Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Archive for the ‘ΠΕΠ’ Category

Περιφερειακά Προγράμματα

Έξυπνη εξειδίκευση 2014-2020 – Διαθέσιμο υλικό

Posted by leftengineer στο Ιουνίου 19, 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, ώστε να είναι δυνατή η έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή της περιόδου 2014-2020.

Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας και περιφέρειας. Σημαίνει επίσης ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των ωφελειών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας 

Παρακάτω παρουσιάζουμε το διαθέσιμο υλικό και τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα των μελετών και συνεδρίων σε όλη τη Χώρα.

Μπορείτε να ανατρέξετε στο υλικό ώστε να εντοπίσετε ιδέες για επαγγελματική δραστηριοποίηση στο χώρο των μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

 

Α. Το υλικό της ημερίδας  για την έξυπνη εξειδίκευση 2014-2020 της ομάδας πρωτοβουλίας του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (σε βίντεο)

Β. Περίληψη συμπερασμάτων Αναπτυξιακού Συνεδρίου ΥΠΕΚΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

Γ. Η έξυπνη εξειδίκευση στις Περιφέρειες της Ελλάδας (υλικό για κάθε περιφέρεια της Χώρας)

Advertisements

Posted in 2013-2020, Επιχειρηματικότητα, ΠΕΠ | Με ετικέτα: , , , | 1 Comment »

Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 25, 2013

Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Προθεσμία υποβολής: 10/5/2013

Στόχος  η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.
Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Περισσότερες πληροφορίες, οδηγός προγράμματος και αρμόδιοι φορείς

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | 2 Σχόλια »

Προκήρυξη για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται σε ΤΠΕ – ICT4GROWTH

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 19, 2013

Μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2013 μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος ICT4GROWTH για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό  το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Περισσότερες πληροφορίες

 

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Ενίσχυση και πρόσληψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλλων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 16, 2012

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων και στοχεύει στην προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές μέσω της τέχνης και του πολιτισμού.

Προθεσμία: έως 15/11/2012

Απευθύνεται σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η έδρα τους βρίσκεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ή στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (όπως αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών της προκήρυξης) .

Αφορά παραγωγή καλλιτεχνικού έργου με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων/πρωτότυπων καλλιτεχνικών που θα παραχωρηθούν στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
– Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης από καλλιτεχνικούς/πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δράσης, για την ανάδειξη των εμποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες, αλλά και την ενθάρρυνσή τους να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια αυτά στους διάφορους τομείς τέχνης. Ενδεικτικά, τα Σχέδια Δράσης θα    περιλαμβάνουν εργαστήρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις κτλ. στο πλαίσιο της γενικής θεματικής «Tαυτότητες φύλου, Δικαιώματα των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων».
– Συγκέντρωση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση οπτικοακουστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ντοκιμαντέρ και ταινιών σε θεματικές της ισότητας των φύλων.
– Δημοσιότητα – προβολή των παραγόμενων καλλιτεχνικών έργων μέσα από τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και μέσα από τη δικτύωση των γυναικών καλλιτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Τοπικά σχέδια απασχόλησης – ΤοπΣΑ για την Περιφέρεια Αττικής

Posted by mechcon στο Ιουλίου 4, 2012

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Αττικής», με ημερομηνία υποβολής μέχρι 6 Αυγούστου 2012.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να είναι  αποκλειστικά Αναπτυξιακές Συμπράξεις, στις οποίες συμμετέχουν φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΙΔ, δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ – ΤοπΣΑ Αττικής

 

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Κυψέλες επιχειρηματικότητας

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 14, 2012

Η προκήρυξη αφορά δράσεις που προβλέπεται να κάνει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Θεωρητικά ενδιαφέρει έντονα μηχανικούς, αν και κατά το παρελθόν τα πακέτα  επιχειρηματικότητας έχουν σπαταληθεί χωρίς σοβαρό αντίκρυσμα. Να δούμε…

Δείτε την προκήρυξη προς τη ΓΓΝΓ

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Ποια είναι τα 107 σημαντικά έργα που επιταγχύνονται μέσα στο 2011

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 23, 2011

Ανακοινώθηκαν τα 107 έργα που συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν μέσα στο 2011 από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., κ. Johannes Hahn.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, πρόκειται να δρομολογηθούν έως το τέλος του 2011 σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Δείτε αναλυτικά τα έργα στη διεύθυνση www.espa.gr 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω πίνακες έργων:

 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΔΑ Μεταφορών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠΠΕΡΑΑ
 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφερειών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Προσπελασιμότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, Περιβάλλον, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Κατάρτιση νέων ή ανέργων μηχανικών στα πράσινα επαγγέλματα

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 6, 2011

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)».

Ειδικότερα για τους μηχανικούς αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση έχουν και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, αλλά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α)   Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο

Β)    Είναι άνεργοι και βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος, αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους

Γ)    Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου.

Ανάλογη περιγραφή είχε υποβληθεί ως  πρόταση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης και έγινε αποδεκτή στην παρούσα προκήρυξη.

 •  Περιλαμβάνει 293 ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό εξειδίκευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε «πράσινες θέσεις εργασίας».
 • Προϋποθέτει τη σύνδεση της κατάρτισης με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης
 • Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 7.500 ατόμων συνολικά
 • Υλοποιείται από τις αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και μέχρι το τέλος του 2013.

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται και οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.

Επιπλέον, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (ανάλογα με τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε συναπτόμενο συμφωνητικό συνεργασίας) καλύπτουν τις δαπάνες που αφορούν

 • στη μετακίνηση των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης,
 • στη διατροφή και
 • στην διαμονή, όπου αυτό απαιτείται και εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ΄όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ασφαλίζουν τους καταρτιζόμενους υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα ΚΕΚ)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | 13 Σχόλια »

Ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης καταναλωτή, παραγωγού, εμπόρου

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 15, 2010

Μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση για την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης καταναλωτών, παραγωγών και εμπόρων που απευθύνεται στους οργανισμούς προστασίας του καταναλωτή.

Οι φορείς των μηχανικών θα μπορούσαν να παρέμβουν ώστε να ενσωματωθούν στο Πρόγραμμα δράσεις που προωθούν θέματα ποιότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων, προϊόντων και παράλληλα αναδεικνύουν τις ανταποδοτικές για την κοινωνία υπηρεσίες των μηχανικών

Αναλυτικά η προκήρυξη: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1357

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΣΠΑ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 7, 2010

Αναδημοσιεύουμε την έκθεση προόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,  με ημερομηνία υποβολής την 6-8-2010, από την Ομάδα Παρακολούθησης Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΑ

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Leave a Comment »

Υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία JESSICA (2)

Posted by fch στο Ιουλίου 1, 2010

Από το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων : 1-7-2010

  Χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 258 εκατ. ευρώ για τη σύσταση ταμείου κεφαλαίου Jessica στο οποίο θα εισρεύσουν δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι και θα αφορά αστικές αναπλάσεις υπέγραψε η υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλούταρχος Σακελλάρης. Όπως είπε η υπουργός έως το τέλος του έτους θα έχουν συσταθεί τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ιδιωτικών φορέων (κυρίως τράπεζες) ώστε να προχωρήσουν οι πρώτες προκηρύξεις συγκεκριμένων έργων μέσα στο 2011. Η υπουργός σημείωσε ότι το Jessica χρηματοδοτείται με πόρους από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που διαχειρίζονται οι 13 περιφέρειες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εισφέρουν αναξιοποίητα ακίνητα ενισχύοντας έτσι το αρχικό κεφάλαιο. Στόχος του Jessica, που δεν θα λειτουργεί ως μηχανισμός επιδότησης έργων αλλά συγχρηματοδότησής τους είναι η διασφάλιση κεφαλαίων για την υλοποίηση ώριμων έργων μεσαίου και μικρού μεγέθους ακόμα και μετά το ΕΣΠΑ. Η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματική Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη ανέφερε ότι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλοντος του υπουργείου θα διατεθούν καταρχήν 10 εκατ ευρώ ενώ συνεισφορά στο πρόγραμμα θα έχει και το υπουργείο Πολιτισμού όπως δήλωσε ο υπουργός κ. Παύλος Γερουλάνος. Ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε ότι χθες εκταμιεύθηκαν 891 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήσεις έργων του ΕΣΠΑ. Τέλος ο κ. Σακελλάρης ανέφερε ότι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι μόνο τα έργα που αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης, τα οποία εγγυώνται τη συνάφεια μεταξύ των έργων και την περιβαλλοντική ποιότητά τους. Τα έργα μπορεί να υποβάλλονται από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή να υπάγονται σε δομές συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Posted in ΕΣΠΑ, ΠΕΠ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Προδημοσίευση των Προγραμμάτων: «Πράσινη επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

Posted by fch στο Απρίλιος 23, 2010

Αναμένεται η προκήρυξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος  ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» των προγραμμάτων :

‘Πράσινη Επιχείρηση 2010’ 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

‘Πράσινες Υποδομές 2010’

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.ypoian.gr/?p=922

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Αστικές Παρεμβάσεις και έργα Αποχέτευσης από ΠΕΠ Αττικής

Posted by mechcon στο Μαρτίου 28, 2010

Δύο προσκλήσεις για υποβολές προτάσεων από 24-3-201ο ανακοίνωσε το ΠΕΠ Αττικής.

Αφορούν :

Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Ευρείας Κλίμακας (04.61.01.01) (Αττικό Άλσος, ΠεδίονΆρεως, Παραλία Πόρου)

Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Υγρών Αποβλήτων (02.46.01.01) (Δήμος Θρακομακεδόνων)

Posted in ΕΠ Αττικής, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων

Posted by mechcon στο Μαρτίου 22, 2010

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων φορέων του Δημοσίου για την εκπαίδευση και κατάρτιση των Δημοσίων Υπαλλήλων ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση».

Η πρόσκληση αφορά:

 • Τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
 • Την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
 • Τη  Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Λοιπούς φορείς που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Δημοσίους Υπαλλήλους

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | 1 Comment »

Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τελική Απόφαση

Posted by mechcon στο Αύγουστος 30, 2009

Ενημέρωση 1-10-2009.
Παράταση υποβολής προτάσεων  μέχρι 30-11-2009 . Δείτε σχετικά

Δημοσιεύθηκε η τελική απόφαση για την Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), με έναρξη υποβολής προτάσεων την 1-9-2009 και λήξη  τις 30-11-2009 9-10-2009. Σύμφωνα με την Απόφαση, η ενίσχυση αφορά στην    » την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού».

Ως ενδιάμεσοι φορείς έχουν επιλεγεί 25 τράπεζες που αναφέρονται στην Απόφαση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:

 • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
 • να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
 • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
 • όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)&

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Μηχανικοί, Ιατροί, Οδοντίατροι,Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

35.000 €

28.000 €

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι, Λογιστές

25.000 €

20.000 €

Συμβολαιογράφοι

50.000 €

40.000 €

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες – άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).

Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε ΕΥΡΩ)

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ιατροί, Οδοντίατροι

10.000

40.000

6.250

25.000

Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

8.000

16.000

5.000

10.000

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Συμβολαιογράφοι κλπ

6.000

10.000

3.750

6.250

Ποσοστό Επιχορήγησης

 • Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:
 • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
 • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή /και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Δείτε Αναλυτικά την Προκήρυξη, τα Παραρτήματά της, οδηγό υποβολής και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Δείτε επίσης:

Σχετική συζήτηση μεταξύ  μηχανικών,  στο  forum michanikos.gr (μετά τη σελίδα 14)

Οδηγό για την ενίσχυση για αγορά εξοπλισμού

Σχετικό Άρθρο: «Επιστολή του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΘΟ για το Πρόγραμμα ενίσχυσης εν ενεργεία Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών»

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | 13 Σχόλια »

Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ

Posted by mechcon στο Αύγουστος 25, 2009

Δημοσιεύθηκε στις 24-8-2009 η τελική προκήρυξη  για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Στην  προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις πληροφορικής (και συμβουλευτικές υπηρεσίες) και ειδικών ενδιαφερόντων μηχανικών (πχ μεταποίηση, ενέργεια, εταιρίες σκυροδέματος κλπ. )

Σημειώνουμε ωστόσο ότι τελικά δεν περιλαμβάνονται  οι εργοληπτικές επιχειρήσεις. Δείτε σχετική παρέμβαση του ΤΕΕ .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από  1/9/2009 έως 9/11/2009 Νέα ημερομηνία ως 18-12-2009 Δείτε σχετικά την αλλαγή ημερομηνίας και άλλες αλλαγές στην Υπουργική απόφαση

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, τους επιλέξιμους κλάδους και τις τράπεζες που επιλέχθηκαν ως ενδιάμεσοι φορείς

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »