Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Posted by fch στο Μαρτίου 12, 2010

 Δημοσιεύθηκαν στην κεντρική σελίδα του portal του ΤΕΕ, 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/ ,

Διαβούλευση για το ΕΣΠΑ

οι Θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  επί του σχεδίου νόμου ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13 & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ’’, όπως απεστάλησαν στο αρμόδιο Υπουργείο, στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Στείλτε τις απόψεις και τις προτάσεις σας στο gepth@central.tee.gr

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Παρακάτω παρατίθεται

α. το σχετικό δελτίο τύπου του Επιμελητηρίου την 15 – 3 -2010  και

β. η ανακοίνωση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΠΣ για τις θέσεις του ΤΕΕ με ημερομηνία 17-3-10 

Ριζική επανεξέταση του σ/ν για την τροποποίηση του νόμου για το ΕΣΠΑ

πριν την ψήφιση από τη Βουλή ζητά το ΤΕΕ

Τη ριζική επανεξέταση – πριν υποβληθεί για ψήφιση στη Βουλή – του σ/ν «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 & άλλες διατάξεις», ζητά το ΤΕΕ, με έγγραφο που απέστειλε στην υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, αλλά και στη Βουλή και τα Κόμματα.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο «…η προτεινόμενη τροποποίηση του Ν. 3614/08 είναι ανεπαρκής, αποσπασματική και κάθε άλλο παρά απλοποιεί τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ περιλαμβάνει δυσνόητες και μη τεκμηριωμένες διατάξεις».

Με το ίδιο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι «διανύουμε ήδη το 4ο έτος υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με επίσημα καταγεγραμμένη απορρόφηση μόλις 3,5%, άρα ό,τι τροποποιείται/εισάγεται/συμπληρώνεται θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα και “εν κινήσει”» παράλληλα τονίζεται ότι «ύστερα από 4,5 μήνες επεξεργασίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, αναμενόταν μια πιο τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και συνεκτική πρόταση που θα λάβαινε υπόψη το επείγον του θέματος και θα στόχευε πραγματικά στην απλοποίηση και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών».

Παρόλο που – όπως επισημαίνει, ταυτόχρονα και διαμαρτύρεται έντονα το ΤΕΕ – δόθηκαν μόλις πέντε ημέρες (εκ των οποίων δυο ήταν Σαββατοκύριακο) περιθώριο διαβούλευσης επί του σ/ν του υπουργείου, γεγονός το οποίο  ενισχύει «την αντίληψη ότι γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί η υποβολή τεκμηριωμένων και υπεύθυνων προτάσεων», ωστόσο, κατέθεσε εκτενές κείμενο με τις «κατ’ αρχήν θέσεις του επί του νομοσχεδίου, ευελπιστώντας να τύχουν της ανάλογης προσοχής και αξιολόγησης».

Άλλωστε, όπως υπενθυμίζεται, στο ΤΕΕ λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια Ειδική Ομάδα ΕΣΠΑ, με μακρά τεχνογνωσία και μελέτη του όλου θέματος, ενώ  ταυτόχρονα μετέχει στις Επιτροπές Προέδρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του.

Σημείωση: επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο με τις παρατηρήσεις του ΤΕΕ επί του σ/ν. 

Θέμα: Θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) επί του σχεδίου νόμου ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13 & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ’’

Το ΤΕΕ παρά τη πρόθεση συνεργασίας και συμβολής του στην εθνική προσπάθεια για την αποτελεσματική ενεργοποίηση και αποδοτικότερη διαχείριση του ΕΣΠΑ – πρόθεση που σας έχει εγγράφως κατατεθεί από την ανάληψη των καθηκόντων σας και τρεις φορές έως σήμερα – διαμαρτύρεται έντονα για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της 1ης τροποποίησης του Νόμου 3614/2007. Θεωρούμε ότι οι 5 μέρες που δόθηκαν για διατύπωση γνώμης (από τις οποίες οι 2 είναι Σαββατοκύριακο), τροφοδοτούν την αντίληψη ότι γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί η υποβολή τεκμηριωμένων και υπεύθυνων προτάσεων.

Το ΤΕΕ από την έγκριση των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, του ΕΣΠΑ 2007-13 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του μέχρι το Νόμο 3614/07 και τις τροποποιήσεις του, έχει συμμετάσχει σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης και έχει καταθέσει ουσιαστικές θέσεις και προτάσεις δεδομένου ότι- εκ των πραγμάτων- βρίσκεται στην καρδιά των προβλημάτων και διαθέτει γνώση και εμπειρία.

Στα κείμενα της  συνέντευξης τύπου (17.02.2010) της αρμοδίας Υπουργού κας Λ. Κατσέλη, με ενδιαφέρον και ικανοποίηση διαπιστώναμε ότι οι πρόσφατα κατατεθειμένες προτάσεις του ΤΕΕ συμπίπτουν σε αρκετά σημεία με αυτά που παρουσιάστηκαν. Με προσεχτική όμως ανάγνωση του Σχεδίου Νόμου διαπιστώνουμε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του Ν. 3614/07 είναι ανεπαρκής, αποσπασματική, και κάθε άλλο παρά απλοποιεί τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες ενώ περιλαμβάνει δυσνόητες και μη τεκμηριωμένες διατάξεις– ως θα όφειλε στην εισηγητική έκθεση.

Υπενθυμίζουμε ότι διανύουμε ήδη το 4ο έτος υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με επίσημα καταγεγραμμένη απορρόφηση μόλις 3.5%, άρα ότι τροποποιείται /εισάγεται /συμπληρώνεται θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα και ‘’εν κινήσει’’. Ύστερα από 4,5 μήνες επεξεργασίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, αναμενόταν μια πιο τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και συνεκτική πρόταση που θα λάβαινε υπόψη της το επείγον του θέματος και θα στόχευε πραγματικά στην απλοποίηση και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο χρειάζεται ριζική επανεξέταση πριν υποβληθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Παρόλα ταύτα, το ΤΕΕ,

  • ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και ως μέλος των Επιτροπών Προέδρων του ΕΣΠΑ 2007-13 και Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του,
  • με την τεχνογνωσία που διαθέτει και τη δυνατότητα συμβολής στη διαμόρφωση θέσεων μέσω της Ειδικής Ομάδας ΕΣΠΑ που έχει συστήσει και που λειτουργεί πάνω από 5 χρόνια,

σας καταθέτει στο πλαίσιο του διατεθέντος χρόνου, τις παρακάτω κατ’ αρχήν θέσεις του  επί του νομοσχεδίου, ευελπιστώντας να τύχουν της ανάλογης προσοχής και αξιολόγησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και βοήθεια.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Αλαβάνος

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/tee-tropopoiisiESPA.pdf

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: