Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Archive for the ‘Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση’ Category

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης σχεδιάζεται ως ενιαίο Πρόγραμμα του στόχου «Σύγκλισης» και του στόχου «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης» (multi-objective programme) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο κατά 1.440.000.000 Ευρώ, είναι δε συνολικού προυπολογισμού 2.215.000.000 Ευρώ.
Βασικό υλικό στη σελίδα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ

Αίτηση Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δημοσίων ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ

Posted by leftengineer στο Οκτώβριος 17, 2013

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) υπεύθυνη των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ). Για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτών στους ανωτέρους φορείς κατά την περίοδο 2013-2014 η ΓΓΔΒΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δίνεται προθεσμία μόνο 3 ημερών, από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2013.  Περισσότερες πληροφορίες

Advertisements

Posted in Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Posted by leftengineer στο Απρίλιος 23, 2013

Μια νέα ανακοίνωση με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων μέσα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ» που επιχειρεί να καταγράψει όλες τις διάσπαρτες δράσεις ή τις αναμενόμενες δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών και άλλων επιστημόνων.

Μεταξύ των δράσεων συμπεριλαμβάνονται:

Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.

2. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών.

3. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο.

4. Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης.

5. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους.

6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

7. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

8. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Δράσεις του Υπουργείου Παιδείας – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

9. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια).

10. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

11. Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

12. Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας – Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

13. Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). \

14. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης.

15. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια).

16. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ).

17. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια).

18. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI).

Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

  • Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα:

19. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος).

Δείτε την ανακοίνωση με τις αναλυτικές πληροφορίες

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Κυψέλες επιχειρηματικότητας

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 14, 2012

Η προκήρυξη αφορά δράσεις που προβλέπεται να κάνει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Θεωρητικά ενδιαφέρει έντονα μηχανικούς, αν και κατά το παρελθόν τα πακέτα  επιχειρηματικότητας έχουν σπαταληθεί χωρίς σοβαρό αντίκρυσμα. Να δούμε…

Δείτε την προκήρυξη προς τη ΓΓΝΓ

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Με παρέμβασή του στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

  1. Αξιοποίηση του ΕΠ για τη στήριξη των νέων Ελλήνων Επιστημόνων
  2. Ψηφιακό Σχολείο ως Καινοτομία
  3. Το Νέο Σχολείο – Το παράδειγμα του μαθήματος της Τεχνολογίας
  4. Ενιαία Εργαστηριακή Επιμόρφωση Τεχνικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και νέων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  5. Θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην μεγάλη ανεργία  των επιστημόνων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως των νέων, τεκμηριώνοντας με ειδική έρευνα το παράδοξο της απασχόλησης και το μοναδικό φαινόμενο, οι νέοι επιστήμονες και ακόμη περισσότερο οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών να εμφανίζουν τεράστια προβλήματα απασχόλησης σε σχέση με τους αποφοίτους των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις για το θέμα:

1. Σε όλες τις δράσεις να θεωρείται ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης των επιστημόνων – αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών

2. Να ενημερωθούν για το πρόβλημα οι Επιτροπές των υπόλοιπων ΕΠ για ανάλογες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που γίνει ανασχεδιασμός και ανακατανομή πόρων να ενισχυθούν ειδικές δράσεις υπέρ των επιστημόνων όπως ενδεικτικά, της πρακτικής άσκησης και της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και της  ενίσχυσης Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια για πρακτική άσκηση και επιχειρηματικότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας είναι πενιχρά (λιγότερα από 3 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για αποφοίτους ΟΑΕΔ (36,5 εκατ.), Σπουδαστών ΙΕΚ (8,8 εκατ) Α ετών σπουδαστών Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (17 εκατ  επιδότηση 800 ευρώ το μήνα ανά σπουδαστή επί 6 μήνες)

4. Να προσδιοριστεί η έννοια του ανέργου αυτοαπασχολούμενου, δικαιούχου των αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ιδιαιτέρως αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ασφυκτικό πλαίσιο υποαπασχόλησης και ανεργίας στους αυτοαπασχολουμένους, όπως οι μηχανικοί που οδηγούνται μαζικά σε κλείσιμο των ατομικών τους επιχειρήσεων και, πέραν των άλλων, στην ταχεία απαξίωση της τεχνογνωσίας τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της κας Ρομπόλη στην 3η ΕΠ, «για την ελληνική οικονομία κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα τεχνικά επαγγέλματα μέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ενώ η μείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι τετραπλάσια από το σύνολο των κλάδων της Εθνικής Οικονομίας (Persistence of High Unemployment http://www.oecd.org/dataoecd/8/36/47656668.pdf) .   Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι και να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις υπέρ ανέργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  μέσω της ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετο ρίσκο πιθανής ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, στο οποίο θα πρέπει, μέσω κινήτρων να συμμετάσχει και η Πολιτεία.

