Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Οι θέσεις του ΤΕΕ στη «2η Διάσκεψη των Προέδρων και των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013

Posted by fch στο Μαΐου 6, 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΤΕΕ

6 Μαΐου 2010
Ένα από τα σημαντικά εργαλεία εισροής πόρων αλλά και οικονομικής και αναπτυξιακής ανάκαμψης, όπως είναι το ΕΣΠΑ, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να παραμένει αναξιοποίητο, τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΤΕΕ στη «2η Διάσκεψη των Προέδρων και των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013», που συγκάλεσε το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο κ. Αλαβάνος ανάφερε ότι πράγματι έχουν σημειωθεί από τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία και πρόοδο του προγράμματος, στο πλαίσιο ενός αποδεδειγμένα γραφειοκρατικού, δαιδαλώδους και αναποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ταυτοχρόνως όμως υπογράμμισε ότι είναι καθοριστικής σημασίας να εκταμιευτούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 2010 κοινοτικοί πόροι ύψους περίπου 3 δις ευρώ αφενός μεν για την κάλυψη των προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) αφετέρου δε για να μην έχουμε οριστικές απώλειες λόγω του κανόνα ν+3 στο τέλος του έτους.

    Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ειδικότερα ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει η ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ και επισήμανε κινδύνους παρεκκλίσεων και προβλημάτων στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για το ΕΣΠΑ (ν. 3840/2010) κυρίως αναφορικά με τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης (ΕΣΥ) και τη διασύνδεση τους με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», υπενθυμίζοντας ότι το ΤΕΕ είχε καταθέσει θέσεις και προτάσεις από το Νοέμβριο 2009 διακρίνοντας τις διαχειριστικές διαδικασίες σε άμεσες, που δεν απαιτούν τροποποίηση του νόμου και σε μεσοπρόθεσμες, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι προτάσεις του ΤΕΕ δεν εισακούστηκαν με αποτέλεσμα να χαθούν έξι πολύτιμοι μήνες για οριακές τροποποιήσεις της νομοθεσίας, η οποία μπορεί να επιφέρει και αποτελέσματα αντίθετα από τα αναμενόμενα. Θεσμικές αλλαγές μπορούν να προωθηθούν μόνο εφόσον το ΕΣΠΑ τίθεται «εν κινήσει». Χρειάζεται διαβούλευση, ταχύτητα και εγκατάλειψη κάθε ερασιτεχνισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ στην «Στρατηγική για την Ευρώπη 2020-Πολιτική Συνοχής» επισημαίνοντας ότι από το Φάκελο της Διάσκεψης γίνεται αναφορά μόνο στις διαδικασίες από πλευράς ΕΕ, ενώ απουσιάζουν θέσεις της Ελλάδας για το θέμα και σημείωσε ότι το ΤΕΕ έχει υποβάλλει τις απόψεις του σχετικά για το Έγγραφο Εργασίας της ΕΕ «διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020» τόσο στην ΕΕ όσο και στο υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας από τον Ιανουάριο 2010.

    Σημείωση: Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα με τα βασικά σημεία των θέσεων του ΤΕΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΕ ΣΤΗ 2η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ @ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
    

    Ειδικότερα τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του ΤΕΕ που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος και ανέπτυξε εκ μέρους του η Ανθή Πατεράκη, συντονίστρια θεμάτων ΕΣΠΑ του ΤΕΕ, στη «2η Διάσκεψη Προέδρων & Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ» έχουν ως εξής

   

    Πορεία του ΕΣΠΑ και ανοιχτά θέματα 
    

    Βρισκόμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία τα πρόσφατα, και όπως φαίνεται όχι και τελευταία, μέτρα που υιοθετεί η Κυβέρνηση κατ’ επιταγή του ‘’Πακέτου Στήριξης’’ έχουν παγώσει την κοινωνία και το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συλλογικές αντιδράσεις. Η περαιτέρω βάθυνση της οικονομικής ύφεσης εκτιμάται από πολλούς οικονομολόγους, Έλληνες και ξένους, ότι είναι δύσκολο να αποφευχθεί .

    Σε αυτή την περίοδο και ενώ βρισκόμαστε αναφορικά με το ΕΣΠΑ στα μέσα περίπου του τέταρτου χρόνου υλοποίησης τους έχουμε καταφέρει να έχουμε μία μηδαμινή απορρόφηση της τάξης του 6%, νομικές δεσμεύσεις μόλις 10% και στόχο απορροφητικότητας για το τέλος του 2010 15%.

    Το ΠΔΕ 2010 ξεκίνησε προ εξαμήνου με 10,3 δις € για να πέσει, μετά και την πρόσφατα αναγγελθείσα μείωση, στα 9,2 δις €..

    -Άκρως ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι κρίσιμα – για την οικονομική αναδιάρθρωση και την τεθείσα προ εξαμήνου νέα κυβερνητική αναπτυξιακή στρατηγική – Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως τα ‘’Ψηφιακή Σύγκλιση’’, ‘’Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’, ‘’Διοικητική Μεταρρύθμιση’’ και ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’’ εμφανίζουν πολύ μικρή απορρόφηση.

    Είναι επίσης γεγονός ότι, για μια ακόμη φορά, έγιναν κακοί χειρισμοί στο Γ ΚΠΣ με μη έγκαιρη και αναπτυξιακής στόχευσης διαχείριση πόρων οι οποίοι έρχονται τώρα, εκ των πραγμάτων και αναπόφευκτα, να καλύψουν τα κενά της χαμηλής απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ.

    -Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φακέλου της Διάσκεψης, ο στόχος απορρόφησης 15% έως το τέλος του 2010 αντιστοιχεί σε 3,942 δις €. Και οι νομικές δεσμεύσεις (9.94%) σε 2,61 δις € με ήδη εκταμιευμένα τα 1,086 δις €, Άρα, υπολείπονται 3.942-1,086=2,856 δις €.

    Ακόμα και εάν θεωρητικά όλες οι νομικές δεσμεύσεις υλοποιούνται μέχρι τέλους του χρόνου θα απαιτούνται ακόμα επιπλέον 1,332 δις € νομικές δεσμεύσεις που θα πρέπει επίσης να μετατραπούν εξ ολοκλήρου σε πληρωμές εντός του 2010 για την επίτευξη του 15%.

    Η προοπτική αυτή καθιστά αναπόφευκτη την εισροή στο ΕΣΠΑ του αποθέματος έργων του Γ’ ΚΠΣ των οποίων οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται (σύμφωνα με δημοσιεύματα) σε 4 δις € , δεδομένης της ‘’δυσπραγίας’’ του μη συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ αλλά της δυνατότητας πιο γρήγορης υλοποίησης, της συντήρησης θέσεων εργασίας και της δημιουργίας κύκλου εργασιών.

    Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η σημασία της είσπραξης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, εντός του 2010, κοινοτικών πόρων ύψους περίπου 3 δις € είναι κρίσιμη: Για την κάλυψη των προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) και για να μην έχουμε οριστικές απώλειες λόγω του κανόνα ν+3 στο τέλος του έτους. Επομένως, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος του 15%, τότε η εισροή των κοινοτικών πόρων θα υπολείπεται των δεσμεύσεων του ΠΣΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται (αύξηση ελλείμματος, ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων). Η αξιοποίηση των «μεταφερόμενων» έργων/δράσεων του Γ΄ΚΠΣ για την ενίσχυση της υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ και η επίσπευση των διοικητικών ενεργειών απένταξης από το Γ΄ΚΠΣ και ένταξης στο ΕΣΠΑ με καταχώρηση δαπανών στο ΟΠΣ φαίνεται ως η μόνη εφικτή λύση.

    Η ένταξη αυτών των έργων δεν πρέπει να σταματήσει την διαδικασία ένταξης και νέων έργων και δημιουργίας νομικών δεσμεύσεων καθώς το 2011 θα είναι πολύ πιο υψηλοί οι στόχοι ενώ τα αποθέματα θα έχουν χρησιμοποιηθεί. Και εδώ θα τονίσουμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η προετοιμασία και ωρίμανση των έργων και η σύντμηση των χρόνων στην αλληλουχία υποβολής, διαβούλευσης, ελέγχου, ένταξης στο ΠΔΕ, προκήρυξης, δημοσιοποίησης, αξιολόγησης των προτάσεων, συμβασιοποίησης και πληρωμών. Και θα θυμίσουμε ότι για τα θέματα αυτά προβλέπονται πόροι Τεχνικής Βοήθειας που ανέρχονται μέχρι το 4% των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για να υποστηριχθούν τόσο οι Φορείς Υλοποίησης όσο και Διαχειριστικές /Ελεγκτικές Αρχές. Οι πόροι αυτοί μένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητοι, ενώ είναι χρήσιμοι κυρίως στις αρχικές φάσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

   

    Εφαρμογή «ν. 3840/2010» και «Καλλικράτης»

    Αναφορικά με την τροποποίηση Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Ν. 3840 /2010 ζήτημα αιχμής αποτελούν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης (ΕΣΥ) και ειδικά η διασύνδεσή τους με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη» Δεν είναι, κατ’ αρχήν, ευκρινής η συσχέτιση -σε όρους παρακολούθησης- ανάμεσα στα 5 ΠΕΠ, στις 13 αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες και στις 7 Διοικητικές Περιφέρειες. Υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης αρμοδιοτήτων (και επομένως απωλειών χρόνου και χρήματος) ανάμεσα σε αυτές των διαχειριστικών Αρχών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών (π.χ. Άρθρα 186 – σημ. Α.4,5,6,8,11,12,14,18 και 190 – γ,ζ,θ του νομοσχεδίου για τον «Καλλικράτη». Με το Ν. 3840 /10 δεν αποκρυσταλλώθηκε μηχανισμός παρακολούθησης συνολικά των δράσεων Τομεακών Προγραμμάτων ανά Περιφέρεια ώστε, σε συνάρτηση με τις περιφερειακές δράσεις των ΠΕΠ, να εξετάζεται η επίτευξη συνολικών στρατηγικών περιφερειακών στόχων του ΕΣΠΑ. Οι ΕΣΥ αποτελούν εξειδίκευση Προγράμματος .Θα πρέπει οι διαδοχικές βαθμίδες εξειδίκευσης, από το Ε.Π. μέχρι την επιλογή συγκεκριμένης Πράξης, να είναι προϊόν συγκεκριμένης μεθοδολογίας που περιλαμβάνει τους νέους στόχους αναπτυξιακής βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής, με ανάλυση, εξειδίκευση και ιεράρχηση στόχων και κατηγοριών πράξεων, εξασφάλιση συνεργειών και συνάφειας, αναμενόμενα αποτελέσματα, κλπ. Οι ΕΣΥ θα είναι και αυτές στοιχεία των Αξιολογήσεων των Προγραμμάτων, άρα θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες οι διαδρομές διαμόρφωσης των επιλογών. Αν αυτά δεν έχουν ήδη προβλεφθεί θα πρέπει ν αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής Εγκυκλίου. Στην τροποποίηση των ΕΣΥ απαιτείται ευελιξία και διαφάνεια. Με τον «Καλλικράτη» θα απαιτούνται πιο διάφανες και σαφείς διαδικασίες τροποποίησης.
 

    

    Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων
    

    Η ενίσχυση των Τελικών Δικαιούχων είναι το κατ’ εξοχήν κατά γενική και επανειλημμένη διαπίστωση κομβικό σημείο διαχείρισης όπου επικεντρώνεται το πρόβλημα της διαχειριστικής ανεπάρκειας. Το ΤΕΕ δεν συμφωνεί με την κατάργηση της υποχρέωσης εφοδιασμού των ΤΔ με πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας και δεν θεωρούμε ικανοποιητική τη λύση την πιστοποίηση αυτή να την αναλαμβάνει δυνητικά η Διαχειριστική Αρχή. Μετά τη σημαντική αργοπορία στην υλοποίηση ,την επερχόμενη συγχώνευση Δήμων, Οργανισμών κλπ στα πλαίσια του «Καλλικράτη», μπορεί το θέμα να αναβλήθηκε. Όμως θα πρέπει να τεθεί πάλι νέα καταληκτική ημερομηνία εφοδιασμού των τελικών δικαιούχων με πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας. Το πιστοποιητικό από μόνο του δεν εξασφαλίζει απρόσκοπτη υλοποίηση έργων και δράσεων αλλά είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των πόρων. Άλλωστε οι ίδιοι Τελικοί Δικαιούχοι υλοποιούν έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαδικασίες διαφορετικές που να εξαρτώνται όχι από τον Προϋπολογισμό των έργων (όπως είναι η διεθνής πρακτική) αλλά από την προέλευση των πόρων. Δηλαδή είμαστε αυστηροί με τους κοινοτικούς πόρους και αδιάφοροι σε πιθανή κακοδιαχείριση των λιγοστών εθνικών μας πόρων. 
    

    Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης 
    

    Η διαπιστούμενη σύγκλιση της Περιφέρειας Αττικής προς το μέσο ευρωπαϊκό όρο υποδηλώνει ταυτόχρονα τη διεύρυνση του χάσματος με την υπόλοιπη χώρα.

    Στα πλαίσια τροποποιήσεων, θα πρέπει να μας προβληματίσει το τι αυτό συνεπάγεται για περαιτέρω ενίσχυση των Περιφερειακών Προγραμμάτων .

    

    Δράσεις Επιχειρηματικότητας 
    
    Οι δράσεις αυτές, όπως έχει επισημάνει το ΤΕΕ στις θέσεις του Νοεμβρίου 2009, δεν πρέπει να είναι αποσπασματικές (π.χ. κλιματιστικά) αλλά να εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη μεσοπρόθεσμη τομεακή ή κλαδική στρατηγική.
        

    Στρατηγική για την Ευρώπη 2020Π πολιτική Συνοχής 
    

    Το ΤΕΕ αφού επισήμανε ότι απουσιάζουν θέσεις της Ελλάδας για το θέμα ενώ το ΤΕΕ έχει καταθέσει προτάσεις το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν αναγνωρίζεται ως κεντρικό ζητούμενο της περιόδου, μαζί με τη συνολική πρόοδο, να βελτιωθεί η κοινωνική και οικονομική συνοχή στην Ευρώπη της Περιφέρειας και, κατ’ επέκταση, η ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών που την αφορούν. Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι:

    Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη συνοχή αφορούν τον κοινωνικό τομέα (Ευρ. Κοινωνικό Ταμείο).

    Στις διαπιστώσεις της ΕΕ για την οικονομική κρίση δεν γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερη επίπτωσή της στις χώρες της περιφερειακής Ευρώπης ενώ η χωρική συνοχή δεν αναδεικνύεται ως κεντρικό αιτούμενο στη νέα περίοδο

    Δεν διαφαίνεται πώς θα συμμετάσχουν στη νέα ευρωπαϊκή Βιομηχανική πολιτική και οι μη ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της ΕΕ.

    Υπάρχει αναφορά στη νέα κατάσταση που δημιουργείται από την κρίση, χωρίς όμως να αντλούνται επαρκή συμπεράσματα για τις περιφερειακές χώρες που την υφίστανται κατά εντονότερο τρόπο.

    Αν διαπιστώνεται ένταση στις ενδοευρωπαϊκές ανισότητες, απαιτείται απόφαση για μια ισχυρότερη πολιτική συνοχής, που πρέπει να επιδιώξουν συντονισμένα οι περιφερειακές χώρες της Ένωσης.

    Εκτιμάται ότι η Ε&Α και η καινοτομία καθώς και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα ενισχύσουν εξ ορισμού τη συνοχή (χωρίς τη διατύπωση και ορισμένων προϋποθέσεων).

    Εκτιμάται ότι οι νέες κατευθύνσεις έχουν εφαρμογή και σε χώρες με παραδοσιακές δραστηριότητες, στον αγροτικό χώρο κλπ.

    Στους ερευνητικούς στόχους περιλαμβάνεται ο τομέας της χωροταξίας με σεβασμό στο περιβάλλον.

    Επιζητείται η ενισχυμένη συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων στο στόχο της εξοικονόμησης φυσικών πόρων ,τη σύνδεση με τα δίκτυα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας, την καινοτομία Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπαιδεύουν επαρκή αριθμό μηχανικών.

    Πρέπει να προσεχθεί εντός της ευρωπαϊκής Ζώνης η σχετική ανταγωνιστικότητα των επί μέρους περιοχών της.

    Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τον Προϋπολογισμό. Η ενίσχυση της Ενιαίας αγοράς θα αποφέρει αύξηση κατά 1% του ευρωπ. ΑΕΠ. Δεν γίνεται εκτίμηση κατά πόσον συγκριτικά θα επωφεληθούν και οι ασθενέστερες χώρες της Ένωσης.

    Επισημαίνεται στο κείμενο της Επιτροπής ότι η κοινωνική και οικονομική συνοχή -ήδη σημαντική από μόνη της- βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της στρατηγικής του 2020.

    Θα ενισχυθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες του- μετρίου ύψους- κοινοτικού προϋπολογισμού και θα ελαττωθεί η κατάτμησή του .

    

    

    

   

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: