Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Παρέμβαση του Εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 18, 2009

Η παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ΄ ΚΠΣ), η οποία συνεδρίασε στις 13-3-2009, ήταν η εξής:

Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι υπερκαλύπτει τον αρχικό προϋπολογισμό του. Αυτό είναι κατ’ αρχήν θετικό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε στην διείσδυση των ΤΠΕ στην Ελληνική Κοινωνία.

Όμως τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα παραμένουν και οι διεθνείς έρευνες καθηλώνουν τη Χώρα μας στις χειρότερες θέσεις ως προς την αποδοτική χρήση των ΤΠΕ, σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ακόμη και σε σύγκριση με αυτές οι οποίες πρόσφατα εντάχθηκαν στην ΕΕ.

Είναι λοιπόν η στιγμή, να εξάγουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την υλοποίησή του για να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας στο αντίστοιχο Πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ, το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που εντοπίζουμε είναι τα εξής:

1. Εξακολουθεί η  απόκλιση μεταξύ της αγοράς υλικού σε σχέση με τις άυλες δράσεις ((Hardware και Δικτύων/ λογισμικό, υπηρεσίες κλπ) με βάση τα διεθνή δεδομένα και κυρίως την έρευνα Information Technology Observatory (Παρατηρητήριο). Δηλαδή επενδύουμε σε υλικό, δίκτυα κλπ τα οποία αδυνατούμε να αξιοποιήσουμε αποδοτικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρότι η υλική διείσδυση των ΤΠΕ στα σχολεία είναι καθολική και με βάση διάφορους υλικούς δείκτες βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης, η χρήση τους από μαθητές και καθηγητές, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως αποτυπώνεται στις έρευνες (Pisa ή Παρατηρητήριο) βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

2. Διευρύνεται η καταναλωτική χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Κοινωνία και κυρίως στη νεολαία, ενώ παρατηρείται απόκλιση σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα, στην αποδοτική χρήση τους για επιχειρηματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι ενδεικτικό ότι σε βασικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας όπως είναι οι Κατασκευές και ο Τουρισμός, η χρήση σύγχρονων εφαρμογών  ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα χαμηλή (πχ Εφαρμογές Συστημάτων Διαχείρισης Έργων μέσω Ιντερνετ, ή Booking ). Η προετοιμασία του μέλλοντος μέσα από τα σχολεία φαίνεται ότι δεν αναιρεί το παραπάνω πρόβλημα καθώς οι μαθητές μας είναι πρώτοι στη χρήση ΤΠΕ για παιγνίδια και μουσική και από τους τελευταίους (πίσω από Τουρκία, Ουρουγάη και Μεξικό) στην αξιοποίησή τους για σύνθετες εφαρμογές και για τα μαθήματά τους.

Σημαντικά αίτια και προτάσεις:

Είναι ακόμη ζητούμενο ένα αποτελεσματικό και δυναμικό Σχέδιο υιοθέτησης των ΤΠΕ στη Χώρα όπως πρότεινε το ΤΕΕ ήδη από το 1ο Συνέδριό του το 1995για την Κοινωνία των Πληροφοριών. Ευθύνες έχουμε όλοι, και το ΤΕΕ ως Σύμβουλος της Πολιτείας, αλλά βεβαίως αυτές καταμερίζονται ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας.

Δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη σε όλη τη διάστασή του αυτό που είπε πριν 2 χρόνια ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας κ. Τζήκας «αργήσαμε να κατανοήσουμε ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι κάτι που υπερβαίνει τον αριθμό των υπολογιστών που αγοράζονται». Πρακτικά, η Ελληνική Κοινωνία αντιμετωπίζει τις ΤΠΕ όπως οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Από το Δημόσιο μέχρι και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όλοι απευθύνονται για λύσεις σε κάποιον «τεχνικό», ο οποίος μπορεί να είναι και τεχνίτης, αναπαράγοντας την έλλειψη τεχνολογικής κουλτούρας και τον εμπειρισμό που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας.

Η υιοθέτηση των ΤΠΕ σε άλλες χώρες στηρίζεται οπωσδήποτε σε κάποιο Στρατηγικό Σχέδιο, ή/και σε αυστηρές προδιαγραφές, σε επαγγελματικά δικαιώματα, ή /και σε αυστηρούς ελέγχους, σε ώριμη ελεύθερη αγορά με κανόνες και σε αναπτυγμένα κινήματα καταναλωτών, σε αυστηρούς νόμους επαγγελματικής ευθύνης κλπ. Η Χώρα μας δυστυχώς δεν ακολουθεί καμία από τις παραπάνω προσεγγίσεις.

Όπως αναφέρουμε στις Θέσεις του ΤΕΕ
για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, «Η υιοθέτηση και η παραγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ απαιτεί ολικό ανασχεδιασμό ενός οργανισμού και αμοιβαία προσαρμογή (mutual adaptation είναι ο διεθνής καθιερωμένος όρος). Για το σκοπό αυτό στις επενδύσεις της πληροφορικής απαιτείται η αξιοποίηση των επιστημόνων πληροφορικής, του management και των εξειδικευμένων επιστημόνων στελεχών του κάθε τομέα (το top management αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία). Εμείς, οι τεχνικοί επιστήμονες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μια τεχνολογία η οποία αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε και ζούμε δεν είναι μόνο υπόθεση των τεχνικών αλλά και των κοινωνιολόγων, των ψυχολόγων, των εξειδικευμένων επιστημόνων του κάθε τομέα της Ελληνικής οικονομίας», με τους οποίους είμαστε ως επιστήμονες σε θέση να επικοινωνήσουμε αποδοτικά.

Απαιτείται λοιπόν να αποφασίσουμε ότι το νέο Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης δεν θα περιοριστεί μόνο στο «άνοιγμα της αγοράς» αλλά ότι θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική. Μια πολιτική η οποία θα συμβάλλει πρώτα απ’ όλα, η Ελληνική Κοινωνία να  αξιοποιήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, τους Επιστήμονες ΤΠΕ τους οποίους όχι μόνο διαθέτει η Ελλάδα αλλά επιπλέον είναι υψηλότατου επιπέδου, όπως παρουσιάζεται σε πρόσφατες έρευνες (Benchmarking IT industry competitiveness 2008 http://global.bsa.org/2008eiu/study/2008-eiu-study.pdf και A more research-intensive and integrated European Research Area – key figures report 2008/2009 http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf).

Αυτή η επιλογή θα πρέπει προφανώς να αντιστοιχεί και στις απαιτήσεις των προγραμμάτων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το Δημόσιο θα δίνει το παράδειγμα και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζει

τα παραπάνω και να προσφέρει το «καλό παράδειγμα» και για τον ιδιωτικό τομέα.

Στο Συνέδριο της Infosystem, στέλεχος μεγάλης εταιρίας δήλωσε τα εξής: «Πώς να γίνει μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα όταν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου υπάρχουν μηχανικοί που δεν έχουν αρμοδιότητες μηχανικών και υπάλληλοι  κατώτερων βαθμίδων που έχουν ευθύνες μηχανικών;»

Διαδικαστικά θέματα:

Α. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης του  ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και  ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση θα πρέπει να είναι υπόδειγμα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης των μελών τους. Προτείνουμε τουλάχιστον μια ηλεκτρονική ομάδα συζήτησης ή ένα forum για αυτόν τον σκοπό.

Β. Οι προκηρύξεις – προσκλήσεις που αφορούν τα ΕΠ, από οποιονδήποτε φορέα και αν δημοσιοποιούνται θα πρέπει να δημοσιεύονται σε κοινό τόπο. Για παράδειγμα, η πρόσκληση της ΚΤΠ ΑΕ για εμπειρογνώμονες αξιολογητές, δεν δημοσιεύθηκε παρά μόνο στην ιστοσελίδα της ΚΤΠ ΑΕ.

Για περισσότερη τεκμηρίωση, δείτε: θέσεις του ΤΕΕ για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/omadadrashs/%D0%F1%EF%F3%F5%ED%E5%E4%F1%E9%E1%EA%DD%F2%20%E7%EC%E5%F1%DF%E4%E5%F2%20-%20%D3%F5%ED%DD%E4%F1%E9%EF%20%D4%C5%C5%20%E3%E9%E1%20%C5%D3%D0%C1/psyfiakiSygklisi.pdf

και το forum ΕΣΠΑ και Μηχανικοί https://espaengineers.wordpress.com

Δρ Αθανάσιος Κονταξής

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: