνοχή (υπό διαβούλευση με το Υπουργείο Απασχόλησης). Πρόκειται για ένα νέο Ταμείο που θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα είναι απόλυτα συμπληρωματικό με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας ειδικότερα στην επιχειρηματικότητα με σαφή κοινωνικό χαρακτήρα.

 

Ποιοι φορείς θα διαχειρίζονται τα νέα Ταμεία:

1. Το ΤΕΜΠΜΕ, που σύντομα μετεξελίσσεται νομοθετικά και οργανωτικά σε «Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -ΕΤΕΑΝ» (ΣΣ τι κατακρατεί για τη διαχείριση?)

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την JESSICA  ( ΣΣ κατακρατεί ποσοστό για τη διαχείριση)

3. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τον JEREMIE (ΣΣ κατακρατεί ποσοστό για τη διαχείριση)

 

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων ταμείων

 

Συγχρηματοδοτούνται κατά 85% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΣΠΑ.

Δίνουν ευνοϊκά δάνεια ή μετοχικό κεφάλαιο ή εγγυήσεις προς όφελος των τελικών  ικαιούχων, πάντα μέσω επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών οργανισμών. Δεν δίνουν επιχορηγήσεις, μπορούν όμως να συνδυαστούν με κάποιες επιχορηγήσειςτου ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ προς τους τελικούς δικαιούχους.

Ανακυκλώνουν και επανεπενδύουν συνεχώς τους δημόσιους πόρους τους, μαζί με τις αποδόσεις τους.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια που συν-επενδύονται επιστρέφονται στους ιδιώτες επενδυτές μαζί με τις αποδόσεις τους, μετά από κάθε επενδυτικό κύκλο.

Η μόχλευση των ιδίων κεφαλαίων ύψους 2 δις των νέων χρηματοδοτικών μέσων ώστε να φθάσουν τα 6 δις επενδύσεων, θα γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια και/ή με δανειακά κεφάλαια του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβανόμενων και δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς εμπορικές Τράπεζες, ή προς Δήμους, ή άλλους φορείς.

Οι Τράπεζες ή άλλοι χρηματοπιστωτικοί ή επενδυτικοί οργανισμοί που επιλέγονται μέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θα είναιοι συν-επενδυτές και οι τελικοί διαχειριστές των νέων χρηματοδοτικών μέσων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα Επενδυτικά Ταμεία

Το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’Οίκον» για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

Μέσα από το Ταμείο αυτό θα δοθούν άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Τα δάνεια θα συνδυάζονται με επιχορήγηση, μέσω της οποίας θα απομειώνεται το ποσό

του δανείου που θα αποπληρώνεται στην Τράπεζα κατά 15% ή 30% , ανάλογα

με το ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου.

Το Ταμείο διαθέτει ήδη 200 εκ € από το ΕΣΠΑ, που θα επενδυθούν ως δανειακά κεφάλαια για το ανακυκλούμενο Ταμείο. Έχει επίσης και περίπου άλλα 200 εκ € από το ΕΣΠΑ για τις παράλληλες επιχορηγήσεις προς τους δικαιούχους.

Ζητείται από τις Τράπεζες να συν-επενδυθούν επί πλέον 400 εκατ. ευρώ .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ημερομηνία λήξης για την υποβολή προσφορών την 4.10.2010.

Η συνολική επένδυση στην πραγματική οικονομία θα είναι για αυτή την πρώτη προκήρυξη του Ταμείου 800 εκ € (από τα οποία 600 εκ € είναι τα συνολικά δανειακά κεφάλαια και 200 εκ € από το ΕΣΠΑ για τις παράλληλες επιχορηγήσεις).

 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού τους.

Στοχεύει ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως από νέους ανθρώπους με ιδέες, δυναμισμό και διάθεση για δημιουργία και δουλειά.

 

Ειδικότερα το Ταμείο θα συνδεθεί με τη χρηματοδότηση με δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους επενδύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, και φυσικά θα στοχεύει ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομικών και φιλικών προς το περιβάλλον.

Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι από:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας συνεισφέρεται μέσα στο 2010 ποσό ύψους 460 εκατ. Ευρώ. Το 2011 μπορούν να προστεθούν και άλλοι πόροι του ΕΣΠΑ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Από τις Τράπεζες για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ζητείται:

1. Πρώτον, να συν-επενδύσουν με το νέο Ταμείο το διπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του, δηλαδή περίπου 1 δις ευρώ.

2. Δεύτερο, να προχωρήσουν σε νέες μορφές επενδυτικής πρακτικής και σε νέα ευέλικτα σχήματα με ειδικευμένη στελέχωση, όπως Venture Capital, Start up and seed capital, business angels, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας της νέας εποχής.

 

JEREMIE

Στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Η δημόσια δαπάνη που έχει κινητοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα για το Ταμείο JEREMIE είναι της τάξης των 250 εκατομμύρια Ευρώ (ΣΣ +150 εκ. ευρώ για την Ψηφιακή Σύγκλιση ?).

Διαχειριστής είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΣΣ δηλαδή αυτό επιλέγει τις ενδιάμεσες τράπεζες κλπ).

Από τις Τράπεζες ζητείται να συμβάλλουν με τουλάχιστον άλλα 250 εκατομμύρια Ευρώ.

JESSICA

Αφορά στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη μέσω έργων που γίνονται με παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ.

Η δημόσια δαπάνη που κινητοποιείται σήμερα μέσω του ΕΣΠΑ για την JESSICA είναι 258 εκ Ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου JESSICA θα μοχλευθούν με ευνοϊκά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με τη συμμετοχή Τραπεζών και ιδιωτών επενδυτών.

Από τις Τράπεζες για το Ταμείο JESSICA στην Ελλάδα στοχεύονται

600 εκ ευρώ μέσα από σχήματα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων ή άλλης μορφής συνεργασιών.

Μπορεί όμως οι συνολικές επενδύσεις να φθάσουν και τα 3 δις Ευρώ, με κατάλληλη και σωστή δουλειά και συνεργασίες.

Διαχειριστής είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και Ταμείο Αλιείας για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο

Έχουν επίσης ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δημιουργία δύο νέων Ταμείων Εγγυοδοσίας και Δανειοδοτήσεων μέσω του ΕΣΠΑ / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα 2007 – 2013, για μεταποιητικές γεωργικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας. Στόχος των δύο αυτών Ταμείων είναι η καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους και της ανάπτυξής τους είτε μέσω εγγυήσεων δανείων είτε μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, και σύντομα το ΕΤΕΑΝ που θα αποτελέσει τη μετεξέλιξή της, θα διαχειριστεί τα ταμεία αυτά.

 

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 12, 2010

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσκληση για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (προσωρινών, για ένα χρόνο).

Δείτε την πρόσκληση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR

 

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

ΚΕΝΑΚ και Ενεργειακοί Επιθεωρητές: Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ, ΤΟΤΕΕ και Λογισμικό

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 6, 2010

Ενημέρωση 13-1-2010

Προκήρυξη Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Ενημέρωση 28-12-2010

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών από ΥΠΕΚΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ

Συνολικό νομικό πλαίσιο για τον ΚΕΝΑΚ στο ΥΠΕΚΑ

Ενημέρωση 28-10-2010

ΟΔΗΓΙΕΣ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΕΕ

Χρήσιμες πληροφορίες για τον ΚΕΝΑΚ από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πρότυπες Μελέτες, Λογισμικό  κλπ

12 Ημερίδες Ενημέρωσης από ΤΕΕ

Συζήτηση για τον ΚΕΝΑΚ και πρόσθετα στοιχεία από forum μηχανικών (ανεξάρτητη δράση, χωρίς ευθύνη του  ΤΕΕ)

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Οικ. 1603/4 Οκτωβρίου 2010) – Η υπογραφή των Μελετών θα γίνεται από δύο μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά, ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ.

Δείτε σχετικά:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=29ttxP%2b58fw%3d&tabid=508&language=el-GR

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα το λογισμικό και τις τέσσερις Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ).

Δείτε σχετικά: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak

Posted in Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

Posted by mechcon στο Ιουλίου 19, 2010

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».   Σε αυτήν εντάσσονται επιδεικτικά έργα σε δημόσια κτίρια, όπου στεγάζονται υπηρεσίες Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σκοπός του ΥΠΕΚΑ είναι αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί και στους υπόλοιπους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.   Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται έργα που περιορίζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης των κτιρίων. Θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν: ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού, συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, προσθήκες θερμομόνωσης, νέα κουφώματα, συστήματα ηλιοπροστασίας και αερισμού, φύτευση ταρατσών, νέοι καυστήρες, αντικατάσταση παλιού κλιματιστικού με κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης, εγκαταστάσεις συστημάτων μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κ.ά.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τους επόμενους έξι μήνες και μέχρι την εξάντληση των παραπάνω διαθέσιμων πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Απαιτούμενα στοιχεία για υποβολή αιτήσεων στην Υπουργική Απόφαση της πρόσκλησης,  στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ (www.epperaa.gr).

Posted in ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | 2 Σχόλια »

«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» – ανακοινώνεται εντός των ημερών η έναρξη του προγράμματος

Posted by fch στο Ιουλίου 14, 2010

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου,

έπειτα από πολλές αναβολές, ανακοινώνεται εντός των ημερών η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» που κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει γύρω στα 400 εκ. ευρώ, έναντι των 200 εκ. που είχαν αρχικώς ανακοινωθεί, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα από 100.000 δικαιούχους να κάνουν ενεργειακό λίφτινγκ στο σπίτι τους.

Σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα  http://www.reporter.gr

Posted in ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

ΚΕΝΑΚ Πρόσκληση για ενεργειακούς επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Ιουνίου 25, 2010

Ενημέρωση 12-10-2010

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσκληση για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (προσωρινών, για ένα χρόνο).
Δείτε την πρόσκληση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR

 

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει την πρόθεση να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνόμενη σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Οι Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή θα χορηγούνται αποκλειστικά σε διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτηρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία απασχόλησης (αντικείμενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση και ειδικότερα καθήκοντα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.buildingcert.gr.

Όταν εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα θα ακολουθήσει από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ η ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Επίσης, με άλλη προκήρυξη, καλούνται μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι να στελεχώσουν την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ΕΥΕΠΕΝ. Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | 1 Comment »

ΚΕΝΑΚ 2010 – Κανονισμός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων – Οδηγίες ΤΕΕ

Posted by mechcon στο Απρίλιος 7, 2010

Ενημέρωση 17-1-2012

Πρόσκληση για Νέους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές

Ενημέρωση 2-1-2012

Πληροφορίες για τα Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab

Ενημέρωση 1-3-2011

Διαβούλευση για Προσθήκες και Διευκρινήσεις σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ, μέχρι 4-3-2011

Ενημέρωση 13-1-2011

Προκήρυξη Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Eνημέρωση 28-12-2010

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών από ΥΠΕΚΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ

Συνολικό νομικό πλαίσιο για τον ΚΕΝΑΚ στο ΥΠΕΚΑ

Ενημέρωση 28-10-2010

ΟΔΗΓΙΕΣ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΕΕ

Χρήσιμες πληροφορίες για τον ΚΕΝΑΚ από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πρότυπες Μελέτες, Λογισμικό  κλπ

12 Ημερίδες Ενημέρωσης από ΤΕΕ

Συζήτηση για τον ΚΕΝΑΚ και πρόσθετα στοιχεία από forum μηχανικών (ανεξάρτητη δράση, χωρίς ευθύνη του  ΤΕΕ)

Ενημέρωση 12-10-2010

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσκληση για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (προσωρινών, για ένα χρόνο).
Δείτε την πρόσκληση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR

Ενημέρωση 6-10-2010

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Οικ. 1603/4 Οκτωβρίου 2010) – Η υπογραφή των Μελετών θα γίνεται από δύο μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά, ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ.

Δείτε σχετικά:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=29ttxP%2b58fw%3d&tabid=508&language=el-GR

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δίνει στη δημοσιότητα  το λογισμικό και τις τέσσερις Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ). Δείτε στο: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak

Ενημέρωση 25-6-2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενεργειακούς επιθεωρητές

Δημοσιεύθηκε ο  ΚΕΝΑΚ 2010, ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, στον οποίο θα στηριχθεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Κατεβάστε τον ΚΕΝΑΚ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=525

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το «Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Διαβούλευση του ΤΕΕ για την Τεχνική Οδηγία –  ΤΟΤΕΕ για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , | 6 Σχόλια »