Επαναφέρουμε τη διατύπωση που είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία κατά το παρελθόν σχετικά με  την ιδιότητα του άνεργου μηχανικού:

«Ωφελούμενοι από τις προκηρύξεις περί ανέργων μπορούν να είναι:

1.  Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο:

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»

(βλ. http://espaengineers.wordpress.com/2009/03/21/ypapthetiko)

5. Να συσταθεί ειδικό τμήμα στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχετικά με την απασχόληση Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν και στα υπόλοιπα θέματα.

Δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ

 

 

 

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Συμβάσεις 15 συντονιστών θυρίδων επιχειρηματικότητας νέων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Μέχρι 24-7-2011 μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι επιθυμούν να εργαστούν με σύμβαση στο Ινστιτούτο Νεολαίας για τις 15  θέσεις συντονιστών  θυρίδων επιχειρηματικότητας νέων και αφορούν κυρίως οικονομολόγους και μηχανικούς.

Η ίδια πρόσκληση αναφέρεται συνολικά για 150 συνεργάτες  αποφοίτους Λυκείου.

Περισσότερες πληροφορίες Ινστιτούτο Νεολαίας

 

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση επιστημόνων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 20, 2011

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για μηχανικούς καθώς παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ αλλά και κατόχων master και διδακτορικού, με προθεσμία υποβολής προτάσεων 15-9-2011. Προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και όπως αναφέρεται στην προκήρυξη «Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί/ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το 70% του μισθολογικού κόστους. Το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα εορτών και επίδομα αδείας), είναι:

Ερευνητικό Προσωπικό

α. Διδάκτορας 2000€-2300€

Τεχνικό Προσωπικό

β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1800€-2000€
γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 1700€-1900€
δ. Πτυχιούχος ΤΕΙ 1600€-1800€

Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% του (μισθολογικού) κόστους για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το έργο (π.χ. μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα κλπ)

Περισσότερες πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Posted in Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.Παρατηρήσεις Εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Posted by fch στο Ιανουαρίου 13, 2011

Στη δημοσιότητα δόθηκε, κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, το σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, (KANETE KΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ) το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ενός ουσιαστικού διάλογου για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, που θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2011.

Στόχος είναι η σύνδεση της Διά Βίου Μάθησης με την απασχόληση και με κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, ο τουρισμός, τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό, στο σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, εκτιμάται ότι  υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα. (Το ποσό θα αυξηθεί όταν  οριστικοποιηθούν οι εθνικοί πόροι).

Πηγή: http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=10823:diabioumathisipanoapo-2-disekatommiriaeirogiaekpaideisikaikatartisitosxedioethnikouprogrammatos&Itemid=1796

Βασικές Παρατηρήσεις:

 1.Το γεγονός το πληροφορήθηκα από τον τύπο παρά την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Θέσεις ΤΕΕ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας – Προκήρυξη υπό διαβούλευση

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 2, 2011

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σχεδιάζει,  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,  την προκήρυξη για  τη δράση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ».
Η δράση  αποσκοπεί στην ενίσχυση των κύριων παραγωγικών, ανταγωνιστικού προσανατολισμού, δυνάμεων της Περιφέρειας σε τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με γνώμονα την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών μιας τέτοιας παρέμβασης,  η ΓΓΕΤ έχει επεξεργαστεί  σχετικό κείμενο   στο οποίο αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα αποτελέσουν τους στόχους, τη δομή, τη θεματική στόχευση και τις δραστηριότητες που καλείται να καλύψει μια τέτοια προκήρυξη.

Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν προτάσεις και απόψεις οι οποίες θα συμβάλουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης.

Περισσότερα: ΓΓΕΤ  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6785

Καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού:  30/1/2011

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Δημόσιες διαβουλεύσεις για την Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία και τις προτεραιότητες στον Παραγωγικό Τομέα

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 5, 2010

Δημόσιες διαβουλεύσεις για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» και την ανάδειξη των κεντρικών προτεραιοτήτων της Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα εγκαινίασε το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η πρώτη, που είναι ανοιχτή έως τις 17 Οκτωβρίου, αφορά την «αρχιτεκτονική» και οργάνωση του ερευνητικού ιστού της χώρας και απευθύνεται σε ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, θεσμικά όργανα έρευνας και τεχνολογίας, παραγωγικό τομέα, επιστημονικές οργανώσεις, κ.λπ.
H δεύτερη αφορά τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και μεθόδων για νέες αποτελεσματικές ερευνητικές και τεχνολογικές δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στη ζήτηση και όχι μόνο στις δυνατότητες προσφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή, αλλά για τον κύκλο των προκηρύξεων του φθινοπώρου 2010, θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια που θα κατατεθούν έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δημόσια διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=315

«Η Έρευνα και η Τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης»: Δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στον Παραγωγικό Τομέα

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=309

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Εμπειρογνώμονες για Προγράμματα Σπουδών

Posted by mechcon στο Ιουνίου 28, 2010

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στον τομέα σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών για τις ανάγκες του νέου σχολείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16-7-2010

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.pi-schools.gr/curriculum_development

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Μητρώο Αξιολογητών ΕΠ Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Μαΐου 27, 2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» συγκροτεί Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων στις προκηρυσσόμενες πράξεις του Προγράμματος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης .

Αναλυτικά η πρόσκληση

Επίσης καλεί για τους ενδιαφερόμενους για την κατάρτιση ειδικού μητρώου αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

Αναλυτικά η πρόσκληση

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Posted by mechcon στο Μαρτίου 27, 2010

Δημοσιεύθηκε πρόσκληση για τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση που απευθύνεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΕΔΒΜ. Περισσότερα…

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Έγκριση Κριτηρίων Ένταξης και Αξιολόγησης Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 16, 2010

Οι παρατηρήσεις του Δρ Αθανάσιου Κονταξή,

Εκπροσώπου του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης

για τα κριτήρια ένταξης και αξιολόγησης των  πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ.Αγαπητοί κύριοι,

 Σε συνέχεια του υπ. Αρ. 942 /1-2-2010 εγγράφου σας, σας υποβάλω τις παρακάτω παρατηρήσεις.

 Γενική παρατήρηση: Στα κριτήρια αξιολόγησης  ωριμότητας πράξεων θεωρούμε ότι υπάρχει σχετική υποτίμηση της επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων ως προς το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν. Επισημαίνουμε ότι στη χώρα μας παρατηρείται το μοναδικό φαινόμενο στις χώρες του ΟΟΣΑ οι νέοι κυρίως επιστήμονες (απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα απασχόλησης από αυτούς των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης. Παράλληλα,  οι διάφορες μελέτες ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας κλπ κατατάσσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα την ποσότητα και την ποιότητα του επιστημονικού προσωπικού της Ελλάδας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αξιοποιηθεί το συγκεκριμενο κεφάλαιο που διαθέτουμε, ως βασικό ανταγωνιστικο πλεονέκτημα της Χώρας.

Επιπλέον, η εμπειρία από το ΕΠΕΑΕΚ δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μας κριτήριο  ιδιαίτερης βαρύτητας για την θετική αξιολόγηση κάποιου φορέα καθώς τα αποτελέσματα των περισσότερων δράσεων είναι πενιχρά. Αντίθετα αναδεικνύει την ανάγκη, οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν έργα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε επιστημονική επάρκεια.

Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., παρά την οικονομική κρίση, δημιουργούνται ασπίδες προστασίας του επιστημονικού τους δυναμικού με σκοπό την  αξιοποίησή του για την μετά την κρίση εποχή. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Θέσεις ΤΕΕ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

ΘΑΛΗΣ – Πρόγραμμα ερευνών για ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 1, 2010

Μέχρι 25-2-2010 μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ για ερευνητικά προγράμματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Θέσεις μηχανικών στο Ιστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 15, 2009

Δέκα προκηρύξεις από το Ιστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) που αφορούν και σε θέσεις μηχανικών (Εκπαιδευτές και στελέχη  προγραμμάτων εκπαίδευσης,  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ)

Περισσότερες πληροφορίες:  ΙΔΕΚΕ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Ψηφιακή τάξη για τα Γυμνάσια

Posted by mechcon στο Ιουλίου 8, 2009

Πρόσκληση με τίτλο «Ψηφιακή Τάξη» δημοσιεύθηκε από το Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση,  με δικαιούχους την  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
Αφορά την ενσωμάτωση των Η/Υ και του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν υπολογιστών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Προδιαγραφές μαθητικού υπολογιστή: Ψηφιακές ενισχύσεις ΑΕ

Posted in ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »