Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Εισήγηση εκπροσώπου ΤΕΕ στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Posted by fch στο Μαρτίου 26, 2009

13 Μαρτίου 2009, Αθήνα

Καταρχήν θα θέλαμε να αναφερθούμε θετικά στην ύπαρξη – από το 2006 – της Ψηφιακής Στρατηγικής, και τον τρόπο χειρισμού/σχεδιασμού της από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Το ΤΕΕ συμμετείχε στην σχετική διαβούλευση μέσω εισηγήσεων των αντίστοιχων Επιστημονικών Επιτροπών και της Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρονικών.

Το ΤΕΕ, όπως γνωρίζετε, προχώρησε, από το 2007, στην σύσταση του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών (eTEE) το οποίο και θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει ενιαίο φορέα εκπροσώπησης των επιστημόνων και μηχανικών ΤΠΕ σε επίπεδο Επιμελητηρίου. Το eTEE δημιουργήθηκε για να προάγει αποτελεσματικά το θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας και στον χώρο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μέσω τούτου, το ΤΕΕ είναι σε συνεργασία με την ΕΜηΠΕΕ και την ΕΠΥ κα άλλους κλαδικούς φορείς και με την δράση του διευρύνει τον διάλογο με το στελεχιακό δυναμικό των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος, στο επίπεδο δομών ΤΠΕ, ενώ πραγματεύεται σε επιστημονική βάση, όσον αφορά σε ειδικά θέματα, τις δράσεις του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (π.χ. μέσω του site, των επιτροπών του ή των ειδικών επιστημονικών ημερίδων που διοργανώνει

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι συμμεριζόμαστε τις απόψεις και των άλλων φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή για τον καλύτερο τρόπο συντονισμού των Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση. Όλοι γνωρίζουμε πως ένα έργο πληροφορικής δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αποδοτικά, όταν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχα λειτουργικές οργανωτικές δομές που θα επιτρέψουν την χρήση του, αλλά και η κατάλληλη στελέχωση και κατάρτιση των φορέων, όπως προαναφέρθηκε. Πολλώ δε μάλλον, όταν αυτές οι διεργασίες επέλθουν μετά την ολοκλήρωση των έργων ΤΠΕ…

Σε ό,τι αφορά διαπιστώσεις στην μέχρι τώρα λειτουργία του Ε.Π., δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στο βαρύ διαχειριστικό πλαίσιο – συνολικά για το ΕΣΠΑ – ήδη το έκριναν και μπορούν να το κρίνουν και οι άλλοι φορείς. Θεωρούμε ότι η απλοποίησή του είναι επιβεβλημένη για την επιτάχυνση του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Η επιτάχυνση όμως του Ε.Π. δεν είναι η μοναδική προτεραιότητα που θα πρέπει να έχουμε (όπως υποστηρίχθηκε από τον εκπρόσωπο άλλου φορέα), το πιθανότερο είναι να οδηγήσει εις βάρος της ποιότητας των έργων), αλλά η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ποιοτικής υλοποίησης πραγματικών αναγκών.

Οι διαδικασίες διαχειριστικής επάρκειας είναι μεν ένα καλό βήμα, αντίστοιχες όμως διαδικασίες θα έπρεπε παράλληλα να έχουν επεκταθεί και στην επάρκεια επίβλεψης των έργων πληροφορικής που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π. Επίσης, το θέμα της παρακολούθησης και παραλαβής των έργων είναι κρίσιμο, τόσο σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας, όσο και ως προς την λειτουργία και αξιοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ που δημιουργούνται.

Με βάση τα παραπάνω, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην στελέχωση των φορέων (ειδικά του Δημοσίου) με επιστήμονες ΤΠΕ υψηλού επιπέδου, με συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Το σύνηθες είναι ότι οι φορείς δεν σχεδιάζουν οι ίδιοι τα έργα, δεν συμμετέχουν πολλές φορές καθόλου στο σχεδιασμό, αντίθετα επαφίονται σε συμβούλους, άτυπους πολλές φορές, χωρίς απαίτηση συγκεκριμένων προσόντων, οι οποίοι αλλάζουν τακτικά, δεν γνωρίζουν συνήθως καλά τα θέματα ευλόγα έχουν προτεραιότητες διάφορες από το δημόσιο συμφέρον και επιπλέον δεν ελέγχονται από ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν τι κάνουν.

Το ΤΕΕ θεωρεί ότι τα έργα πληροφορικής είναι και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από την Πολιτεία ως τεχνικά έργα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.Οι μελέτες των έργων ΤΠΕ, είναι στην ουσία ανύπαρκτες, δεν έχουν συγκεκριμένα παραδοτέα και στο 99% των περιπτώσεων δεν είναι μελέτες του έργου, αλλά κεκαλυμένη διαχειριστική υποστήριξη του δικαιούχου. Το ΤΕΕ πιστεύει ότι η εφαρμογή του 3316/2005 μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα ποιοτικά έργα ΤΠΕ, με ενιαία κοστολόγηση. Το πρόβλημα εφαρμογής του νόμου προκύπτει από την μη ενεργοποίηση της κατηγορίας μελετών 28 (Πληροφοριακών συστημάτων και Δικτύων) και σηματοδοτεί την αναγκαιότητα άμεσων ενεργειών από τους αρμόδιους φορείς για την σύσταση μητρώων, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και την επακόλουθη ένταξη εταιριών και αντιστοιχίσεις σε κατηγορίες μελετών. Είναι σαφές ότι μόνο μέσα από αυτή την διαδικασία θα υπάρξει καλύτερη διάρθρωση της αγοράς πληροφορικής, εξυγίανσή της, αποφυγή περιττών ενστάσεων και ποιότητα έργων πληροφορικής. Το ΤΕΕ συγκαταλέγεται στους φορείς που είχαν ήδη υποβάλλει μελέτες ωρίμανσης, προετοιμασίας και εξειδίκευσης για το νέο Ε.Π, όντας από τους λίγους φορείς που έλαβε υπόψιν τον σχετικό νόμο 3316/2005 για τις μελέτες.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε το κενό που υπάρχει στον τομέα κοστολόγησης των έργων ΤΠΕ, όπως αναδεικνύεται και από σχετική μελέτη του Παρατηρητηρίου. Ήδη, το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει μέσω ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση προτάσεων προεκτιμώμενων αμοιβών για τις μελέτες και προχωράει σε αντίστοιχη εργασία για την κοστολόγηση έργων πληροφορικής. Έχει ετοιμαστεί επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο για την προεκτίμηση αμοιβών για τις μελέτες ΤΠΕ – το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο – ενώ έχουν επίσης καθοριστεί τα ελάχιστα παραδοτέα των μελετών (στην διάθεση της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού). Οι σχετικές προτάσεις θα προωθηθούν σύντομα στο αρμόδιο υπουργείο. Το μόνο που απαιτείται είναι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν στους φορείς δημόσιας διοίκησης ανθρώπους να γνωρίζουν πραγματικά ΤΠΕ και τι ακριβώς θέλουν από τα έργα τους.

Πιστεύοντας στην αναγκαιότητα συμμετοχής του ΤΕΕ, ως τεχνικού σύμβουλου της Πολιτείας και στα θέματα ΤΠΕ είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην επιτυχία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίησή του.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: