Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Archive for the ‘Ανθρώπινο δυναμικό’ Category

Το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ έχει τους εξής βασικούς στόχους:

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων. Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Βασικό υλικό στη σελίδα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ

Εισηγήσεις εκδήλωσης για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 27, 2014

Η “κοινωνική οικονομία” έχει πολλές αναγνώσεις και πρακτικές. Η “Αλληλεγγύη για Όλους” (http://www.solidarity4all.gr/) διοργάνωσε την Παρασκευή 24/1 εκδήλωση με θέμα την “Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία”.  Στόχος ήταν, με επίκεντρο τα διάφορα συνεργατικά εγχειρήματα (π.χ. ΒΙΟΜΕ), να ανοίξει η συζήτηση για μια συλλογική δράση που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σήμερα, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί, διεκδικεί και ανοίγει νέους δρόμους για την οικονομία των αναγκών του αύριο.

Δείτε σε βίντεο  τις εισηγήσεις από την εκδήλωση

Σχετικές Πληροφορίες:

Βοηθητικό υλικό για Μηχανικούς και
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Advertisements

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Καινοτομικές τεχνολογίες διαδικτύου – Αιτήσεις μέχρι 31-1-2014 για άνεργους και νέους μηχανικούς

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 27, 2014

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις άνεργοι και νέοι μηχανικοί για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης για νέους άνεργους ή ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που ζουν ή εργάζονται στην Αθήνα, στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ Περιφέρειας Αττικής.

Αντικείμενα Εκπαίδευσης:

 1. Γεωχωρικά Δεδομένα (Geographical Information), και δημιουργία υπηρεσιών διαδικτύου, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας με βάση τα Γεωχωρικά Δεδομένα, διαχείριση βάσεων δεδομένων, λογισμικό WEB-GIS, διαφήμιση και μάρκετινγκ υπάρχουσας δραστηριότητας μέσω τεχνικών κοινωνικής δικτύωσης (search engine marketing, Google Adwords). Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε σχετικές εφαρμογές.
 2. Αρχές Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονομία, Ανάπτυξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες:  Κοινοπραξία ΑΣΤΙΕΤ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Posted by leftengineer στο Απρίλιος 23, 2013

Μια νέα ανακοίνωση με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων μέσα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ» που επιχειρεί να καταγράψει όλες τις διάσπαρτες δράσεις ή τις αναμενόμενες δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών και άλλων επιστημόνων.

Μεταξύ των δράσεων συμπεριλαμβάνονται:

Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.

2. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών.

3. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο.

4. Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης.

5. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους.

6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

7. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

8. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Δράσεις του Υπουργείου Παιδείας – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

9. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια).

10. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

11. Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

12. Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας – Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

13. Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). \

14. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης.

15. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια).

16. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ).

17. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια).

18. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI).

Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 • Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα:

19. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος).

Δείτε την ανακοίνωση με τις αναλυτικές πληροφορίες

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους

Posted by leftengineer στο Απρίλιος 1, 2013

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην Αγορά Εργασίας για νέους», του οποίου οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται μέχρι 20 Μαΐου 2013.

Για τους νέους άνεργους μηχανικούς ι ισχύει το Πρόγραμμα καθώς για τους δικαιούχους αναφέρει ότι πρέπει «να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις» . Δείτε και τη σχετική ανακοίνωση : Δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: Η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμηπαρεμβάσεων τριών φάσεων,η οποία λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες των άνεργων νέων, ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους  επίπεδο.

 Το πρόγραμμα διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι:
α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης
β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης και
γ) με το πέρας της πρακτικής άσκησης θα μπορούν να προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, με πλήρη μισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.
Δείτε και την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.voucher.gov.gr

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Posted by leftengineer στο Φεβρουαρίου 5, 2013

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για διπλωματούχους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, ιδιαιτέρως  κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών, που περιλαμβάνει κάλυψη του 80% του μισθού τους σε περίπτωση πρόσληψής τους σε επιχειρήσεις για συγκεκριμένο ερευνητικό σκοπό.

Πέραν από την πρωτοβουλία των ίδιων των επιχειρήσεων, νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο και οι ίδιοι οι μηχανικοί να πάρουν την πρωτοβουλία ώστε να επιδιώξουν αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος για την πρόσληψή τους σε επιχειρήσεις του άμεσου ερευνητικού τους ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

Η δράση  αφορά στην ενίσχυση  επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση ερευνητών/ερευνητριών, και συγκεκριμένα  καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν από τις επιχειρησεις για την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Στη δράση μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.

Κάθε επιχείρηση (δικαιούχος) υποβάλει μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη ενός (1) έως δύο (2) ερευνητών. Επικουρικά, μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Στην πρότασή της η επιχείρηση περιγράφει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν προτείνει συγκεκριμένα άτομα, αλλά αναφέρει τον απαιτούμενο αριθμό των θέσεων (ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού) θα απαιτηθεί να καλυφθούν για την υλοποίηση του έργου και περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κλπ).

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται
α) κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του
μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως Τεχνικό/ Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται:
α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό
β) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθοί του προσωπικού και πρόσθετες δαπάνες έρευνας οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  15 Μαρτίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης για την ανακύκλωση

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 19, 2013

Η Α.Σ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

90 άνεργους/ες, εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και 40 Νέους/ες  Επιστήμονες (Μηχανικούς Απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών)  κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών για την ένταξη στην αγορά εργασίας 130 ανέργων και νέων επιστημόνων στους τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι της Πράξης θα συμμετέχουν σε δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης και σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των προαναφερόμενων τομέων.

 

Η αναλυτική πρόσκληση με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το τυποποιημένο έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμα:

 • Στο Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.,  Χ. Πίψου 16, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310 500900, fax: 2310 556681, email: platonkek@otenet.gr, Δευτέρα – Παρασκευή, Ώρες: 10:00 – 17:00. Αρμόδια πρόσωπα: Άννα Καραγεωργίου, Κική Κωνσταντινίδου.
 • Στην ιστοσελίδα  www.platonkek.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 15/01/2013 έως  31/03/2013

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Τοπικά σχέδια απασχόλησης – ΤοπΣΑ για την Περιφέρεια Αττικής

Posted by mechcon στο Ιουλίου 4, 2012

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Αττικής», με ημερομηνία υποβολής μέχρι 6 Αυγούστου 2012.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να είναι  αποκλειστικά Αναπτυξιακές Συμπράξεις, στις οποίες συμμετέχουν φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΙΔ, δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ – ΤοπΣΑ Αττικής

 

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα επιχορήγησης για πρόσληψη νέων ανέργων μηχανικών και άλλων επιστημόνων

Posted by mechcon στο Ιουνίου 6, 2012

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 6-6-2012 στον ΟΑΕΔ

Κατεβάστε την προκήρυξη

Περισσότερα: ΟΑΕΔ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Επιταγές κατάρτισης στις ΤΠΕ

Posted by mechcon στο Απρίλιος 11, 2012

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Προσοχή. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Για τους ε̟ιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του ε̟ιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους»

Περισσότερες πληροφορίες: ΟΑΕΔ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Προγράμματα ΟΑΕΔ για ανέργους στο Β εξάμηνο 2011

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 11, 2011

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ στις 10/10/2011 αναφέρεται ότι στο Β΄εξάμηνο του 2011 θα τεθούν σε εφαρμογή τα παρακάτω προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 289.000.000 ευρώ :

 1. Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων, προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ.
 2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου & δευτέρου βαθμού (Δήμων & Περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ.
 3. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών,  προϋπολογισμού 18.600.000 ευρώ .
 4. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού & τεχνολογικού τομέα ως 35 ετών,  προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ.
 5. Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»  του Νομού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ.

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Κατάρτιση νέων ή ανέργων μηχανικών στα πράσινα επαγγέλματα

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 6, 2011

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)».

Ειδικότερα για τους μηχανικούς αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση έχουν και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, αλλά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α)   Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο

Β)    Είναι άνεργοι και βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος, αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους

Γ)    Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου.

Ανάλογη περιγραφή είχε υποβληθεί ως  πρόταση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης και έγινε αποδεκτή στην παρούσα προκήρυξη.

 •  Περιλαμβάνει 293 ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό εξειδίκευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε «πράσινες θέσεις εργασίας».
 • Προϋποθέτει τη σύνδεση της κατάρτισης με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης
 • Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 7.500 ατόμων συνολικά
 • Υλοποιείται από τις αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και μέχρι το τέλος του 2013.

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται και οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.

Επιπλέον, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (ανάλογα με τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε συναπτόμενο συμφωνητικό συνεργασίας) καλύπτουν τις δαπάνες που αφορούν

 • στη μετακίνηση των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης,
 • στη διατροφή και
 • στην διαμονή, όπου αυτό απαιτείται και εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ΄όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ασφαλίζουν τους καταρτιζόμενους υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα ΚΕΚ)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | 13 Σχόλια »

Παρέμβαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Ανθρώπινο Δυναμικό

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Έπειτα από τεκμηρίωση της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα ως προς την απασχόληση των επιστημόνων, ιδιαιτέρως των νέων, μοναδικής σε όλες της χώρες της Ευρώπης, υποβλήθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των επιστημόνων, ως καταλύτη για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης του συνόλου του πληθυσμού.    Οι προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ κ. Αθ.  Κονταξής στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Ανθρώπινο δυναμικό ήσαν οι εξής:

1. Σε όλες τις δράσεις να θεωρείται ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης των επιστημόνων – αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών

2. Να ενισχυθούν ειδικές δράσεις υπέρ των επιστημόνων και κυρίως να επιταχυνθεί η αναφερόμενη στο πρόγραμμα δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης», στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι κατέχοντες μεταπτυχιακά και διδακτορικά.

3. Να προσδιοριστεί η έννοια του ανέργου αυτοαπασχολούμενου, δικαιούχου των αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ιδιαιτέρως αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ασφυκτικό πλαίσιο υποαπασχόλησης και ανεργίας στους αυτοαπασχολουμένους, όπως οι μηχανικοί που οδηγούνται μαζικά σε κλείσιμο των ατομικών τους επιχειρήσεων και, πέραν των άλλων, στην ταχεία απαξίωση της τεχνογνωσίας τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της κας Ρομπόλη στην 3η ΕΠ, «για την ελληνική οικονομία κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα τεχνικά επαγγέλματα μέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ενώ η μείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι τετραπλάσια από το σύνολο των κλάδων της Εθνικής Οικονομίας (Persistence of High Unemployment http://www.oecd.org/dataoecd/8/36/47656668.pdf) .   Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι και να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις υπέρ ανέργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  μέσω της ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετο ρίσκο πιθανής ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, στο οποίο θα πρέπει, μέσω κινήτρων να συμμετάσχει και η Πολιτεία.

Επαναφέρουμε τη διατύπωση που είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία κατά το παρελθόν σχετικά με  την ιδιότητα του άνεργου μηχανικού:

«Ωφελούμενοι από τις προκηρύξεις περί ανέργων μπορούν να είναι:

1.  Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο:

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»

(βλ. http://espaengineers.wordpress.com/2009/03/21/ypapthetiko)

5. Να δοθεί ειδικό βάρος στο  Παρατηρητήριο Απασχόλησης Υψηλής Στάθμης (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κάτοχοι Διδακτορικού και Μεταπτυχιακών Τίτλων) το οποίο θα διερευνά την απασχόληση και τις δυνατότητες παρεμβάσεων, ενταγμένο στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης

Κατεβάστε όλη την Εισήγηση του εκπροσώπου του ΤΕΕ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Α΄ Εξαμήνου 2011

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 26, 2011

734 προγράμματα επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους πραγματοποιούνται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  – ΙΝΕΠ για το A΄ εξάμηνο του 2011. Από αυτά 381 θα διεξαχθούν σε 54 πόλεις της Περιφέρειας. Είναι όλα πιστοποιημένα και απευθύνονται σε τουλάχιστον 18.000 στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Τα παραπάνω προγράμματα καλύπτουν 104 τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων, εκ των οποίων οι 51 είναι νέα σεμινάρια, πολλά εκ των οποίων αντιστοιχούν στα  μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.
Στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται 56 επιμορφωτικές δράσεις για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και  30 προγράμματα για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τις Μονάδες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 18, 2011

Ενημέρωση 20-1-2010

Σύμφωνα με απάντηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ σε ερώτημα που στείλαμε, οι Κατασκευαστικές και Μελετητικές εταιρίες και οι φορείς τους είναι επιλέξιμες για την παρούσα πρόσκληση «εφ’ όσον πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των Προσκλήσεων».

Σύμφωνα επίσης με απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ, δικαιούχοι είναι και αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες (Απάντηση 42) στο http://www.ep-katartisi.gr/publications/docs/efd/FAQ_3_20-01-2011.pdf

Η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ),  κ α λ ε ί τις  επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζόμενους, να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: «Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης», μέσω τριών διαφορετικών προσκλήσεων

Mε την Πρόσκληση Α’ καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’.

Ανάδοχοι των Πράξεων είναι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς,  οι οποίοι δεν ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή  δεν προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά.

Ειδικότερα:

α) Κλαδικές-Τοπικές Δευτεροβάθμιες Ενώσεις Εργοδοτών (Ομοσπονδίες) που είναι μέλη των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ).

β) Πρωτοβάθμιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρμοδιότητάς τους, Πρωτοβάθμιοι Εμπορικοί Σύλλογοι (Μέλη ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων και Πρωτοβάθμια Σωματεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ).

γ) Κλαδικές Ενώσεις Εργοδοτών Πανελλαδικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας  που δεν είναι μέλη των παραπάνω Φορέων.

Στην Πρόσκληση Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α’, να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.

Στην Πρόσκληση Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β’) και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Στόχοι των Σχεδίων είναι:

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού).
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία).
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Ειδικοί στόχοι

 • Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
 • Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , | 2 Σχόλια »

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων λόγω Οικονομικής κρίσης

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 7, 2010

Ενδιαφέρον για τους Μηχανικούς στελέχη ή συμβούλους επιχειρήσεων είναι το Πρόγραμμα » Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης » δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους να αλλάξουν ή να βελτιώσουν την οργάνωσή τους και τους στόχους τους στους παρακάτω τομείς:

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων

Προθεσμία: Από 1η Νοεμβρίου και για τις επόμενες 40 ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=1305

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Νέα Ταμεία για την ανάπτυξη και τις Επιχειρήσεις

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 17, 2010

Ποια είναι τα νέα Ταμεία και ποια τα χαρακτηριστικά τους. Αρχικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι μηχανικοί για τα ταμεία «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», Jeremy, Jesica, Επιχειρηματικότητας για Καινοτόμες Επιχειρήσεις,  Αγροτικής ανάπτυξης κλπ, μέσα από σημείωμα συναδέλφου, μέλους της Επιτροπής ΕΣΠΑ του ΤΕΕ.

Τα Υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης,  το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών  σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει στην ίδρυση νέων Επενδυτικών Ταμείων.

Τα ταμεία αυτά φιλοδοξούν να αποτελέσουν σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης της ανάπτυξης τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου.

Τα ταμεία επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση της ζήτησης και της επιχειρηματικότητας με στόχο τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη.

 

Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των Ταμείων αυτών θα έχει η το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) ΑΕ που θα έχει τον τίτλο «Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ».

Το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, είναι μια ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 2003-2004, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει το ποσό των €1.712.885.700.

Βασικός σκοπός του ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά, λειτουργώντας ως ένας κρίκος μεταξύ της μικρής επιχείρησης και της τράπεζας. Έτσι, διευκόλυνε και τις δύο πλευρές αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από τον επιχειρηματικό κίνδυνο και από το δάνειο. Από τη μία προσέφερε στον επιχειρηματία εγγυητική κάλυψη (ώστε να εγκριθεί π.χ. το δάνειό του) και από την άλλη παρέχει στην τράπεζα ασφάλεια, ακόμη και σε δάνεια υψηλού κινδύνου.

 

Το ΕΤΕΑΝ θα είναι και επενδυτικό ταμείο και ταμείο εγγυήσεων. ΔΕΝ θα έρχεται σε άμεση επαφή ή συναλλαγή με τους τελικούς δικαιούχους, είτε αυτοί είναι επιχειρήσεις είτε είναι νομικά πρόσωπα.

Το ΕΤΕΑΝ θα συν-επενδύει ίδια δανειακά κεφάλαια ή μετοχικό κεφάλαιο, ή θα παρέχει εγγυήσεις, ή οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω, με επιλεγμένους -μέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία- χρηματοπιστωτικούς ή επενδυτικούς οργανισμούς.

 

Τα νέα χρηματοδοτικά μέσα θα κινητοποιήσουν δημόσια δαπάνη από το ΕΣΠΑ, ύψους τουλάχιστον 2 δις ευρώ στην περίοδο 2010-2011, ενώ το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με πρόσθετους πόρους το 2012 και το 2013.

Ο συνολικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, που θα χρηματοδοτήσουν τα νέα Ταμεία αναμένεται να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 6 δις Ευρώ στην επόμενη πενταετία, σε τομείς κλειδιά για την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά, η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, η διαχείριση του περιβάλλοντος, του υδατικού δυναμικού και των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και βεβαίως η Κοινωνική Συνοχή.

(ΣΣ 6 δις € συμπεριλαμβάνουν τα κεφάλαια των Τραπεζών και τους ίδιους πόρους των ιδιωτών).

 

Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται νέα και αξιοποιούνται υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα, όπως  το:

 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας,
 • Ταμείο JEREMIE
 • Ταμείο JESSICA,
 • Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων,
 • Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
 • Ταμείο Αλιείας
 • Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας για να στηρίξει την κοινωνική και οικονομική συνοχή (υπό διαβούλευση με το Υπουργείο Απασχόλησης). Πρόκειται για ένα νέο Ταμείο που θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα είναι απόλυτα συμπληρωματικό με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας ειδικότερα στην επιχειρηματικότητα με σαφή κοινωνικό χαρακτήρα.

 

Ποιοι φορείς θα διαχειρίζονται τα νέα Ταμεία:

1. Το ΤΕΜΠΜΕ, που σύντομα μετεξελίσσεται νομοθετικά και οργανωτικά σε «Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -ΕΤΕΑΝ» (ΣΣ τι κατακρατεί για τη διαχείριση?)

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την JESSICA  ( ΣΣ κατακρατεί ποσοστό για τη διαχείριση)

3. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τον JEREMIE (ΣΣ κατακρατεί ποσοστό για τη διαχείριση)

 

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων ταμείων

 

Συγχρηματοδοτούνται κατά 85% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΣΠΑ.

Δίνουν ευνοϊκά δάνεια ή μετοχικό κεφάλαιο ή εγγυήσεις προς όφελος των τελικών  ικαιούχων, πάντα μέσω επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών οργανισμών. Δεν δίνουν επιχορηγήσεις, μπορούν όμως να συνδυαστούν με κάποιες επιχορηγήσειςτου ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ προς τους τελικούς δικαιούχους.

Ανακυκλώνουν και επανεπενδύουν συνεχώς τους δημόσιους πόρους τους, μαζί με τις αποδόσεις τους.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια που συν-επενδύονται επιστρέφονται στους ιδιώτες επενδυτές μαζί με τις αποδόσεις τους, μετά από κάθε επενδυτικό κύκλο.

Η μόχλευση των ιδίων κεφαλαίων ύψους 2 δις των νέων χρηματοδοτικών μέσων ώστε να φθάσουν τα 6 δις επενδύσεων, θα γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια και/ή με δανειακά κεφάλαια του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβανόμενων και δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς εμπορικές Τράπεζες, ή προς Δήμους, ή άλλους φορείς.

Οι Τράπεζες ή άλλοι χρηματοπιστωτικοί ή επενδυτικοί οργανισμοί που επιλέγονται μέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θα είναιοι συν-επενδυτές και οι τελικοί διαχειριστές των νέων χρηματοδοτικών μέσων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα Επενδυτικά Ταμεία

Το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’Οίκον» για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

Μέσα από το Ταμείο αυτό θα δοθούν άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Τα δάνεια θα συνδυάζονται με επιχορήγηση, μέσω της οποίας θα απομειώνεται το ποσό

του δανείου που θα αποπληρώνεται στην Τράπεζα κατά 15% ή 30% , ανάλογα

με το ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου.

Το Ταμείο διαθέτει ήδη 200 εκ € από το ΕΣΠΑ, που θα επενδυθούν ως δανειακά κεφάλαια για το ανακυκλούμενο Ταμείο. Έχει επίσης και περίπου άλλα 200 εκ € από το ΕΣΠΑ για τις παράλληλες επιχορηγήσεις προς τους δικαιούχους.

Ζητείται από τις Τράπεζες να συν-επενδυθούν επί πλέον 400 εκατ. ευρώ .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ημερομηνία λήξης για την υποβολή προσφορών την 4.10.2010.

Η συνολική επένδυση στην πραγματική οικονομία θα είναι για αυτή την πρώτη προκήρυξη του Ταμείου 800 εκ € (από τα οποία 600 εκ € είναι τα συνολικά δανειακά κεφάλαια και 200 εκ € από το ΕΣΠΑ για τις παράλληλες επιχορηγήσεις).

 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού τους.

Στοχεύει ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως από νέους ανθρώπους με ιδέες, δυναμισμό και διάθεση για δημιουργία και δουλειά.

 

Ειδικότερα το Ταμείο θα συνδεθεί με τη χρηματοδότηση με δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους επενδύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, και φυσικά θα στοχεύει ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομικών και φιλικών προς το περιβάλλον.

Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι από:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας συνεισφέρεται μέσα στο 2010 ποσό ύψους 460 εκατ. Ευρώ. Το 2011 μπορούν να προστεθούν και άλλοι πόροι του ΕΣΠΑ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Από τις Τράπεζες για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ζητείται:

1. Πρώτον, να συν-επενδύσουν με το νέο Ταμείο το διπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του, δηλαδή περίπου 1 δις ευρώ.

2. Δεύτερο, να προχωρήσουν σε νέες μορφές επενδυτικής πρακτικής και σε νέα ευέλικτα σχήματα με ειδικευμένη στελέχωση, όπως Venture Capital, Start up and seed capital, business angels, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας της νέας εποχής.

 

JEREMIE

Στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Η δημόσια δαπάνη που έχει κινητοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα για το Ταμείο JEREMIE είναι της τάξης των 250 εκατομμύρια Ευρώ (ΣΣ +150 εκ. ευρώ για την Ψηφιακή Σύγκλιση ?).

Διαχειριστής είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΣΣ δηλαδή αυτό επιλέγει τις ενδιάμεσες τράπεζες κλπ).

Από τις Τράπεζες ζητείται να συμβάλλουν με τουλάχιστον άλλα 250 εκατομμύρια Ευρώ.

JESSICA

Αφορά στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη μέσω έργων που γίνονται με παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ.

Η δημόσια δαπάνη που κινητοποιείται σήμερα μέσω του ΕΣΠΑ για την JESSICA είναι 258 εκ Ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου JESSICA θα μοχλευθούν με ευνοϊκά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με τη συμμετοχή Τραπεζών και ιδιωτών επενδυτών.

Από τις Τράπεζες για το Ταμείο JESSICA στην Ελλάδα στοχεύονται

600 εκ ευρώ μέσα από σχήματα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων ή άλλης μορφής συνεργασιών.

Μπορεί όμως οι συνολικές επενδύσεις να φθάσουν και τα 3 δις Ευρώ, με κατάλληλη και σωστή δουλειά και συνεργασίες.

Διαχειριστής είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και Ταμείο Αλιείας για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο

Έχουν επίσης ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δημιουργία δύο νέων Ταμείων Εγγυοδοσίας και Δανειοδοτήσεων μέσω του ΕΣΠΑ / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα 2007 – 2013, για μεταποιητικές γεωργικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας. Στόχος των δύο αυτών Ταμείων είναι η καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους και της ανάπτυξής τους είτε μέσω εγγυήσεων δανείων είτε μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, και σύντομα το ΕΤΕΑΝ που θα αποτελέσει τη μετεξέλιξή της, θα διαχειριστεί τα ταμεία αυτά.

 

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »