Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

«Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» – έργο του ΤΕΕ

Posted by fch στο Απρίλιος 27, 2009

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχεδίασε και υλοποιεί έργο με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5, κατηγορία πράξης 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Το έργο αφορά στην εκπαίδευση των μελών του ΤΕΕ όλης της χώρας και των τακτικών μελών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ (eTEE), πάνω σε σύγχρονα και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με παραδοσιακή διδασκαλία είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (elearning) είτε με συνδυαστικές μεθόδους, που θα προσφέρουν οι φορείς εκπαίδευσης.

Τόσο η εγγραφή των καταρτιζομένων όσο και η υποβολή εκπαιδευτικών πακέτων από τους φορείς εκπαίδευσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου. ( συνεχής ενημέρωση γίνεται στην ιστοσελίδα : www.e-engineers.tee.gr )

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να οδηγούν σε πιστοποίηση των καταρτιζομένων μέσω εξεταστικής διαδικασίας (λήψη πιστοποιητικού) και να αφορούν  επιστημονικά πεδία συναφή με το αντικείμενο των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και των ΤΠΕ.

Ενδεικτικά αναφέρονται:


• Σχεδιαστικά προγράμματα και εξειδικευμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς,


• Ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εργαλεία σχετικά με το αντικείμενο των μηχανικών,


• Εφαρμογές και εργαλεία σχετικά με τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, θέματα σχετικά με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον,


• Ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας και εφαρμογές τους στο πεδίο δράσης των μηχανικών,


• Ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές, πληροφορικά συστήματα καθώς και θέματα εφαρμογής ψηφιακών διαδικασιών και υπηρεσιών στο επάγγελμα των μηχανικών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατεβάστε τον οδηγό υλοποίησης του έργου.

 

Το ύψος της επιδότησης των ωφελούμενων ανέρχεται στο 90% του συνολικού κόστους του εκπαιδευτικού πακέτου και περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης, με μέγιστο ποσό € 1.500. Η συμμετοχή του ωφελούμενου είναι το 10% επί του κόστους του εκπαιδευτικού προγράμματος, ή η διαφορά από τα 1.500€ μέχρι το κόστος του πακέτου, στην περίπτωση που το κόστος του εκπαιδευτικού πακέτου είναι μεγαλύτερο του μέγιστου ποσού επιχορήγησης.

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να εξασκήσει το δικαίωμα της επιδότησής του μόνο μία φορά, ανεξαρτήτως του είδους (Κατηγορία 1 ή Κατηγορία 2) και του ποσού του προγράμματος που θα επιλέξει.

Εγγραφές των ωφελούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου και με βάση τη σειρά προσέλευσης στους φορείς εκπαίδευσης για εγγραφή σε κάποιο εκπαιδευτικό πακέτο.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του έργου εξαντληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το ΤΕΕ έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δράση και να αυξήσει τον αριθμό των ωφελούμενων στο έργο.

Οι ωφελούμενοι, θα λάβουν προσωπική επιστολή μέσα στο Μάιο, στην οποία θα αναγράφεται ο 16ψήφιος προσωπικός κωδικός συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιλογής τους.

Ο ωφελούμενος θα δικαιούται την επιδότηση μόνο εάν αποκτήσει πιστοποιητικό κατάρτισης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Φορέων Εκπαίδευσης


Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς Εκπαίδευσης που πληρούν (α) τις νόμιμες προϋποθέσεις παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων (σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υ.Π.Ε.Π.Θ.) ή (β) τις νόμιμες προϋποθέσεις παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης (σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα από τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Ε.Π.Θ.) ή (γ) τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις άλλου τύπου παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης (για παράδειγμα, για Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΦΕΚ 451/1935, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 15 και 16 του ν.1966/1991 – ΦΕΚ147Α’) και ταυτόχρονα παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε εξειδικευμένες δεξιότητες με πιστοποίηση από ανάλογο Φορέα Χορήγησης Πιστοποιητικών, με ισότιμους όρους.

Αποκλείονται από την δράση τα προγράμματα σε βασικές δεξιότητες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα προσφέρονται από τους φορείς εκπαίδευσης αφού πάρουν τη σχετική έγκριση από το ΤΕΕ, και οι φορείς αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα και υπογράψουν σχετική σύμβαση με το ΤΕΕ. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

 

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου

Οι εκπαιδευτικοί φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να αποκτήσουν μοναδικό κωδικό συμμετοχής (Master Account) μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Έργου και να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Η εκπαίδευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/9/2009.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα:

[κ. Ταλιάνη Υπεύθυνη Προγράμματος  210 3291356,

Γραμματεία Προέδρου ΤΕΕ  210 3313581-3]

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: